שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ככלל, [[המוסד לביטוח לאומי]] מכיר [[חדש: הורה אומנה (משפחת אומנה)|בהורה אומנה]] כמתנדב, הזכאי לתגמול בגין [[מתנדב שנפגע במהלך התנדבותו|פגיעה שנגרמה בתקופת האומנה]]
+
| מידע  = ככלל, [[המוסד לביטוח לאומי]] מכיר [[הורה אומנה (משפחת אומנה)|בהורה אומנה]] כמתנדב, הזכאי לתגמול בגין [[מתנדב שנפגע במהלך התנדבותו|פגיעה שנגרמה בתקופת האומנה]]
|חשוב= על [[חדש: גוף מפעיל (שירותי אומנה)|הגוף המפעיל]] למסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות, לפני תחילת תקופת האומנה   
+
|חשוב= על [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|הגוף המפעיל]] למסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות, לפני תחילת תקופת האומנה   
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_144.htm תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים)]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_144.htm תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים)]
 
}}
 
}}
שורה 16: שורה 16:
 
| [[אומנה]]
 
| [[אומנה]]
 
|[[הורים]]
 
|[[הורים]]
|[[חדש: הורה אומנה (משפחת אומנה)]]
+
|[[הורה אומנה (משפחת אומנה)]]
 
| [[מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות]]
 
| [[מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות]]
  
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
ככלל, [[המוסד לביטוח לאומי]] מכיר בהורה אומנה כמתנדב, הזכאי במקרה של תאונה או פגיעה בתקופת האומנה (ההתנדבות) לתשלום תגמולים בגין הנזק שנגרם (הפיזי או הנפשי) כתוצאה מהפגיעה.  
 
ככלל, [[המוסד לביטוח לאומי]] מכיר בהורה אומנה כמתנדב, הזכאי במקרה של תאונה או פגיעה בתקופת האומנה (ההתנדבות) לתשלום תגמולים בגין הנזק שנגרם (הפיזי או הנפשי) כתוצאה מהפגיעה.  
*על [[חדש: גוף מפעיל (שירותי אומנה)|הגוף המפעיל]] (המעניק את שירותי האומנה), למסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות.
+
*על [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|הגוף המפעיל]] (המעניק את שירותי האומנה), למסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* כל אדם העונה על '''כל''' התנאים הבאים:  
 
* כל אדם העונה על '''כל''' התנאים הבאים:  
** מחזיק [[חדש: קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|ברישיון אומנה]] מטעם [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]] לשמש כהורה אומנה.  
+
** מחזיק [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|ברישיון אומנה]] מטעם [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]] לשמש כהורה אומנה.  
 
** קיבל מהגוף המפעיל טופס הפנייה להתנדבות, לפני שהחלה תקופת האומנה.
 
** קיבל מהגוף המפעיל טופס הפנייה להתנדבות, לפני שהחלה תקופת האומנה.
  

גרסה מ־14:26, 28 במרץ 2018

הקדמה:

על הגוף המפעיל למסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות, לפני תחילת תקופת האומנה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ככלל, המוסד לביטוח לאומי מכיר בהורה אומנה כמתנדב, הזכאי במקרה של תאונה או פגיעה בתקופת האומנה (ההתנדבות) לתשלום תגמולים בגין הנזק שנגרם (הפיזי או הנפשי) כתוצאה מהפגיעה.

  • על הגוף המפעיל (המעניק את שירותי האומנה), למסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על הגוף המפעיל למסור להורה האומנה, לפני תחילת תקופת האומנה, טופס הפנייה להתנדבות.
  • בטופס יצוינו פרטי הורה האומנה, מהות ומקום ההתנדבות (אומנה) ופרטי נותן ההפניה (הגוף המפעיל).
  • במקרה של פגיעה, על הורה האומנה להגיש לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה ולצרף את טופס ההפניה להתנדבות.

חשוב לדעת

  • תוקף ההפניה הוא לשנה אחת בלבד (אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר) ועל הורה האומנה לקבל מהגוף המפעיל הפניה מחודשת לאחר שנה.
  • בשונה מנפגע עבודה, פגיעה של הורה אומנה המוגדר כמתנדב, לא מחייבת כי תיגרם בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנו.
  • ראו דוגמה לטופס הפניה למתנדב באתר המוסד לביטוח לאומי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים