תבנית:זכות/תחילת טור ימני

קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון
עובד זה זכאי לשכר רגיל באותו יום למרות שנעדר מעבודתו
עובד שאינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה רשאי לקחת יום חופש רגיל על חשבון ימי החופשה השנתית שלו
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפעולות איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון:
 • למעסיק אסור לחייב את העובד להתייצב לעבודה באותו יום.
 • עובד זה זכאי לשכר רגיל באותו יום למרות שנעדר מעבודתו.
 • עבור עובדים אחרים, שאינם קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפעולות איבה, יום הזיכרון הוא יום בחירה, ולפיכך:
 • עובדים אלה רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, אם הודיעו למעסיק על היעדרותם לפחות 30 ימים מראש, ובתנאי שלא ניצלו באותה שנה שני ימי בחירה (אם ניצלו את שני ימי הבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתם לחופשה באותו יום, אולם הוא נדרש לנמק זאת בטעמים עניינים הקשורים לצורך בעובד באותו יום).
 • עובדים אלה יהיו זכאים לתשלום דמי חופשה עבור אותו יום, וממכסת ימי החופשה השנתית שנצברה לזכותם ינוכה יום אחד.

מי זכאי?

 • עובד שכיר שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רגיל, בתנאי שהוא קרוב משפחה באחת מדרגות הקרבה הבאות:
 • הורה
 • סבא/סבתא
 • בן/בת זוג
 • ילד/ה
 • אח/ות
 • עובדים שכירים אחרים, שאינם קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה, רשאים להיעדר מהעבודה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית, בתנאי שהודיעו מראש למעסיק או שקיבלו את הסכמתו.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על ההיעדרות הצפויה.
 • עובדים המעוניינים לנצל את ים הזיכרון כיום בחירה חייבים להודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש, ובמקרה כזה אסור למעסיק לסרב לבקשתם להיעדר מהעבודה.
 • בכל מקרה אחר ראשי עובד לבקש מהעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון, אולם המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשה, אם כי הוא נדרש לנמק את סירובו בטעמים ענייניים הקשורים לצרכי העבודה.

חשוב לדעת

 • קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה פפעולת איבה יקבל שכר רגיל ביום הזיכרון כאילו עבד באותו יום, למרות שנעדר מעבודתו. אסור למעסיק לנכות משכרו רכיב שכר כלשהו או ימי חופשה בשל היעדרותו.
 • עובד אחר שנעדר מעבודתו ביום הזכרון יקבל דמי חופשה וממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו ינוכה יום אחד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי