(סוגי ההוצאות שעבורן ניתן לקבל החזר)
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מי שהופיע בפני [[ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי|ועדה רפואית]] במוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה
+
| מידע = מי שהופיע בפני [[ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי|ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה
 
| חשוב  = הזכאות תלויה במרחק מגוריו של המבוטח ממקום התכנסות הוועדה וכן במצבו הרפואי
 
| חשוב  = הזכאות תלויה במרחק מגוריו של המבוטח ממקום התכנסות הוועדה וכן במצבו הרפואי
 
| פיצוי =במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר [[#החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה  | החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה]] המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית  
 
| פיצוי =במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר [[#החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה  | החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה]] המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית  
=== החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה ===
 
* במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה עבור [[מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|מלווה]] המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית.
 
 
 
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| פיצוי  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
שורה 35: שורה 31:
 
* מי שהתייצב בפני [[ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי|ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי.
 
* מי שהתייצב בפני [[ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי|ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי.
  
==סוגי ההוצאות שעבורן ניתן לקבל החזר==
+
== הוצאות שניתן עבורן החזר ==
===החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ===
+
=== הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ===
* להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה זכאי מבוטח שנוסע מרחק של 40 ק"מ לפחות בכל כיוון לצורך הופעה בפני אחד מהגורמים הבאים:
+
* מבוטח שנסע מרחק של 40 ק"מ לפחות בכל כיוון למטרות שיפורטו להלן, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית.
** ועדה רפואית בדרג ראשון - [[ועדה רפואית לנכות כללית (בדיקת רופא)|ועדה רפואית לנכות כללית]], [[ועדה רפואית לנכות מעבודה|ועדה רפואית לנכות מעבודה]], [[ועדה רפואית לילד נכה עד גיל 3|ועדה רפואית לילד נכה עד גיל 3]], [[ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3|ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3]], [[ועדה רפואית לשירותים מיוחדים|ועדה רפואית לשירותים מיוחדים]], [[ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה|ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה]], [[ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה|ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה]].
 
** [[ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית|ועדת עררים לנכות כללית]]
 
** [[ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה|ועדת עררים לנפגעי עבודה]], [[ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה|ועדץ ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה]] , [[ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה|ועדת ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה]] - כאשר הדיון בוועדה הוא ביוזמת המוסד לביטוח לאומי (כאשר הדיון הוא ביוזמת המבוטח אין זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה).
 
* כל מי שנשלח לבדיקה רפואית,  ליועץ רפואי על-ידי רופא מוסמך, רופא מוסד או ועדה רפואית.
 
* [[ערר על החלטת ועדה רפואית לשירותים מיוחדים|ערר על החלטת ועדה רפואית לשירותים מיוחדים]].
 
 
* מי שמופיע בפני [[ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה|ועדת עררים לילד נכה]], זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה ללא קשר למרחק הנסיעה.
 
* מי שמופיע בפני [[ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה|ועדת עררים לילד נכה]], זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה ללא קשר למרחק הנסיעה.
 +
* ההחזר יינתן במקרים הבאים:
 +
** הופעה בפני ועדה רפואית בדרג ראשון - [[ועדה רפואית לנכות כללית (בדיקת רופא)|לנכות כללית]], [[ועדה רפואית לנכות מעבודה|לנכות מעבודה]], לילד נכה ([[ועדה רפואית לילד נכה עד גיל 3|עד גיל 3]] ו[[ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3|מעל גיל 3]]), [[ועדה רפואית לשירותים מיוחדים|לשירותים מיוחדים]], [[ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה|לנפגעי פעולות איבה]], [[ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה|לפטור ממס הכנסה]].
 +
** הופעה בפני [[ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית|ועדת עררים לנכות כללית]] ו[[ערר על החלטת ועדה רפואית לשירותים מיוחדים|ועדת עררים לשירותים מיוחדים]].
 +
** בהופעה בפני ועדות העררים [[ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה|לנפגעי עבודה]], [[ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה|לנפגעי פעולות איבה]], או [[ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה|לפטור ממס הכנסה]], ההחזר יינתן כאשר הדיון בוועדה הוא ביוזמת המוסד לביטוח לאומי (כאשר הדיון הוא ביוזמת המבוטח אין זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה).
 +
** מבוטח שנשלח לבדיקה רפואית או ליועץ רפואי על-ידי רופא מוסמך, רופא מוסד או ועדה רפואית.
  
=== החזר הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת ===
+
=== הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת ===
 
* במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה על שימוש בתחבורה מיוחדת (שאינה תחבורה ציבורית).
 
* במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה על שימוש בתחבורה מיוחדת (שאינה תחבורה ציבורית).
* בתחבורה מיוחדת אין חשיבות למרחק בין מקום המגורים לסניף הוועדה.
+
* בתחבורה מיוחדת אין חשיבות למרחק בין מקום המגורים למיקום הוועדה.
 
* לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית.
 
* לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית.
* המקרים בהם יינתן החזר הוצאות שימוש בתחבורה מיוחדת:
+
* המקרים שבהם יינתן החזר הוצאות שימוש בתחבורה מיוחדת:
 
** מצב בריאותי - הוצאות הנסיעה יוחזרו בהתאם לכלי התחבורה שנקבע כמתאים למצב הבריאותי.
 
** מצב בריאותי - הוצאות הנסיעה יוחזרו בהתאם לכלי התחבורה שנקבע כמתאים למצב הבריאותי.
 
** כאשר אין תחבורה ציבורית מאזור מגורי המבוטח למקום שבו מתקיימת הוועדה.
 
** כאשר אין תחבורה ציבורית מאזור מגורי המבוטח למקום שבו מתקיימת הוועדה.
** כאשר אין תחבורה בזמן המתאים לשעה שבו נקבעה הוועדה.
+
** כאשר אין תחבורה בזמנים המתאימים לשעה שבה נקבעה הוועדה.
 
* תושבי אילת יהיו זכאים להחזר הוצאות טיסה, על סמך צילום של כרטיס הטיסה.
 
* תושבי אילת יהיו זכאים להחזר הוצאות טיסה, על סמך צילום של כרטיס הטיסה.
* מבוטח שמוגבל בניידות, ובחר לנסוע ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות (68 אג' לק"מ, נכון לספטמבר 2014).
 
  
=== החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה ===
+
=== הוצאות נסיעה עבור מלווה ===
 
* במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה עבור [[מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|מלווה]] המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית.
 
* במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה עבור [[מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|מלווה]] המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית.
* לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח זקוק להיעזר במלווה.
+
* לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח זקוק לסיוע של מלווה.
 
* נסיעה בתחבורה מיוחדת (אמבולנס או מונית מיוחדת) -  
 
* נסיעה בתחבורה מיוחדת (אמבולנס או מונית מיוחדת) -  
 
** עלות הנסיעה תוחזר פעם אחת הן עבור התובע והן עבור המלווה.
 
** עלות הנסיעה תוחזר פעם אחת הן עבור התובע והן עבור המלווה.
** המלווה יקבל החזר עבור הוצאותיו רק אם נגרמו לו הוצאות נוספות מעבר להוצאות עבור התובע.
+
** המלווה יקבל החזר עבור הוצאותיו, רק אם נגרמו לו הוצאות נוספות מעבר להוצאות שנגרמו לתובע.
  
=== החזר הוצאות נסיעה למוגבל בניידות ===
+
=== הוצאות נסיעה למוגבל בניידות ===
 
* מוגבל בניידות שהגיע לדיוני הוועדה ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות (68 אג' לק"מ, נכון לספטמבר 2014).
 
* מוגבל בניידות שהגיע לדיוני הוועדה ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות (68 אג' לק"מ, נכון לספטמבר 2014).
  
=== החזר הוצאות לינה ===
+
=== הוצאות לינה ===
* מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות לינה, במקרה שמתקיימים '''שני התנאים''' הבאים:
+
* מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות לינה, אם מתקיימים '''שני התנאים''' הבאים:
 
*# הוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו 24 שעות רצופות לפחות.
 
*# הוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו 24 שעות רצופות לפחות.
*# המקום שבו נדרש להתייצב רחוק 50 ק"מ לפחות ממקום מגוריו.
+
*# המקום שבו נדרש להתייצב נמצא במרחק 50 ק"מ לפחות ממקום מגוריו.
* סכום ההחזר יהיה זהה לזה שניתן לעובדי מדינה בעבור הוצאות לינה.
+
* סכום ההחזר יהיה בגובה הסכום הניתן לעובדי מדינה בעבור הוצאות לינה.
  
==גובה ההחזר==
+
=== הוצאות כלכלה ===
=== החזר הוצאות כלכלה ===
+
* מבוטח זכאי לקבל החזר עבור הוצאות הכלכלה הבאות:
* מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות כלכלה:
+
** החזר עבור ארוחת בוקר, במקרה שנאלץ לעזוב את ביתו בשעה 07:00 בבוקר או לפני כן לצורך הגעה בזמן לדיוני הוועדה. שיעור ההחזר- 18 ש"ח (נכון לחודש מרץ 2014).
** החזר עבור ארוחת בוקר - במקרה שנאלץ לעזוב את ביתו בשעה 07:00 בבוקר או לפני כן לצורך הגעה בזמן לדיוני הוועדה.
+
** החזר עבור ארוחת צהרים, במקרה שנאלץ לשהות מחוץ לביתו בין השעות 16:00-12:00. שיעור ההחזר- 52 ש"ח (נכון לחודש מרץ 2014).
** החזר עבור ארוחת צהרים - במקרה שנאלץ לשהות מחוץ לביתו בין השעות 16:00-12:00.
+
** החזר עבור ארוחת ערב, במקרה שנאלץ לשהות מחוץ לביתו לאחר השעה 19:00. שיעור ההחזר- 23 ש"ח (נכון לחודש מרץ 2014).
** החזר עבור ארוחת ערב - במקרה שנאלץ לשהות מחוץ לביתו לאחר השעה 19:00.
 
* נכון לחודש מרץ 2014, ההחזר בעבור הוצאות הכלכלה הוא בשיעורים הבאים:
 
** עבור ארוחת בוקר - 18 ש"ח.
 
** עבור ארוחת צהרים - 52 ש"ח.
 
** עבור ארוחת ערב - 23 ש"ח.
 
 
* גובה ההחזר מתעדכן בהתאם להחזר אותו מקבלים עובדי מדינה בעבור הוצאות אש"ל (אוכל, שתיה ולינה).
 
* גובה ההחזר מתעדכן בהתאם להחזר אותו מקבלים עובדי מדינה בעבור הוצאות אש"ל (אוכל, שתיה ולינה).
  
=== החזר הוצאות בגין הפסד זמן עבודה ===
+
=== הוצאות בגין הפסד זמן עבודה ===
 
* מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור זמן עבודה שהפסיד משום שנעדר מעבודתו לצורך התייצבות בוועדה הרפואית.
 
* מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור זמן עבודה שהפסיד משום שנעדר מעבודתו לצורך התייצבות בוועדה הרפואית.
 
* ההחזר יינתן במקרה שהמרחק ממקום מגוריו לוועדה הרפואית הוא 40 ק"מ לפחות.
 
* ההחזר יינתן במקרה שהמרחק ממקום מגוריו לוועדה הרפואית הוא 40 ק"מ לפחות.
שורה 96: שורה 86:
 
* את טופס התביעה לקבלת החזר הוצאות ניתן להגיש עד 12 חודשים מהיום שבו בוצעה ההוצאה.
 
* את טופס התביעה לקבלת החזר הוצאות ניתן להגיש עד 12 חודשים מהיום שבו בוצעה ההוצאה.
 
* מומלץ למלא את הטופס באותה העת שבה מתקיימת הוועדה הרפואית ולהגיש את הטופס המלא למזכיר הוועדה.
 
* מומלץ למלא את הטופס באותה העת שבה מתקיימת הוועדה הרפואית ולהגיש את הטופס המלא למזכיר הוועדה.
* את הטופס ניתן לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של סניף האם (סניף המוסד לביטוח לאומי אליו משתייכים).
+
* את הטופס ניתן לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של סניף האם (סניף המוסד לביטוח לאומי שאליו משתייכים).
* במקרה שמבוקש החזר הוצאות עבור נסיעה בתחבורה שאינה ציבורית, עובד ממחלקת וועדות רפואיות בסניף נדרש לפנות לרופא הסניף, כדי שיקבע אם אכן יש צורך בתחבורה מיוחדת.
+
* במקרה שמבוקש החזר הוצאות עבור נסיעה בתחבורה שאינה ציבורית, עובד ממחלקת ועדות רפואיות בסניף נדרש לפנות לרופא הסניף, כדי שיקבע אם אכן יש צורך בתחבורה מיוחדת.
 
*  יש לצרף קבלות לטופס התביעה במקרה שמבקשים החזר בעבור אחת מההוצאות הבאות:
 
*  יש לצרף קבלות לטופס התביעה במקרה שמבקשים החזר בעבור אחת מההוצאות הבאות:
 
** לינה
 
** לינה

גרסה מ־15:36, 23 בדצמבר 2014

הקדמה:

מי שהופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה
הזכאות תלויה במרחק מגוריו של המבוטח ממקום התכנסות הוועדה וכן במצבו הרפואי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אדם המתייצב בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, הוצאות כלכלה והוצאות לינה, שנגרמו בשל הצורך להתייצב בוועדה.

 • במרבית המקרים, הזכאות תלויה במרחק מגוריו של המבוטח ממקום התכנסות הוועדה וכן במצבו הרפואי.
 • בחלק מהמקרים נדרש אישור של הוועדה כתנאי מקדים לזכאות להחזר.

מי זכאי?

הוצאות שניתן עבורן החזר

הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית

הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת

 • במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה על שימוש בתחבורה מיוחדת (שאינה תחבורה ציבורית).
 • בתחבורה מיוחדת אין חשיבות למרחק בין מקום המגורים למיקום הוועדה.
 • לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית.
 • המקרים שבהם יינתן החזר הוצאות שימוש בתחבורה מיוחדת:
  • מצב בריאותי - הוצאות הנסיעה יוחזרו בהתאם לכלי התחבורה שנקבע כמתאים למצב הבריאותי.
  • כאשר אין תחבורה ציבורית מאזור מגורי המבוטח למקום שבו מתקיימת הוועדה.
  • כאשר אין תחבורה בזמנים המתאימים לשעה שבה נקבעה הוועדה.
 • תושבי אילת יהיו זכאים להחזר הוצאות טיסה, על סמך צילום של כרטיס הטיסה.

הוצאות נסיעה עבור מלווה

 • במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית.
 • לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח זקוק לסיוע של מלווה.
 • נסיעה בתחבורה מיוחדת (אמבולנס או מונית מיוחדת) -
  • עלות הנסיעה תוחזר פעם אחת הן עבור התובע והן עבור המלווה.
  • המלווה יקבל החזר עבור הוצאותיו, רק אם נגרמו לו הוצאות נוספות מעבר להוצאות שנגרמו לתובע.

הוצאות נסיעה למוגבל בניידות

 • מוגבל בניידות שהגיע לדיוני הוועדה ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות (68 אג' לק"מ, נכון לספטמבר 2014).

הוצאות לינה

 • מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות לינה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו 24 שעות רצופות לפחות.
  2. המקום שבו נדרש להתייצב נמצא במרחק 50 ק"מ לפחות ממקום מגוריו.
 • סכום ההחזר יהיה בגובה הסכום הניתן לעובדי מדינה בעבור הוצאות לינה.

הוצאות כלכלה

 • מבוטח זכאי לקבל החזר עבור הוצאות הכלכלה הבאות:
  • החזר עבור ארוחת בוקר, במקרה שנאלץ לעזוב את ביתו בשעה 07:00 בבוקר או לפני כן לצורך הגעה בזמן לדיוני הוועדה. שיעור ההחזר- 18 ש"ח (נכון לחודש מרץ 2014).
  • החזר עבור ארוחת צהרים, במקרה שנאלץ לשהות מחוץ לביתו בין השעות 16:00-12:00. שיעור ההחזר- 52 ש"ח (נכון לחודש מרץ 2014).
  • החזר עבור ארוחת ערב, במקרה שנאלץ לשהות מחוץ לביתו לאחר השעה 19:00. שיעור ההחזר- 23 ש"ח (נכון לחודש מרץ 2014).
 • גובה ההחזר מתעדכן בהתאם להחזר אותו מקבלים עובדי מדינה בעבור הוצאות אש"ל (אוכל, שתיה ולינה).

הוצאות בגין הפסד זמן עבודה

 • מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור זמן עבודה שהפסיד משום שנעדר מעבודתו לצורך התייצבות בוועדה הרפואית.
 • ההחזר יינתן במקרה שהמרחק ממקום מגוריו לוועדה הרפואית הוא 40 ק"מ לפחות.
 • יש לצרף דו"ח נוכחות של יום העבודה / אישור היעדרות מהמעסיק לבקשת ההחזר.
 • גובה ההחזר יהיה לפי הנוסחה הבאה - הסכום הנקוב במערכת דמי פגיעה עבור יום עבודה חלקי 8 שעות עבודה כפול השעות שנעדר מהעבודה ביום הוועדה.
הערת עריכה
חשוב מאוד לתת נוסחה לחישוב ההחזר בעבור הפסד יום עבודה.
הערה מאת עידו מירז (שיחה) 18.09.2014, 18:15 (IDT)
הערת עריכה
היכן מוצאים מהו הסכום הנקוב במערכת דמי הפגיעה בעבור יום עבודה?
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 21.12.2014, 15:27 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל החזר הוצאות עבור הוצאה אחת או יותר, יש למלא טופס החזר הוצאות (טופס בל/743) ולהגיש בסניף הביטוח הלאומי שבו מטופלת התביעה.
  הערת עריכה
  כרגע לא ניתן למצוא קישור אינטרנטי (או גרסה בוורד) של הטופס. ברגע שיתאפשר צריך לתת קישור לטופס בגוף הטקסט ובתיבת הטפסים שבראש הערך.
  הערה מאת עידו מירז (שיחה) 18.09.2014, 18:15 (IDT)
 • את טופס התביעה לקבלת החזר הוצאות ניתן להגיש עד 12 חודשים מהיום שבו בוצעה ההוצאה.
 • מומלץ למלא את הטופס באותה העת שבה מתקיימת הוועדה הרפואית ולהגיש את הטופס המלא למזכיר הוועדה.
 • את הטופס ניתן לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של סניף האם (סניף המוסד לביטוח לאומי שאליו משתייכים).
 • במקרה שמבוקש החזר הוצאות עבור נסיעה בתחבורה שאינה ציבורית, עובד ממחלקת ועדות רפואיות בסניף נדרש לפנות לרופא הסניף, כדי שיקבע אם אכן יש צורך בתחבורה מיוחדת.
 • יש לצרף קבלות לטופס התביעה במקרה שמבקשים החזר בעבור אחת מההוצאות הבאות:
  • לינה
  • נסיעה בתחבורה מיוחדת
  • החזר הוצאות למלווה
  • צילום כרטיס טיסה
 • אין צורך להציג קבלות כאשר מבקשים החזר בעבור הוצאות כלכלה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.