הקדמה:

מקבלי הטבות במסגרת גמלת ניידות זכאים לצרוך 7 מ"ק מים בחודש בתעריף נמוך (לעומת 3.5 מ"ק לכלל האוכלוסיה)
צריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותם בתעריף גבוה יותר
לפניות ושאלות ניתן להתקשר לטלפון: 076-5300905
למידע נוסף ראו באתר רשות המים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מקבלי הטבות במסגרת גמלת ניידות זכאים לצרוך 7 מ"ק מים לפי תעריף המים הנמוך (לעומת 3.5 מ"ק לכלל האוכלוסיה).

 • צריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותם בתעריף גבוה יותר.
 • היות והחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.
 • ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגורר הזכאי.
דוגמה
בדירה שמתגוררים בה 3 דיירים, אחד מהם זכאי להטבה.

עבור תקופה של חודשיים, הזכאי יקבל כמות של 14 מ"ק ושני הדיירים הנוספים יקבלו, כל אחד, 7 מ"ק בתעריף הנמוך.

בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 28 מ"ק בתעריף הנמוך עבור חודשיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי אמור להודיע בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיו לרשות המים ולספק המים שהוא מתגורר בתחומו. פרטים אלה כוללים את מספר הזהות, כתובת המגורים והתאריך שבו החלה הזכאות.
 • בכל חודש מועברת רשימת הזכאים (שלא סירבו להעברת פרטיהם) לרשות המים ולספקים המקומיים, וההטבה תינתן בהתאם.
 • ניתן לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות פניה אל ספק המים באיזור המגורים וציון מספר תעודת הזהות.
 • מי שסבור כי הוא זכאי ולא קיבל מכתב לגבי זכאותו, או שנאמר לו כי אינו מופיע ברשימת הזכאים, יכול לפנות בעניין אל המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו: 6050*.

העברת הזכאות

 • במקרה שרשומים בכתובת מסוימת ומעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, יש למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה אצל ספק המים.
 • אם מעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שרשומים בה, יש לפנות לספק המים בעיר היעד. לאחר שממלאים וחותמים על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו על מנת להשלים את העברת ההטבה.
 • כאשר זכאי מתגורר במוסד המקבל כמות מים מוכרת בשמו (כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע של הדייר), המוסד יכול לקבל את ההטבה בשם הדייר, לאחר שהדייר ימלא ויחתום על טופס העברת הטבה לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן. אם המוסד אינו מדווח ככתובת מגורי הקבע, לא תתאפשר העברת ההטבה והיא תינתן בכתובת המגורים של הזכאי כפי שהיא מופיעה ברישומי הספק.
 • ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים בחלק מאתרי האינטרנט של תאגידי המים והביוב (לדוגמה טופס בקשה להעברת זכאות באתר חברת מי אביבים).

חשוב לדעת

 • מקבלי מספר גמלאות המזכות בהטבה יהיו זכאים להטבה אחת. למידע על אוכלוסיות הזכאים להטבה ראו בפורטל מים וביוב.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים