מ (הסרת תבניות ישנות שאינן בשימוש)
(עדכון כללי)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[משרד הכלכלה]] מפעיל מסלול הכשרה בתוך מפעלים לאוכלוסיות שונות של דורשי עבודה  
+
| מידע  = [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]] מפעיל מסלולי הכשרה בתוך מפעלים לאוכלוסיות שונות של דורשי עבודה  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = מסיימי ההכשרה נקלטים במפעל כעובדים במשרה מלאה לתקופה של שנה לפחות
+
| חשוב  = רוב מסיימי ההכשרה נקלטים במפעל כעובדים במשרה מלאה לתקופה של שנה לפחות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/01-02.aspx אתר משרד הכלכלה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/InformationForEmployers/Pages/ClassInFactory.aspx אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = טופס [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/05AC6A2E-00E9-4F0E-85A5-047337659E83/0/טופסבקשהלכיתהבמפעללאתר.docx הצהרה והתחייבות לביצוע הכשרה במסלול "כיתה במפעל"]
+
| 1 =  
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 17: שורה 17:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה]]
 
| [[הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה]]
| [[אבטלה וזכויות מובטלים]]
+
| [[העסקת עובדים - מידע למעסיק]]
| [[הבטחת הכנסה]]
 
 
| [[תכנית שוברים להכשרה מקצועית]]  
 
| [[תכנית שוברים להכשרה מקצועית]]  
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
משרד הכלכלה מפעיל מסלול הכשרה פנים מפעלי עבור אוכלוסיות ייחודיות, במטרה להגדיל את אפשרויות ההכשרה הייעודית לדורשי עבודה מקרב אוכלוסיות אלו.
+
משרד העבודה והרווחה מפעיל מסלול הכשרה פנים מפעלי עבור אוכלוסיות ייחודיות, במטרה להגדיל את אפשרויות ההכשרה הייעודית לדורשי עבודה מקרב אוכלוסיות אלו.
* דורשי עבודה המשתייכים לאוכלוסיות היעד, מופנים משירות התעסוקה למפעלים אשר מעוניינים להכשיר עובדים.
+
* המסלול מאפשר למפעלים ולחברות להעביר, על-פי צרכיהם, הכשרה עיונית ומעשית לדורשי עבודה בלתי מקצועיים, ולהגישם לבחינות לצורך קבלת תעודת גמר ו/או תעודת סיווג מקצועי.
* ההכשרה מועברת במבנה השייך למפעל או למוסד להכשרה שאושר לכך, ואשר כולל כיתות וסדנאות עם הציוד הנדרש לתכנית הלימודים. המבנה צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות וסמוך לתחבורה ציבורית סדירה.  
+
* ההכשרה העיונית תתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר, וההכשרה המעשית תבוצע אצל המעסיק.  
 
* ההכשרה נעשית במגוון ענפים שהוכרו לצורך מסלול כיתה במפעל, ביניהם: ענף המחשבים, המתכת, חשמל, אלקטרוניקה ועוד.
 
* ההכשרה נעשית במגוון ענפים שהוכרו לצורך מסלול כיתה במפעל, ביניהם: ענף המחשבים, המתכת, חשמל, אלקטרוניקה ועוד.
* מסיימי ההכשרה נקלטים במפעל כעובדים במשרה מלאה, לתקופה של שנה לפחות.
+
* בסיום ההכשרה מתחייב המעסיק לקלוט את רוב בוגרי ההכשרה לעבודה במשרה מלאה במקצוע הקורס, לתקופה של שנה לפחות.
 +
* דורשי עבודה המשתייכים לאוכלוסיות היעד, מופנים משירות התעסוקה למפעלים המעוניינים להכשיר עובדים.
 +
** ההשתתפות בהכשרה תיחשב כהשתתפות בהכשרה מקצועית המאפשרת את בחינת זכאותו של דורש העבודה ל[[הבטחת הכנסה]] או ל[[דמי אבטלה]] מהמוסד לביטוח לאומי.
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* דורשי עבודה בלתי מועסקים אשר קיבלו הפניה משירות התעסוקה.
+
* מעסיקים במפעלים המעוניינים להכשיר עובדים שיועסקו אצלם.
* עדיפות תינתן לאוכלוסיות הבאות:
+
* דורשי עבודה שקיבלו הפניה מ[http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/EmploymentBureaus.htm לשכת התעסוקה].
** '''בני 45 שנה ומעלה'''
 
** [[משפחות חד הוריות|'''הורים יחידים''']]
 
** '''[[עולים]]''' חדשים או ותיקים (עד 10 שנים בארץ)
 
** [[ערבים|'''בני מיעוטים''']]
 
** '''[[אנשים עם מוגבלויות]]'''
 
** '''[[חרדים]]'''
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* ההפניה למסלול כיתה במפעל נעשית באמצעות לשכת התעסוקה [http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/EmploymentBureaus.htm לרשימת לשכות התעסוקה].
+
* מעסיקים ומפעלים המעוניינים להצטרף לתכנית ההכשרה צריכים להגיש בקשה לאגף להכשרה ופיתוח כוח אדם, במחוז שבו נמצא המפעל (ראו כתובות ב[http://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/InformationForEmployers/Pages/ClassInFactory.aspx אתר משרד העבודה והרווחה]).
 
+
* את הבקשות יש להגיש בשני עותקים ולצרף את המסמכים הנדרשים, המפורטים ב[http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/kitabemifalguidelines.pdf נוהל הכשרה במסלול "כיתה במפעל"].
==חשוב לדעת==  
+
=== מימון ומענקים ===
* מעסיקים ומפעלים המעוניינים להצטרף לתכנית ההכשרה צריכים לפנות לאגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה ולצרף טופס [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/05AC6A2E-00E9-4F0E-85A5-047337659E83/0/טופסבקשהלכיתהבמפעללאתר.docx הצהרה והתחייבות לביצוע הכשרה במסלול "כיתה במפעל"].
+
* משרד העבודה והרווחה משלם את עלות הקורס במלואו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בנהלי האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם.
<!--
+
* מפעל שייקלטו אצלו החל ממספר מסוים של מסיימי הקורס, יקבל בונוסי השמה.
 +
* מענק נוסף יינתן עבור השמת כל עובד המשתייך לאוכלוסיות הבאות:
 +
** [[חרדים|גברים חרדים]]
 +
** [[ערבים|נשים בנות האוכלוסייה הערבית]]
 +
** [[אנשים עם מוגבלויות]]
 +
** [[יוצאי אתיופיה]]
 +
* להגדרות המדויקות של האוכלוסיות המועדפות, ראו ב[http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/kitabemifalguidelines.pdf#page=9 נוהל הכשרה במסלול "כיתה במפעל"].  
 +
<!--==חשוב לדעת==
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
  
 
== ארגוני סיוע ==  
 
== ארגוני סיוע ==  
* [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע|לערך מורחב בנושא ארגוני הסיוע בתחום התעסוקה]].
+
* [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע|לערך מורחב בנושא ארגוני הסיוע בתחום התעסוקה]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[משרד הכלכלה]]
+
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
 
* [[שירות התעסוקה]]
 
* [[שירות התעסוקה]]
 +
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/kitabemifalguidelines.pdf נוהל הכשרה במסלול "כיתה במפעל"]
 +
 
<!--
 
<!--
== חקיקה ונהלים ==
+
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
== הרחבות ופרסומים ==
 
* משרד הכלכלה: [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/413231E9-84DC-451B-AC06-357E6C1AD7AC/0/כיתהבמפעלנוסחלפרסום8311.doc פנייה לקבלת הצעות להכשרת דורשי עבודה במסלול כיתה במפעל]
 
 
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
שורה 66: שורה 70:
 
[[קטגוריה:קידום תעסוקה]]
 
[[קטגוריה:קידום תעסוקה]]
 
[[קטגוריה:הכשרה מקצועית]]
 
[[קטגוריה:הכשרה מקצועית]]
 +
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
+
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 
 
[[קטגוריה:ערבים]]
 
[[קטגוריה:ערבים]]
[[קטגוריה:עולים]]
+
[[קטגוריה:יוצאי אתיופיה]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:חרדים]]
 
[[קטגוריה:חרדים]]
  
 
[[ar:التأهيل المهني ضمن إطار غرفة في المصنع]]
 
[[ar:التأهيل المهني ضمن إطار غرفة في المصنع]]

גרסה מ־13:24, 29 בינואר 2018

הקדמה:

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מסלולי הכשרה בתוך מפעלים לאוכלוסיות שונות של דורשי עבודה
רוב מסיימי ההכשרה נקלטים במפעל כעובדים במשרה מלאה לתקופה של שנה לפחות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד העבודה והרווחה מפעיל מסלול הכשרה פנים מפעלי עבור אוכלוסיות ייחודיות, במטרה להגדיל את אפשרויות ההכשרה הייעודית לדורשי עבודה מקרב אוכלוסיות אלו.

  • המסלול מאפשר למפעלים ולחברות להעביר, על-פי צרכיהם, הכשרה עיונית ומעשית לדורשי עבודה בלתי מקצועיים, ולהגישם לבחינות לצורך קבלת תעודת גמר ו/או תעודת סיווג מקצועי.
  • ההכשרה העיונית תתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר, וההכשרה המעשית תבוצע אצל המעסיק.
  • ההכשרה נעשית במגוון ענפים שהוכרו לצורך מסלול כיתה במפעל, ביניהם: ענף המחשבים, המתכת, חשמל, אלקטרוניקה ועוד.
  • בסיום ההכשרה מתחייב המעסיק לקלוט את רוב בוגרי ההכשרה לעבודה במשרה מלאה במקצוע הקורס, לתקופה של שנה לפחות.
  • דורשי עבודה המשתייכים לאוכלוסיות היעד, מופנים משירות התעסוקה למפעלים המעוניינים להכשיר עובדים.
    • ההשתתפות בהכשרה תיחשב כהשתתפות בהכשרה מקצועית המאפשרת את בחינת זכאותו של דורש העבודה להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • מעסיקים במפעלים המעוניינים להכשיר עובדים שיועסקו אצלם.
  • דורשי עבודה שקיבלו הפניה מלשכת התעסוקה.

תהליך מימוש הזכות

מימון ומענקים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים