מ (חדש:הכרה בדיעבד בזכויות עובד למרות שהועסק כעצמאי הועבר להכרה בדיעבד בזכויות עובד למרות שהועסק כעצמאי)
מ (עדכון והוספת קישורי שפה; בוט מוסיף: ar)
שורה 57: שורה 57:
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים עצמאיים]]
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים עצמאיים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
 +
[[ar:الاعتراف بأثر رجعي بحقوق عامل رغم تشغيله كمستقل]]

גרסה מ־07:00, 27 בינואר 2012

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

המערער פיליפ טיברמן, מהנדס בניין במקצועו, הועסק על ידי חברת מקורות כקבלן, ולאחר מכן כעובד. בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי יש להכיר בו כעובד למשך כל תקופת העסקתו, ולקזז את תשלומי היתר ששולמו לו כקבלן כנגד המגיע לו כעובד. מסקנתו של בית הדין כי התקיימו יחסי עובד מעביד לאורך כל תקופת העסקתו של מר טיברמן התבססה על הקביעות העובדתיוית לפיהן: מר טיברמן עבד בהיקף שנקבע על ידי מקורות, בהתאם לשעות העבודה המקובלות בה, על פי הוראות מאנשי החברה ותוך שימוש בכלים ובאמצעים שסיפקה לו; הוא לא נתן שירות ללקוחות נוספים ולא העסיק עובדים; עם העברתו להעסקה במעמד של עובד לא חל שינוי בתנאי עבודתו.

מר טיברמן ערער על פסיקת בית הדין האזורי כי יש לקזז את תשלומי היתר כנגד המגיע לו כעובד. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעורו כנגד הקיזוז וקבע כי ככלל כאשר מוכרים יחסי עובד מעביד בדיעבד אין לבצע השבה, אלא במקרים בהם הסכום ששולם לעובד כ"עצמאי" גבוה באופן ניכר מהסכום ששולם לו כעובד ובנוסף העובד דרש להיות מועסק כ"עצמאי", או כשהוסכם מלכתחילה, שאם תהיה הכרה כעובד תתבצע השבה. בית הדין נימק את עמדתו בעקרונות משפט העבודה ובצורך למנוע מצב בו עובד יימנע מלתבוע הכרה ביחסי עובד מעביד מחשש שייתבע להשיב כספים ששולמו לו.

תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

עוד נקבע בפסק הדין כי תביעה על עצם קביעת הסטטוס של עובד (שכיר/קבלן עצמאי) וההשלכות הכספיות הנובעות מכך ככלל, לא תידחה מפאת טענת ההתיישנות, גם אם מערכת היחסים בין העובד והמעביד החלה שנים רבות לפני הגשת התביעה.

משמעות

הכרה בדיעבד ביחסי עובד מעביד לא תחייב את העובד בהשבה אלא במקרים חריגים.

חוקים ותקנות

חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979

הרחבות ופרסומים

מקורות

פורטל זכויות האדם - המרכז האקדמי למשפט ועסקים

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי

תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי