הקדמה:

אדם המשוחרר ממעצר תמורת תשלום דמי ערבות במשטרה, זכאי להחזר באמצעות בנק הדואר, אם לאחר 180 ימים מהפקדת הערבות לא הוגש נגדו כתב אישום
ניתן לברר את הסטטוס של החזר כתב הערובה במערכת לבירור החזרי כספים באתר משטרת ישראל


אדם המשוחרר ממעצר בדמי ערבות (כתב ערובה) זכאי להחזר באמצעות בנק הדואר, אם עברו 180 ימים מיום הפקדת הערבות ולא הוגש נגדו כתב אישום, ובתנאי שבית משפט לא הורה על הארכת תוקף הערבות.

הערת עריכה
בעקבות פנייה בפייסבוק בשאלה האם כספי העירבון מוחזרים למפקיד כשהתווספו להם ריבית והצמדה, לא הצלחתי למצוא אסמכתא ספציפית לנושא הריבית וההצמדה במקרה של שחרור בערובה ע"י קצין משטרה (לגבי בית משפט יש התייחסות), אז פניתי לדנה רוטשילד, שהפנתה את השאלה לייעוץ וחקיקה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 19:53, 25 ביוני 2019 (IDT)

מי זכאי?

  • מי שהפקיד כתב ערובה בתחנת המשטרה כחלופה למעצרו, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. עברו 180 ימים מהפקדת הערובה ולא הוגש נגדו כתב אישום.
  2. תוקף הערבות לא הוארך בהוראת בית משפט.

תהליך מימוש הזכות

  • אם לאחר 180 ימים מיום ההפקדה לא הוגש כתב אישום ולא הוארך תוקף הערבות, ההחזר יועבר אוטומטית על-ידי המשטרה לבנק הדואר.
  • ניתן לבדוק את פרטי הערובה וסטטוס אחרון לפי מערכת הכספים של המשטרה, באתר משטרת ישראל (יש להקליד את מספר תעודת הזהות ומספר כתב הערובה).
  • לקבלת ההחזר, יש לגשת לבנק הדואר ולהציג תעודת זהות.

חשוב לדעת

  • ההליך מתייחס לערובה שהופקדה בעת השחרור על-ידי קצין משטרה בתחנת המשטרה, ולא לערובה שהופקדה בבית המשפט.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים