הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


החזקת קטין במעון לצורך הסתכלות

  • בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק תפקוד או לגבש ממצאים.
  • הצו יינתן אם בית המשפט סבור, לאחר שהובאה בפניו חוות דעתו של קצין המבחן, כי מסירתו של הקטין להשגחתו של קצין מבחן אינה מספקת בנסיבות העניין, וכי טובת הקטין דורשת זאת.
  • בית המשפט רשאי לתת צו כזה רק אם נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין.
  • הצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות יינתן בהתקיים שני התנאים הבאים:
    1. הקטין מיוצג על ידי סניגור, אולם אם גילו של הקטין מעל 14, אין חובה שיהיה מיוצג אך על בית המשפט להשתכנע שלא ייגרם לו נזק .
    2. הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הוצאת הצו גם ללא הסכמת הקטין. במקרה שהקטין לא הסכים להוצאת הצו, הוא חייב להיות מיוצג על-ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14.
  • הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, אזי יוחזק במעון סגור לתקופה שלא תעלה על 70 יום.
  • ניתן להאריך את תקופת שהייתו של הקטין במעון נעול למשך 30 יום נוספים.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות