(מקורות)
(הרחבות ופרסומים)
שורה 45: שורה 45:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
{{הטמעת כותרת|חדש:הוצאה לפועל#הרחבות ופירסומים}}
+
* [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/mugbal.doc הנחיות להגשת בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים]
 +
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* [http://www.eca.gov.il/ אתר רשות האכיפה והגבייה]
 
* [http://www.eca.gov.il/ אתר רשות האכיפה והגבייה]

גרסה מ־12:23, 23 בינואר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

רשם ההוצאה לפועל ייקבע את גובה התשלום החודשי שיהיה על חייב "מוגבל באמצעים" לשלם.
הכרזת חייב כ"מוגבל באמצעים" יכולה להוביל למגבלות שייקבעו על ידי הרשם כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה בשימוש בכרטיס אשראי ועוד.
 • ראה [חדש: [רשם ההוצאה לפועל]], כי החייב לא יוכל להחזיר את החוב, הוא רשאי להכריז עליו כחייב "מוגבל באמצעים".
 • הכרזת חדש: חייב כ"מוגבל באמצעים" תיעשה במהלך חדש: בקשה לחקירת יכולת, על פי בקשת החדש: זוכה או במקרה בו ביקש החייב לפרוס את התשלום לתקופה העולה על התקופות הבאות: שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש"ח; שלוש שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח ואינו עולה על 100,000 ש"ח; ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח.
 • הודעה על הכרזה של חייב מוגבל באמצעים תימסר לזוכה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב "מוגבל האמצעים" את ההגבלות הבאות:
 • עיכוב יציאת החייב מן הארץ
 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל
 • הגבלת החייב בשימוש בכרטיסי אשראי
 • חייב מוגבל לא ייסד חברה ולא יהיה שותף או עניין בתאגיד.
 • לא יכהן כנושא משרה בחברה
 • רשם ההוצאה לפועל יורה על רישום החייב במרשם החייבים המוגבלים. רישום זה ימחק לאחר פרעון החוב או לאחר ביטול הגדרתו כחייב מוגבל או לפי החלטת הרשם, במקרים מיוחדים.
 • הטלת המגבלות תיעשה לפי שיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל, והחייב רשאי לבקש את הסרת המיגבלות או חלקן, בבקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

חייב בעל חוסר יכולת כלכלית לפרוע את חובו-אם אין ביכלתו של החייב לעמוד בתשלום 3% מסך-כל חובותיו.

למי ואיך פונים

 • ההכרזה על החייב כמוגבל אמצעים נעשית במסגרת הליך של חדש: בקשה לחקירת יכולת.
 • החייב יכול להגיש בקשה לחדש: איחוד תיקים תוך הכרזת החייב כ'מוגבל באמצעים'

ערעור

רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, מיוזמתו או על פי בקשה, לבטל הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים, לרבות במקרים של פרעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב, לענין פרעון חוב, שאישר ראש ההוצאה לפועל; בוטלה ההכרזה - בטלות גם ההגבלות שהוטלו על החייב.

חשוב לדעת

 • ראה רשם ההוצאה לפועל, כי חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים יש לו יותר מתיק אחד, יאחד את תיקיו ויפתח נגדו תיק איחוד. הרשם יורה על פתיחת תיק איחוד נגד החייב בלשכה בה מתנהלים רוב תיקיו וכן יקבע את הסכום שעל החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד.

ארגוני סיוע

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

גורמי ממשל

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

חוקים ותקנות

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני

תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי