(תהליך מימוש הזכות)
שורה 71: שורה 71:
 
[[קטגוריה:מים וביוב]]
 
[[קטגוריה:מים וביוב]]
  
 +
[[ar:تخفيض في فاتورة المياه للحاصلين على مخصصات الاعاقة (التخفيض فقط في التسعيرة العالية)]]
 
[[en:Water Bill Benefit for Disability Pension Recipients (High Rate Discount)]]
 
[[en:Water Bill Benefit for Disability Pension Recipients (High Rate Discount)]]

גרסה מ־03:05, 1 בינואר 2015

הקדמה:

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחוייבת לפי תעריף גבוה יותר
החל מיום 01.07.2012, מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך
לפניות ושאלות ניתן להתקשר למוקד מידע שמספרו: 072-2755440
למידע נוסף ראו באתר רשות המים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
ההטבה ניתנת אוטומטית על-פי רשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי אל תאגידי המים
 • מתן ההטבה החל ביום 01.07.2012.
 • מי שסבור שהוא זכאי להטבה וטרם קיבל את ההטבה, נדרש לפנות בבירורים לתאגיד המים המקומי.

כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך. צריכת מים מעבר לכמות זו מחייבת אותו בתעריף גבוה יותר.

 • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך (כלומר הכמות בתעריף זה מוכפלת ל-7 מ"ק בחודש).
 • היות והחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.
 • ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגורר הזכאי.
דוגמה
בדירה בה מתגוררים 3 אנשים, אחד מהדיירים זכאי להטבה.

עבור תקופה של חודשיים, הזכאי יקבל כמות של 14 מ"ק ושני הדיירים הנוספים יקבלו, כל אחד, 7 מ"ק בתעריף הנמוך.

בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 28 מ"ק בתעריף הנמוך עבור חודשיים.
 • במקרה שאדם רשום בכתובת מסוימת והוא מעוניין לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, הוא או מיופה כוח שלו צריכים למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים.
 • במקרה שאדם מעוניין לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שהוא רשום בה, עליו לפנות אל ספק המים בעיר היעד. לאחר שימלא ויחתום על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו על מנת להשלים את העברת ההטבה.
 • כאשר זכאי מתגורר במוסד המקבל כמות מים מוכרת בשמו (כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע של הדייר), המוסד יכול לקבל את ההטבה בשם הדייר, לאחר שהדייר ימלא ויחתום על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים.
 • במקרה ומוסד אינו מוגדר ככתובת מגורי הקבע של דייר הזכאי להטבה, לא תתאפשר העברת ההטבה למוסד והיא תינתן בכתובת המגורים של הזכאי כפי שהיא מופיעה ברישומי הספק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי אמור להודיע בכתב לזכאים על זכאותם להטבה, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיהם לרשות המים ולספק המים שהם מתגוררים בתחומו. הפרטים המועברים כוללים את מספר הזהות של הזכאי, כתובת המגורים והתאריך שבו החלה הזכאות.
 • בכל חודש תועבר רשימת הזכאים (שלא סירבו להעברת פרטיהם) לרשות המים ולספקים המקומיים, וההטבה תינתן בהתאם.
 • ניתן לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות פניה אל ספק המים באיזור המגורים וציון מספר תעודת הזהות של הזכאי.
 • מי שסבור כי הוא זכאי ולא קיבל מכתב לגבי זכאותו, או שנאמר לו כי אינו מופיע ברשימת הזכאים, יכול לפנות בעניין אל המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו: 6050*.
 • אם הילד שוהה אצל משפחת אומנה ושמם לא מופיע ברשימת הזכאים, עליהם להנפיק אישור ידני למשפחות אומנה מהמוסד לביטוח לאומי, שעל-פיו הילד זכאי לגמלת ילד נכה, אך אינו מקבלה בשל האומנה.

העברת הזכאות

 • במקרה שמשפחת הילד רשומה בכתובת מסוימת והיא מעוניינת לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, עליהם למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה אצל ספק המים.
 • במקרה שהמשפחה מעוניינת לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שהם רשומים בה, עליהם לפנות לספק המים בעיר היעד. לאחר שימלאו ויחתמו על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו על מנת להשלים את העברת ההטבה.
 • ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים בחלק מאתרי האינטרנט של תאגידי המים והביוב (לדוגמה טופס בקשה להעברת זכאות באתר חברת מי אביבים).חשוב לדעת

 • מקבלי מספר קצבאות המזכות בהטבה יהיו זכאים להטבה אחת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים