הקדמה:

מוגבל בניידות זכאי לקבלת החזר הוצאות עבור רכישת אבזרי ניידות והתקנתם ברכבו הפרטי
גובה ההחזר הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מוגבל בניידות זכאי לקבל החזר הוצאות עבור אבזרי נייידות שהותקנו ברכבו הפרטי, אם מתקיימים בו התנאים שיפורטו בהמשך.

 • שיעור התשלום הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב, לפי מחירון המוסד לביטוח לאומי, או לפי העלות בפועל - לפי הנמוך מביניהם.

מי זכאי?

 • מוגבל בניידות יהיה זכאי להחזר, במקרה שמתקיימים התנאים הבאים:
  1. הוא מקבל קצבת ניידות.
  2. הוא בעל רשיון נהיגה בתוקף.
  3. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע, כי דרושים לו אבזרים לצורך הנהיגה, בטיחות הנסיעה והשימוש ברכב, וכן קבע מהם האבזרים הדרושים.
  4. הרכב הקובע לגביו איננו רכב לאבזרים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים)
  5. הוא המציא בתוך שישה חודשים מיום ההתקנה חשבונית מס וקבלות מקוריות המפרטות את האבזרים שהותקנו ברכב.
  6. הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל אבזרים לרכב פרטי או מענק לרכישתם ולהתקנתם, ואם הוא זכאי - בחר לקבלם במסגרת הסכם הניידות.
  7. במקרה של התקנת אבזרים בשל החלפת רכב: חלפו 42 חודשים לפחות מיום שקיבל לאחרונה החזר מסוג זה.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים