מ (נייידות->ניידות - תיקון תקלדה בקליק)
 
שורה 18: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
אדם המוגבל בניידות זכאי לקבל החזר הוצאות עבור אבזרי נייידות שהותקנו ברכבו הפרטי, אם מתקיימים לגביו התנאים שיפורטו בהמשך.
+
אדם המוגבל בניידות זכאי לקבל החזר הוצאות עבור אבזרי ניידות שהותקנו ברכבו הפרטי, אם מתקיימים לגביו התנאים שיפורטו בהמשך.
 
* שיעור התשלום הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב, לפי [https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/hatavot/הלוואה%20לרכישה%20ולהתקנה%20של%20אבזרים%20ברכב%20לאבזרים/Documents/mehironAvizarim.pdf מחירון המוסד לביטוח לאומי], או לפי העלות בפועל - לפי הנמוך מביניהם.   
 
* שיעור התשלום הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב, לפי [https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/hatavot/הלוואה%20לרכישה%20ולהתקנה%20של%20אבזרים%20ברכב%20לאבזרים/Documents/mehironAvizarim.pdf מחירון המוסד לביטוח לאומי], או לפי העלות בפועל - לפי הנמוך מביניהם.   
  

גרסה אחרונה מ־08:44, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

אנשים המוגבלים בניידות בשל ליקוי ברגליהם זכאים, בהתאם לתנאים, להחזר הוצאות עבור רכישת אבזרי ניידות והתקנתם ברכבם הפרטי
גובה ההחזר הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אדם המוגבל בניידות זכאי לקבל החזר הוצאות עבור אבזרי ניידות שהותקנו ברכבו הפרטי, אם מתקיימים לגביו התנאים שיפורטו בהמשך.

 • שיעור התשלום הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב, לפי מחירון המוסד לביטוח לאומי, או לפי העלות בפועל - לפי הנמוך מביניהם.

מי זכאי?

 • אדם המוגבל בניידות בשל ליקוי ברגליים, אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא מקבל קצבת ניידות.
  2. הוא בעל רשיון נהיגה בתוקף.
  3. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע, כי דרושים לו אבזרים לצורך הנהיגה, בטיחות הנסיעה והשימוש ברכב, וכן קבע מהם האבזרים הדרושים.
  4. הרכב הקובע לגביו איננו רכב לאבזרים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים)
  5. הוא המציא בתוך 6 חודשים מיום ההתקנה חשבונית מס וקבלות מקוריות המפרטות את האבזרים שהותקנו ברכב.
  6. הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל אבזרים לרכב פרטי או מענק לרכישתם ולהתקנתם, ואם הוא זכאי - בחר לקבלם במסגרת הסכם הניידות.
  7. במקרה של התקנת אבזרים בשל החלפת רכב: חלפו 42 חודשים לפחות מיום שקיבל לאחרונה החזר מסוג זה.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים