(החזקת קטין במעון לצורך הסתכלות)
 
(22 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  =  
+
| מידע  = בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה
 +
| מידע2=  מתן הצו להחזקת קטין במעון לצורכי הסתכלות מותנה בכך שהקטין נתן את הסכמתו למתן הצו והוא מיוצג על ידי סניגור, אם הוא מתחת לגיל 14
 +
|מידע3= אם הקטין לא נתן את הסכמתו למתן הצו, הוא חייב להיות מיוצג על ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק במעון נעול לתקופה שלא תעלה על 70 יום (אלא אם כן בית המשפט האריך תקופה זו)
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 16: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[קטינים בהליך הפלילי]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[מעון ומעון נעול לקטינים]]
 +
| | [[ילדים ונוער]]
 +
| [[המשפט הפלילי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
סעיף 20א ל[[חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)]] קובע כי בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין ב[[מעון ומעון נעול לקטינים|מעון]] לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין, ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה.
 +
* הצו יינתן אם בית המשפט סבור, לאחר שהובאה בפניו חוות דעתו של [[שירות המבחן לנוער|קצין המבחן]], כי מסירתו של הקטין להשגחתו של קצין מבחן אינה מספקת בנסיבות העניין, וכי טובת הקטין דורשת זאת.
 +
* בית המשפט רשאי לתת צו זה רק אם נוכח כי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין או שהקטין הודה כי אין מחלוקת לגבי קיומן של ראיות לכאורה.
 +
** בית המשפט רשאי לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורך הסתכלות, גם אם לא נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין, בתנאי שהקטין מיוצג על ידי סניגור והוא וסניגורו הסכימו למתן הצו.
 +
* בכל מקרה לא יוחזק אדם במעון או במעון נעול לאחר שמלאו לו 20 שנה.
  
== החזקת קטין במעון לצורך הסתכלות ==
+
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק  את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה.
+
* קטינים- בני נוער בגילאים 18-12 שנה, שהוגש נגדם כתב אישום.
* הצו יינתן אם בית המשפט סבור, לאחר שהובאה בפניו חוות דעתו של [[שירות המבחן לנוער| קצין המבחן]], כי מסירתו של הקטין להשגחתו של קצין מבחן אינה מספקת בנסיבות העניין, וכי טובת הקטין דורשת זאת.
+
 
* בית המשפט רשאי לתת צו כזה רק אם נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין או שהקטין הודה שאין מחלוקת לגבי קיומן של ראיות לכאורה.
+
==התנאים למתן צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות==
** בית המשפט רשאי לתת צו להחזקה הקטין במעון לצורך הסתכלות, גם אם לא נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין, בתנאי השקטין מיוצג על ידי סניגור והוא וסניגורו הסכימו למתן הצו.
 
 
* הצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות יינתן בהתקיים '''שני  התנאים''' הבאים:
 
* הצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות יינתן בהתקיים '''שני  התנאים''' הבאים:
*# הקטין מיוצג על ידי סניגור, אולם אם גילו של הקטין מעל 14, אין חובה שיהיה מיוצג אך על בית המשפט להשתכנע שלא ייגרם לו נזק .
+
*# הקטין מיוצג על ידי סניגור. אם גילו של הקטין מעל 14, אין חובה שיהיה מיוצג, אך על בית המשפט להשתכנע כי לא ייגרם לו נזק.
 
*# הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הוצאת הצו גם ללא הסכמת הקטין. במקרה שהקטין לא הסכים להוצאת הצו, הוא חייב להיות מיוצג על-ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14.
 
*# הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הוצאת הצו גם ללא הסכמת הקטין. במקרה שהקטין לא הסכים להוצאת הצו, הוא חייב להיות מיוצג על-ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14.
*  הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, אזי יוחזק במעון סגור לתקופה שלא תעלה על 70 יום.
+
 
* בית המשפט רשאי להאריך את תקופת שהייתו של הקטין במעון או מעון נעול למשך 30 יום נוספים.
+
== החזקת קטין במעון סגור לצורך הסתכלות==
* במידה וצו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות ניתן לגבי קטין עצור, לא תינתן לקטין חופשה מהמעצר במהלך תוקפו של צו ההחזקה, אלא באישורו של [[בית המשפט לנוער]]
+
*  הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק ב[[מעון ומעון נעול לקטינים|מעון נעול]] לתקופה שלא תעלה על 70 יום.
 +
* בית המשפט רשאי להאריך את תקופת שהייתו של הקטין במעון או במעון נעול למשך 30 יום נוספים.
 +
* אם צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות ניתן לגבי קטין עצור, לא תינתן לקטין חופשה מהמעצר במהלך תוקפו של צו ההחזקה, אלא באישורו של [[בית המשפט לנוער]].
  
 
==פעולות שינקטו במעון או במעון הנעול==
 
==פעולות שינקטו במעון או במעון הנעול==
*החזקת קטין במעון או במעון נעול לצורכי הסתכלות, תכלול אחד או יותר מהפעולות הבאות:
+
*החזקת קטין במעון או במעון נעול לצורכי הסתכלות, תכלול אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 
** עריכת אבחונים לקטין במעון.
 
** עריכת אבחונים לקטין במעון.
 
** בדיקת תפקודו ההתנהגותי והחברתי של הקטין במעון.
 
** בדיקת תפקודו ההתנהגותי והחברתי של הקטין במעון.
שורה 41: שורה 50:
  
 
==שינוי או ביטול צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות==
 
==שינוי או ביטול צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות==
** בית המשפט רשאי , לבקשת קצין מבחן, הממונה על המעונות או הקטין לעשות את הפעולות הבאות:
+
** בית המשפט רשאי, לבקשת קצין מבחן, הממונה על המעונות, או הקטין, לעשות את הפעולות הבאות:
 
**לשנות או לבטל את צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות.
 
**לשנות או לבטל את צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות.
**לתת כל הוראה הנדרשת לביצועו
+
**לתת כל הוראה הנדרשת לביצועו,
 
** להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד 30 יום.  
 
** להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד 30 יום.  
 
+
<!--  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
קטין- נער/ה בני 12-18 שנה, אשר הוגש נגדם כתב אישום.
 
 
 
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
+
זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו.
 
 
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
+
פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
 
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
* על החלטת בית המשפט לנוער לתת צו להחזקת קטין במעון לצורך הסתכלות ניתן לערער לבית המשפט המחוזי ( מידה והדיון התקיים בבית משפט השלום).
+
* על החלטת [[בית המשפט לנוער]] לתת צו להחזקת קטין במעון לצורך הסתכלות ניתן לערער לבית המשפט המחוזי (במקרה שהדיון התקיים בבית משפט השלום).
 
*על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לפני בית המשפט העליון.
 
*על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לפני בית המשפט העליון.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
*ממצאים שהתקבלו מהאבחונים והבדיקות שנערכו לקטין בעת שהותו במעון לצורך הסתכלות, לא ישמשו ראיה נגד הקטין בהליך הפלילי, למעט לשם קביעת דרכי הטיפול בו.
 
*ממצאים שהתקבלו מהאבחונים והבדיקות שנערכו לקטין בעת שהותו במעון לצורך הסתכלות, לא ישמשו ראיה נגד הקטין בהליך הפלילי, למעט לשם קביעת דרכי הטיפול בו.
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
<!--
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
-->
 +
== תודות ==
 +
*[[חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)]] סעיפים 20א, 20ב, 20ג.
  
 
+
==Metadata==
== מקורות ==
 
 
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
 +
[[קטגוריה:קטינים בהליך הפלילי]]
 +
[[קטגוריה:קטינים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות ילדים ונוער]]
 +
[[קטגוריה:פרסום לנוער]]

גרסה אחרונה מ־15:39, 13 בנובמבר 2019

הקדמה:

בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה
מתן הצו להחזקת קטין במעון לצורכי הסתכלות מותנה בכך שהקטין נתן את הסכמתו למתן הצו והוא מיוצג על ידי סניגור, אם הוא מתחת לגיל 14
אם הקטין לא נתן את הסכמתו למתן הצו, הוא חייב להיות מיוצג על ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14
הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק במעון נעול לתקופה שלא תעלה על 70 יום (אלא אם כן בית המשפט האריך תקופה זו)


סעיף 20א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) קובע כי בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין, ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה.

 • הצו יינתן אם בית המשפט סבור, לאחר שהובאה בפניו חוות דעתו של קצין המבחן, כי מסירתו של הקטין להשגחתו של קצין מבחן אינה מספקת בנסיבות העניין, וכי טובת הקטין דורשת זאת.
 • בית המשפט רשאי לתת צו זה רק אם נוכח כי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין או שהקטין הודה כי אין מחלוקת לגבי קיומן של ראיות לכאורה.
  • בית המשפט רשאי לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורך הסתכלות, גם אם לא נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין, בתנאי שהקטין מיוצג על ידי סניגור והוא וסניגורו הסכימו למתן הצו.
 • בכל מקרה לא יוחזק אדם במעון או במעון נעול לאחר שמלאו לו 20 שנה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים- בני נוער בגילאים 18-12 שנה, שהוגש נגדם כתב אישום.

התנאים למתן צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות

 • הצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות יינתן בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הקטין מיוצג על ידי סניגור. אם גילו של הקטין מעל 14, אין חובה שיהיה מיוצג, אך על בית המשפט להשתכנע כי לא ייגרם לו נזק.
  2. הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הוצאת הצו גם ללא הסכמת הקטין. במקרה שהקטין לא הסכים להוצאת הצו, הוא חייב להיות מיוצג על-ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14.

החזקת קטין במעון סגור לצורך הסתכלות

 • הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק במעון נעול לתקופה שלא תעלה על 70 יום.
 • בית המשפט רשאי להאריך את תקופת שהייתו של הקטין במעון או במעון נעול למשך 30 יום נוספים.
 • אם צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות ניתן לגבי קטין עצור, לא תינתן לקטין חופשה מהמעצר במהלך תוקפו של צו ההחזקה, אלא באישורו של בית המשפט לנוער.

פעולות שינקטו במעון או במעון הנעול

 • החזקת קטין במעון או במעון נעול לצורכי הסתכלות, תכלול אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • עריכת אבחונים לקטין במעון.
  • בדיקת תפקודו ההתנהגותי והחברתי של הקטין במעון.
  • גיבוש ממצאים והמלצות לאור הבדיקות שנערכו.

שינוי או ביטול צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות

  • בית המשפט רשאי, לבקשת קצין מבחן, הממונה על המעונות, או הקטין, לעשות את הפעולות הבאות:
  • לשנות או לבטל את צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות.
  • לתת כל הוראה הנדרשת לביצועו,
  • להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד 30 יום.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לנוער לתת צו להחזקת קטין במעון לצורך הסתכלות ניתן לערער לבית המשפט המחוזי (במקרה שהדיון התקיים בבית משפט השלום).
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לפני בית המשפט העליון.

חשוב לדעת

 • ממצאים שהתקבלו מהאבחונים והבדיקות שנערכו לקטין בעת שהותו במעון לצורך הסתכלות, לא ישמשו ראיה נגד הקטין בהליך הפלילי, למעט לשם קביעת דרכי הטיפול בו.

תודות