מ (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
(קישור לטופס מקוון)
(22 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סוג ערך|זכות}}
 
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| פיצוי= [[נפגע פעולת איבה]] זכאי להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת [[חדש:טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה|הטיפול הרפואי]]
+
| פיצוי= נפגעי פעולת איבה זכאים להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת [[טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה|טיפול רפואי]]
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = ההחזר יינתן רק אם הטיפול מבוצע במוסד רפואי ציבורי מוכר ולא במסגרת רפואה פרטית
+
| חשוב  = ההחזר יינתן אם הטיפול מבוצע בסמוך למקום המגורים במוסד רפואי ציבורי מוכר ולא במסגרת רפואה פרטית
| מידע = יש להצטייד באישור בכתב מן הגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן וחלק מהמקרים יש לצרף קבלות
+
| מידע = יש להצטייד באישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן, ובחלק מהמקרים יש לצרף קבלות
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.aspxhttp://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Casualties_benefits/Pages/זכאות%20לטיפול%20רפואי.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://govforms.gov.il/mw/forms/tHithaivout_eiva@btl.gov.il#!instructions התחייבות לטיפול/החזר כספי לנפגעי פעולות איבה] (טופס מקוון)
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב של הזכות
+
| [[נפגעי פעולות איבה]]
| זכות/הליך הקשורים לזכות
+
| [[טיפול בחמי מרפא לנפגע פעולת איבה|טיפול בחמי מרפא]]
| ערכים נוספים הקשורים לזכות, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[השתתפות בתשלום ביטוח בריאות לנפגע פעולת איבה|השתתפות בתשלום ביטוח בריאות]]
 +
| [[טיפולי שיניים לנפגע פעולת איבה|טיפולי שיניים]]
 +
| [[טיפול פסיכולוגי לנפגעי פעולת איבה, בני זוגם והוריהם|טיפול פסיכולוגי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
* נפגע פעולת איבה זכאי להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת [[חדש:טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה|הטיפול הרפואי]].  
+
נפגעי פעולת איבה זכאים להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי.
* ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאה ציבורית - ולא רופא פרטי).
+
* ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאה ציבורית), ולא רופא פרטי.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[נפגע פעולת איבה]] שזקוק ל[[חדש:טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה|טיפול רפואי עקב הפגיעה]], ומקבל את הטיפול במוסד רפואי ציבורי מוכר (ולא באופן פרטי), ומבצע לשם כך נסיעות מביתו למקום קבלת הטיפול.
+
* [[נפגע פעולת איבה|נפגעי פעולת איבה]] שנוסעים לקבל [[טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה|טיפול רפואי עקב הפגיעה]] במוסד רפואי ציבורי, בסמוך למקום מגוריהם.
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 
* יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 +
* ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, באמצעות [https://govforms.gov.il/mw/forms/tHithaivout_eiva@btl.gov.il#!instructions טופס התחייבות לטיפול/החזר כספי לנפגעי פעולות איבה].
 
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
# אישור בכתב מן הגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן;
+
*# אישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן.
# קבלות לפי הצורך, כפי שמפורט להלן:
+
*# קבלות לפי הצורך:
#* '''נפגע שנסע בתחבורה הציבורית''' (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתום על הצהרה המפרטת את מסלול הנסיעה ומחירה ('''אין''' צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
+
*#* '''נפגעים שנסעו בתחבורה הציבורית''' (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתמו על הצהרה המפרטת את מסלול הנסיעה ומחירה ('''אין''' צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
#* '''נפגע שנסע במונית מיוחדת או באמבולנס''' (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא המוסד לביטוח לאומי, קבע שמצבו אינו מאפשר לו נסיעה בתחבורה הציבורית) - יצרף קבלות על הוצאות הנסיעה.
+
*#* '''נפגעים שנסעו במונית מיוחדת או באמבולנס''' (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא המוסד לביטוח לאומי, קבע שמצבם אינו מאפשר נסיעה בתחבורה הציבורית), יצרפו קבלות על הוצאות הנסיעה.
#* '''נפגע שנסע ברכבו הפרטי''' יקבל החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובד מדינה).
+
*#* '''נפגעים שנסע ברכבם הפרטי''' יקבלו החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובדי מדינה).
== חשוב לדעת ==
+
<!--
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
 
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
<!--
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
 
-->
 
-->
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
<!--
+
{{הטמעת כותרת|נפגעי פעולות איבה#ארגוני סיוע}}
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה]] - סעיף 3.
 
* [[חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה]] - סעיף 3.
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]] - פרק ח' סימן ג' סעיפים 91-86.
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]] - פרק ח' סימן ג' סעיפים 91-86.
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
+
== תודות ==
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
 
-->
 
-->
 
+
==Metadata==
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = נפגעי פעולות איבה
 +
}}
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:טיפול רפואי]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:טיפול רפואי]]
 +
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]

גרסה מ־15:30, 25 באוקטובר 2021

הקדמה:

נפגעי פעולת איבה זכאים להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי
ההחזר יינתן אם הטיפול מבוצע בסמוך למקום המגורים במוסד רפואי ציבורי מוכר ולא במסגרת רפואה פרטית
יש להצטייד באישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן, ובחלק מהמקרים יש לצרף קבלות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה זכאים להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי.

 • ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאה ציבורית), ולא רופא פרטי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, באמצעות טופס התחייבות לטיפול/החזר כספי לנפגעי פעולות איבה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. אישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן.
  2. קבלות לפי הצורך:
   • נפגעים שנסעו בתחבורה הציבורית (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתמו על הצהרה המפרטת את מסלול הנסיעה ומחירה (אין צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
   • נפגעים שנסעו במונית מיוחדת או באמבולנס (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא המוסד לביטוח לאומי, קבע שמצבם אינו מאפשר נסיעה בתחבורה הציבורית), יצרפו קבלות על הוצאות הנסיעה.
   • נפגעים שנסע ברכבם הפרטי יקבלו החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובדי מדינה).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים