מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
(20 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
  
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר ברוב רגיל של בעלי הדירות  
+
| מידע  = בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות  
| איסור = בעל דירה יחיד אינו יכול להתקין מתקן גז נפרד לאספקת גז לדירתו
+
| איסור = בעל דירה יחיד הקשור למערכת המרכזית אינו יכול להתקין מתקן גז נפרד לדירתו
 
| חשוב  =   
 
| חשוב  =   
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_001.htm#Seif195 סעיף 59ד בחוק המקרקעין]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://energy.gov.il/Subjects/CookingGas/InformationForConsumers/Pages/GxmsMniLPGSwitchingGasSupplier.aspx אתר משרד האנרגיה]  
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[התקנת מעלית שבת ותאורת שבת בבית משותף]]
+
| [[בתים משותפים]]
| [[הגשת תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין]]
+
| [[תיקונים בבית משותף]]
 
| [[התקנת דוד שמש בבית משותף]]
 
| [[התקנת דוד שמש בבית משותף]]
 
| [[התנתקות ממערכת חימום מרכזית בבית משותף]]
 
| [[התנתקות ממערכת חימום מרכזית בבית משותף]]
| [[דיור ושיכון]]
 
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות, ניתן להחליף את ספק הגז בבית משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית .
+
בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר.
*מערכת גז מרכזית- זוהי מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשתי דירות אור יותר.
 
*ההוראות בדבר החלפת ספק גז מצויות בסעיף 59ד ל[[חוק המקרקעין]]
 
 
 
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז  אחר , '''בתנאי שיש הסכמה בכתב של יוותר ממחצית בעלי הדירות  
+
* בעלי הדירות בבית המשותף (על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות).
'''.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
על מנת להחליף את ספק הגז למערכת הגז המרכזית בבית משותף, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
+
* בעלי הדירות רשאים להחליט על החלפת ספק הגז באחת מהדרכים הבאות:
*הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות .
+
** הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות.
* לאחר שתושג הסכמה כאמור, ועד הבית יעביר הודעה בכתב לספק  הקיים על סיום ההתקשרות לפחות 15 יום מראש.  
+
** החלטה שהתקבלה באסיפת דיירים על-ידי רוב של בעלי הדירות שנכחו באסיפה, והאסיפה התקיימה בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך.
* הספק, מצדו, יבצע את התהליכים הבאים:
+
* אם שני בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, ההחלטה על החלפת ספק הגז תתקבל באחת מהדרכים שצויינו בכל אחד מהבתים המשותפים, או בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בכל הבתים המשותפים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית (חברת הגז מחויבת לפרט בחשבון הגז את רשימת הכתובות שמחוברות לאותה מערכת גז מרכזית או לתת קישור לאתר אינטרנט שבו מפורט מידע זה).
**יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז שאינם שייכים לבעלי הדירות בתוך 15 יום ממועד מסירת ההודעה על סיום ההתקשרות.
+
* במשך 6 חודשים ממועד קבלת ההחלטה על החלפת ספק הגז:
**יחזיר לדיירים את דמי הפיקדון שקיבל עם תחילת ההתקשרות. הספק יחזיר את דמי הפיקדון במועד הפירוק או בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.
+
** לא תתקבל החלטה על החלפת ספק גז באותה מערכת גז מרכזית, אלא בהסכמה בכתב של יותר ממחצית בעלי הדירות.
**יחזיר את המצב בבניין לקדמותו במקרה שנגרם נזק לרכוש המשותף כתוצאה מהפירוק.
+
** ספק הגז לא יעלה את המחירים שנקבעו בחוזים שחתם עליהם עם בעלי הדירות.
 
+
=== כללים לקיום אסיפת דיירים בנושא החלפת ספק הגז ===
==סכסוך בין דירי הבית המשותף בנוגע להחלפת ספק ראשי ==
+
* זימון אסיפת הדיירים בנושא החלפת ספק הגז יכול להיעשות ביוזמת כל אחד מבעלי הדירות, כולל חברי [[ועד הבית]].
* בסכסוכים  בין דיירי הבית המשותף בנוגע להחלפת ספק גז יש  [[המפקח על רישום המקרקעין | למפקח על רישום המקרקעין]] סמכות שיפוט ייחודית.*
+
* 7 ימים לפני מועד קיום האסיפה נתלתה על כל דלת כניסה לבית המשותף או על לוח המודעות שלו הודעה המפרטת לגבי קיום האסיפה, נושא האסיפה והאפשרות לקבל את ההחלטה במועד אחר שצויין בהודעה, אם בשעה שנקבעה לקיום האסיפה לא יהיו נוכחים לפחות מחצית מבעלי הדירות.
* מידע אודות אופן הגשת התביעה בפני המפקח ראה [[הגשת תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין]]
+
* לכל אחד מבעלי הדירות הועברה הודעה באמצעות לפחות 2 מבין 3 האמצעים הבאים:
 +
** הנחת הודעה בתיבת הדואר של הדירה
 +
** הנחת הודעה בפתח הדלת של הדירה
 +
** משלוח הודעה לבעל הדירה באמצעים אלקטרוניים
 +
* בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה נכחו לפחות מחצית מבעלי הדירות.
 +
* אם עברה לפחות חצי שעה מהשעה שנקבעה לכינוס האסיפה ונכחו באסיפה פחות ממחצית בעלי הדירות, יהיה ניתן לקיים את האסיפה במועד הנוסף שצויין בהודעה על האסיפה, בתנאי שההחלטה התקבלה בנוכחות:
 +
** 3 בעלי דירות לפחות בבניין שיש בו עד 10 דירות (כולל)
 +
**  25% מבעלי הדירות בבניין שיש בו בין 11 ל-30 דירות
 +
**  20% מבעלי הדירות בבניין שיש בו 31 דירות ומעלה
  
 +
== פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך ==
 +
* במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי החלפת הספק של מערכת הגז המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
 +
* לפרטים נוספים, ראו [[הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין]].
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* לאחר החלפת הספק, לא יהיו בעל דירות הקשורות למערכת רשאים להתקין מתקן גז נפרד לדירתם.
+
* לאחר החלפת הספק, בעל דירה הקשור למערכת המרכזית לא יהיה רשאי להתקין מתקן גז נפרד לדירתו.
 
 
== פסקי דין ==
 
  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 +
* [[האגודה לתרבות הדיור]]
  
 
+
<!--== גורמי ממשל ==
== גורמי ממשל ==
+
-->
 
+
<!--== פסקי דין ==
 
+
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק המקרקעין]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_075.htm חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א-1991]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
[http://energy.gov.il/Subjects/CookingGas/InformationForConsumers/Pages/GxmsMniLPGInformationForConsumers.aspx#Title3 מידע על התקשרות עם ספק גז או החלפת ספק גז באתר משרד האנרגיה והמים.]
+
* [http://energy.gov.il/Subjects/CookingGas/InformationForConsumers/Pages/GxmsMniLPGRelationshipsWithSuppliersOfGas.aspx התקשרות עם ספק גז] באתר משרד האנרגיה
 
 
 
 
== מקורות ==
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
  
 +
<!--== תודות ==
 +
-->
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[ קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[ קטגוריה:דיור ושיכון]]
 +
[[קטגוריה:בתים משותפים]]
 +
[[קטגוריה:שכנים]]

גרסה מ־04:41, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות
בעל דירה יחיד הקשור למערכת המרכזית אינו יכול להתקין מתקן גז נפרד לדירתו
למידע נוסף ראו באתר משרד האנרגיה


בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר.

מי זכאי?

 • בעלי הדירות בבית המשותף (על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות).

תהליך מימוש הזכות

 • בעלי הדירות רשאים להחליט על החלפת ספק הגז באחת מהדרכים הבאות:
  • הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות.
  • החלטה שהתקבלה באסיפת דיירים על-ידי רוב של בעלי הדירות שנכחו באסיפה, והאסיפה התקיימה בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך.
 • אם שני בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, ההחלטה על החלפת ספק הגז תתקבל באחת מהדרכים שצויינו בכל אחד מהבתים המשותפים, או בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בכל הבתים המשותפים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית (חברת הגז מחויבת לפרט בחשבון הגז את רשימת הכתובות שמחוברות לאותה מערכת גז מרכזית או לתת קישור לאתר אינטרנט שבו מפורט מידע זה).
 • במשך 6 חודשים ממועד קבלת ההחלטה על החלפת ספק הגז:
  • לא תתקבל החלטה על החלפת ספק גז באותה מערכת גז מרכזית, אלא בהסכמה בכתב של יותר ממחצית בעלי הדירות.
  • ספק הגז לא יעלה את המחירים שנקבעו בחוזים שחתם עליהם עם בעלי הדירות.

כללים לקיום אסיפת דיירים בנושא החלפת ספק הגז

 • זימון אסיפת הדיירים בנושא החלפת ספק הגז יכול להיעשות ביוזמת כל אחד מבעלי הדירות, כולל חברי ועד הבית.
 • 7 ימים לפני מועד קיום האסיפה נתלתה על כל דלת כניסה לבית המשותף או על לוח המודעות שלו הודעה המפרטת לגבי קיום האסיפה, נושא האסיפה והאפשרות לקבל את ההחלטה במועד אחר שצויין בהודעה, אם בשעה שנקבעה לקיום האסיפה לא יהיו נוכחים לפחות מחצית מבעלי הדירות.
 • לכל אחד מבעלי הדירות הועברה הודעה באמצעות לפחות 2 מבין 3 האמצעים הבאים:
  • הנחת הודעה בתיבת הדואר של הדירה
  • הנחת הודעה בפתח הדלת של הדירה
  • משלוח הודעה לבעל הדירה באמצעים אלקטרוניים
 • בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה נכחו לפחות מחצית מבעלי הדירות.
 • אם עברה לפחות חצי שעה מהשעה שנקבעה לכינוס האסיפה ונכחו באסיפה פחות ממחצית בעלי הדירות, יהיה ניתן לקיים את האסיפה במועד הנוסף שצויין בהודעה על האסיפה, בתנאי שההחלטה התקבלה בנוכחות:
  • 3 בעלי דירות לפחות בבניין שיש בו עד 10 דירות (כולל)
  • 25% מבעלי הדירות בבניין שיש בו בין 11 ל-30 דירות
  • 20% מבעלי הדירות בבניין שיש בו 31 דירות ומעלה

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי החלפת הספק של מערכת הגז המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חשוב לדעת

 • לאחר החלפת הספק, בעל דירה הקשור למערכת המרכזית לא יהיה רשאי להתקין מתקן גז נפרד לדירתו.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים