הקדמה:

מי שהופיע בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה
הזכאות תלויה במרחק מגוריו של המבוטח ממקום התכנסות הוועדה וכן במצבו הרפואי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אדם המתייצב בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, הוצאות כלכלה והוצאות לינה, שנגרמו בשל הצורך להתייצב בוועדה.

 • הזכאות תלויה במרחק מגוריו של המבוטח ממקום התכנסות הוועדה וכן במצבו הרפואי.
 • בחלק מהמקרים נדרש אישור של הוועדה כתנאי מקדים לזכאות להחזר.

מי זכאי?

 • מי שהתייצב בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

סוגי ההוצאות שעבורן ניתן לקבל החזר

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית

 • להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה זכאי מבוטח שנוסע מרחק של 40 ק"מ לפחות בכל כיוון לצורך הופעה בפני אחד מהגורמים הבאים:
  • ועדה רפואית בדרג ראשון - ועדה רפואית לנכות כללית, ועדה רפואית לנכות מעבודה, ועדה רפואית לילד נכה עד גיל 3, ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3, ועדה רפואית לשירותים מיוחדים, ועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה, ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
  • ועדת עררים לנכות כללית, ...האם הזכאות להחזר היא גם במקרה שהדיון נעשה ביוזמת המבוטח וגם כאשר הדיון נערך ביוזמת המוסד לביטוח לאומי?...
  • ועדת עררים לנפגעי עבודה כאשר הדיון בוועדה הוא ביוזמת המוסד לביטוח לאומי. ...מה לגבי דיון בוועדת העררים שנעשה ביוזמת המבוטח?...
 • כל מי שנשלח לבדיקה רפואית, ליועץ רפואי על-ידי רופא מוסמך, רופא מוסד או ועדה רפואית.

...מה לגבי כל שאר ועדות העררים (מלבד נכות כללית ונכות מעבודה), האם אין זכאות להחזר נסיעות ביחס אליהן?...

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת

 • במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה על שימוש בתחבורה מיוחדת (שאינה תחבורה ציבורית).
 • לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית.
 • המקרים בהם יינתן החזר הוצאות שימוש בתחבורה מיוחדת:
  • מצב בריאותי - הוצאות הנסיעה יוחזרו בהתאם לכלי התחבורה שנקבע כמתאים למצב הבריאותי.
  • כאשר אין תחבורה ציבורית מאזור מגורי המבוטח למקום שבו מתקיימת הוועדה.
  • כאשר אין תחבורה בזמן המתאים לשעה שבו נקבעה הוועדה.
 • תושבי אילת יהיו זכאים להחזר הוצאות טיסה, על סמך צילום של כרטיס הטיסה.
 • מבוטח שמוגבל בניידות, ובחר לנסוע ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות.

...מה זה "תחבורה מיוחדת" חוץ ממונית מיוחדת ואמבולנס? מהי הפרוצדורה לקבלת האישור מהוועדה הרפואית/רופא של המוסד לביטוח לאומי? האם יש פירוט של מצבים בריאותיים שבהם ניתן היתר לשימוש בתחבורה מיוחדת?...

החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה

 • במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר הוצאות נסיעה עבור מלווה המצטרף אל המבוטח לדיון בוועדה הרפואית.
 • לצורך קבלת ההחזר יש צורך באישור מוועדה רפואית או מרופא של המוסד לביטוח לאומי על כך שהמבוטח זקוק להיעזר במלווה.
 • בנסיעה בתחבורה מיוחדת, אמבולנס או מונית מיוחדת, תוחזר עלות הנסיעה פעם אחת, הן עבור התובע והן עבור המלווה.

...מהי הפרוצדורה לקבלת האישור מהוועדה הרפואית/רופא של המוסד לביטוח לאומי? מה זה אומר שעלות הנסיעה בתחבורה מיוחדת מוחזרת פעם אחת, הן עבור התובע והן עבור המלווה? מה קורה אם התובע והמלווה בחרו להגיע בתחבורה רגילה. האם הם זכאים להחזר?...

החזר הוצאות נסיעה למוגבל בניידות

 • מוגבל בניידות שהגיע לדיוני הוועדה ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות. ...מהו התעריף המעודכן לעובד מדינה בעל רכב שירות? האם ניתן לקבל קישור לדף המכיל את המידע?...

החזר הוצאות לינה

 • מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות לינה, במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו 24 שעות רצופות לפחות.
  2. המקום שבו נדרש להתייצב רחוק 50 ק"מ לפחות ממקום מגוריו.

...לפי מה יודעים אם המבוטח "נאלץ" לשהות 24 שעות מחוץ למקום מגוריו? האם יש קריטריונים לכך או שמדובר במשהו סובייקטיבי וכל מבוטח קובע לעצמו? כיצד מבוטח יכול לדעת מראש אם הוא רשאי לשהות מחוץ למקום מגוריו ולהנות מהחזר הוצאות לינה? האם יש תנאים או מגבלות על מקום הלינה (מלון חמישה כוכבים או אכסנית נוער) או על סכום הלינה? במקרה שכן, מהם?...

החזר הוצאות כלכלה

 • מבוטח זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות כלכלה:
  • החזר עבור ארוחת בוקר - במקרה שנאלץ לעזוב את ביתו בשעה 07:00 בבוקר או לפני כן לצורך הגעה בזמן לדיוני הוועדה;
  • החזר עבור ארוחת צהרים - במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
   1. הוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו לאחר השעה 19:00 בסך הכול 4 שעות לפחות. ...משמעות המשפט הזה לא לגמרי ברורה - האם המבוטח צריך לשהות לפחות 4 שעות מחוץ למקום מגוריו החל מהשעה 19:00 (כלומר עד 23:00 לפחות) או שהוא נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריו פרק זמן של לפחות 4 שעות, שצריך להסתיים לאחר השעה 19:00?...
   2. המרחק ממקום מגוריו לבין מקום התייצבותו בוועדה הוא 40 ק"מ לפחות.

...לפי מה יודעים אם הוא "נאלץ" לשהות לפחות ארבע שעות מחוץ למקום מגוריו? האם יש קריטריונים לכך או שמדובר במשהו סובייקטיבי וכל מבוטח קובע לעצמו? האם מבוטח יכול לדעת מראש אם הוא רשאי לשהות מחוץ למקום מגוריו ולהנות מהחזר הוצאות כלכלה? האם יש מגבלה על מקום הארוחה (מסעדת חמישה כוכבים או דוכן לממכר מזון ברחוב) או על סכום הארוחה?...

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל החזר הוצאות עבור הוצאה אחת או יותר, יש למלא טופס החזר הוצאות ולהגיש בסניף הביטוח הלאומי....האם ניתן לקבל קישור לטופס הבקשה להחזר הוצאות? לא הצלחנו למצוא אותו באתר המוסד לביטוח לאומי...
 • את הטופס ניתן לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. ...האם ניתן להגיש את הטופס בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי?...
 • כדי לקבל החזר על הוצאות הלינה, יש להמציא קבלות מתאימות. ...האם צריך לצרף גם קבלות על הוצאות נסיעה וכלכלה?...

גורמי ממשל

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע המוסד לביטוח לאומי.