הקדמה:

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר על-פי החלטת רוב רגיל של בעלי הדירות
בעל דירה יחיד הקשור למערכת המרכזית אינו יכול להתקין מתקן גז נפרד לדירתו
למידע נוסף ראו סעיף 59ד לחוק המקרקעין
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר.

מי זכאי?

  • בעלי הדירות בבית המשותף (על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות).

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להחליף את ספק הגז למערכת הגז המרכזית יש להשיג הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות בבניין.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

  • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי החלפת הספק של מערכת הגז המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
  • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חשוב לדעת

  • לאחר החלפת הספק, בעל דירה הקשור למערכת המרכזית לא יהיה רשאי להתקין מתקן גז נפרד לדירתו.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים