הקדמה:

הכנסה מזכה לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי, למי שממצה את כושר ההשתכרות, היא ההכנסה המקסימלית לצורך קבלת זכאות לדירה בדיור הציבורי
נכון לשנת 2014 גובה ההכנסה המזכה עומד על 6,033 ש"ח
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הכנסה מזכה לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי, למי שממצה את כושר ההשתכרות, היא ההכנסה המקסימלית (סה"כ הכנסות למשפחה) לצורך קבלת זכאות לדירה בדיור הציבורי.

הרחבות ופרסומים

מקורות