הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת הטיפול הרפואי
ההחזר יינתן רק אם הטיפול מבוצע במוסד רפואי ציבורי מוכר ולא במסגרת רפואה פרטית
יש להצטייד באישור בכתב מן הגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן וחלק מהמקרים יש לצרף קבלות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • נפגע פעולת איבה זכאי להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת הטיפול הרפואי.
 • ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאה ציבורית - ולא רופא פרטי).

מי זכאי?

 • נפגע פעולת איבה שזקוק לטיפול רפואי עקב הפגיעה, ומקבל את הטיפול במוסד רפואי ציבורי מוכר (ולא באופן פרטי), ומבצע לשם כך נסיעות מביתו למקום קבלת הטיפול.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. אישור בכתב מן הגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן;
 2. קבלות לפי הצורך, כפי שמפורט להלן:
  • נפגע שנסע בתחבורה הציבורית (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתום על הצהרה המפרטת את מסלול הנסיעה ומחירה (אין צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
  • נפגע שנסע במונית מיוחדת או באמבולנס (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא המוסד לביטוח לאומי, קבע שמצבו אינו מאפשר לו נסיעה בתחבורה הציבורית) - יצרף קבלות על הוצאות הנסיעה.
  • נפגע שנסע ברכבו הפרטי יקבל החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובד מדינה).

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות