שורה 8: שורה 8:
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
  
  

גרסה מ־13:32, 26 בנובמבר 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

רשם ההוצל"פ ייקבע את גובה התשלום החודשי שיהיה על חייב "מוגבל באמצעים" לשלם.
הכרזת חייב כ"מוגבל באמצעים" יכולה להוביל למגבלות שייקבעו על ידי הרשם.

 • חייב יכול להגיש בקשה לחקירת יכולת בפני רשם ההוצל"פ, כדי להוכיח את חוסר יכולתו הכלכלית.
 • רשם ההוצל"פ רשאי להזמין את החייב לחקירת יכולת. הזוכה רשאי להגיע לדיון זה ולחקור את החייב.
 • במעמד חקירת היכולת יחקר החייב על יכולתו ויהיה חייב להוכיח את טענותיו.
 • רשם ההוצל"פ יקבע את גובה התשלום החודשי שיהא על החייב לשלם.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • חייב בעל חוסר יכולת כלכלית לפרוע את חובו.

תהליך מימוש הזכות

 • המסמכים שעל החייב להגיש לקראת חקירת יכולת:
 • טופס 861 מלא בשלושה עותקים.
 • חתימה על כתב ויתור סודיות.
 • צילום תעודת זהות.
 • מסמכים נוספים לאימות הנתונים בשאלון.
 • ראה רשם ההוצל"פ, כי החייב לא יוכל להחזיר את החוב לפי סעיף 69ג. לחוק ההוצל"פ, הוא רשאי להכריז עליו כחייב "מוגבל באמצעים".
 • הכרזת חייב כ"מוגבל באמצעים" תיעשה במהלך חקירת יכולת, על פי בקשת הזוכה או במקרה בו ביקש החייב לפרוס את התשלום לתקופה העולה על התקופות הבאות: שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש"ח; שלוש שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח ואינו עולה על 100,000 ש"ח; ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח.
 • רשם ההוצל"פ רשאי להטיל על החייב הגבלות לפי סעיף 69ד לחוק ההוצל"פ:
 • עיכוב יציאת החייב מן הארץ
 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל
 • הגבלת החייב בשימוש בכרטיסי אשראי
 • חייב מוגבל לא ייסד חברה ולא יהיה שותף או עניין בתאגיד.
 • לא יכהן כנושא משרה בחברה
 • רשם ההוצל"פ יורה על רישום החייב במרשם החייבים המוגבלים. רישום זה ימחק לאחר פרעון החוב או לאחר ביטול הגדרתו כחייב מוגבל או לפי החלטת ר' ההוצל"פ, במקרים מיוחדים.
 • הטלת המגבלות תיעשה לפי שיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל, והחייב רשאי לבקש את הסרת המיגבלות או חלקן, בבקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר.

חשוב לדעת

 • מקרים בהם ניתן להזמין חייב לחקירת יכולת:
 • מקרה בו הגיש החייב בקשה לתשלום החוב בתשלומים.
 • ביוזמת ראש ההוצאה לפועל.
 • על פי בקשת הזוכה, במקרה בו התקיים בירור או חקירה שלא בנוכחות הזוכה, והוא מבקש מראש ההוצאה לפועל לקיים דיון נוסף בנוכחותו.
 • מקרים בהם לא יידרש החייב להתייצב לחקירת יכולת:
 • כאשר החייב הוא תאגיד.
 • כאשר החייב הוכרז כ"מוגבל באמצעים", קיים תיק איחוד והתיק הפרטני כלול במסגרת תיק האיחוד.
 • כאשר החייב הגיש במועד בקשה בטענת "פרעתי" ובקשתו לא נדחתה.
 • כאשר החייב הגיש במועד התנגדות לביצוע שטר ובקשתו לא נדחתה.
 • כאשר בקשת הביצוע היא לפסק-דין מזונות, מימוש משכון או פסק-דין לביצוע "צו עשה".


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי