הקדמה:

דיירי הדיור הציבורי זכאים להחליף את דירתם בשל סיבות בריאותיות
החלפת הדירה תתבצע באמצעות החברה המאכלסת שטיפלה בבקשת המקורית לדיור ציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


דיירי הדיור הציבורי, אשר אין ולא היו להם זכויות בדירה אחרת במקביל לתקופה בה החזיקו בדירה הנוכחית, יהיו זכאים להחלפת דירתם בשל סיבות בריאותיות.

מי זכאי?

 • דייר בדיור הציבורי העונה לאחד מהתנאים הבאים, יהיה זכאי להחליף את דירתו בשל סיבות בריאותיות:
  1. נכה המרותק לכיסא גלגלים שמתקיימים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
   • גר בקומה שאינה קומת קרקע בבניין ללא מעלית או שיש בבניין מעלית אך הגישה אליה או הפתח או העומק של המעלית אינם מתאימים לכיסא גלגלים.
   • גר בדירה שאינה מתאימה (לא כולל מסיבות של צפיפות) ואינה ניתנת להתאמה למגבלותיו על-פי חוות דעת של מרפא/ה בעיסוק מטעם מוסד רפואי מוכר (קופת חולים, משרד הבריאות) ומהנדס מטעם החברה המאכלסת.
  2. מוגבל בניידות: בעל מגבלה פיזית המתבטאת במצב תפקודי שמקשה עליו להגיע לדירה בה הוא מתגורר ובשל מגבלתו קבעה ועדה רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, כי קיים הכרח להחליף את הדירה בה הוא מתגורר לדירה המתאימה למגבלותיו בקומה נמוכה יותר.
  3. בעל הכרח למגורים בקרבת בית החולים: מי שמתגורר רחוק מבית חולים המטפל בבעייתו הרפואית, שועדה רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון קבעה שמאפייני הטיפול בו ותדירותם מחייבים מגורים בקרבת בית החולים.
  4. בעל הכרח למגורים בחדר נפרד: מי שוועדה רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון קבעה שמצבו הבריאותי מחייב לינה בחדר נפרד ואינו מתגורר בדירה בעלת עודף דיור של חדר.
דוגמה
במקרה שבו זוג מתגורר בדירת 3 חדרים, דירתו היא בעלת עודף דיור של חדר.

תהליך מימוש הזכות

 • דיירי השיכון הציבורי המבקשים להחליף את דירתם יפנו לסניף החברה המאכלסת המטפלת בדירתם וימלאו טופס בקשה להחלפת דירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 • הנתונים ימולאו על בסיס מסמכים מקוריים (תעודת זהות ואסמכתאות אחרות) ונתוני הנכס לפי הרישומים בחברה המאכלסת.
 • לטופס הבקשה להחלפת הדירה יש לצרף את המסמכים הבאים, במקור או בהעתק נאמן למקור:
  • צילום תעודת זהות וצילום הספח.
  • מכתב הסבר בו מפורטים הנימוקים לבקשה.
  • נכה על כיסא גלגלים יצרף גם את המסמכים הבאים -
  • במקרה של בעיה רפואית אחרת - יש לצרף אישור רפואי עדכני לששת החודשים האחרונים ממוסד רפואי מוכר עם פירוט הבעיה הרפואית והמגבלות הנובעות ממנה (בכפוף להנחיות לשימוש בשירותי הייעוץ הרפואי).
  • אדם המבקש להחליף דירה ביישוב כפרי בו הוא מתגורר ונמצא במעמד של מועמד לחברות יציג אישור של ועדת הקבלה. אם הפונה מבקש להחליף דירה ביישוב אחר יציג אישור ועדת הקבלה ואישור בר רשות מהסוכנות היהודית או מההסתדרות הציונית.
  • יש לצרף כל מסמך אחר התומך בבקשה.

בחינת הזכאות

 • החומר יועבר על-ידי המחוז המטפל לקבלת חוות דעת של הוועדה הרפואית מטעם המשרד. בהתאם לחוות הדעת תקבע הזכאות ותנאיה.

חשוב לדעת

 • הזכאות להחלפת הדירה תבוטל במקרים הבאים:
  • בבעלות המבקש ישנה דירה או חלק מדירה שלא דווחה בטרם קבלת הזכאות.
  • המבקש הפך לבעלים של דירה או חלק מדירה לאחר קביעת הזכאות ולא דווח על-כך.
  • המבקש הוא בר רשות (בעל זכות) בהתיישבות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בדיור הציבורי לחצו כאן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle