מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
 
(34 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = רכב לאבזרים הוא רכב שניתן להיכנס לתוכו, או לנהוג בו, תוך ישיבה בכיסא גלגלים.
+
| מידע = מוגבל בניידות הזקוק לכיסא גלגלים, עשוי לקבל הלוואה בקניית רכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים
| מידע2  = מוגבל בניידות שנקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים, עשוי לקבל הלוואה מהמוסד לביטוח לאומי - קרן ההלוואות, עבור קניית רכב לאבזרים מיוחדים.
 
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/hatavot/הלוואה%20מקרן%20הלוואות%20לקונה%20רכב%20חדש/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
*מוגבל בניידות עשוי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב לאבזרים מיוחדים.
+
}}
*הלוואה זו ניתנת '''בנוסף''' על [[גמלת ניידות: הלוואה למימון מסים לרכישת רכב חדש|ההלוואה העומדת '''למימון מיסים''' לרכישת רכב חדש]].  
+
{{טפסים
 +
| 1 =
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[גמלת ניידות]]
 +
| [[הלוואה עומדת למימון מסים לרכב חדש במסגרת גמלת ניידות|הלוואה עומדת למימון מסים לרכב חדש]]
 +
| [[הלוואה לרכישת רכב פרטי במסגרת גמלת ניידות|הלוואה לרכישת רכב פרטי]]
 +
| [[קביעת "רכב מיוחד" למוגבל בניידות ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים|קביעת "רכב מיוחד" למוגבל בניידות]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
מוגבל בניידות שנקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים עשוי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב לאבזרים מיוחדים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים).
 +
*הלוואה זו ניתנת '''בנוסף''' על [[הלוואה עומדת למימון מסים לרכב חדש במסגרת גמלת ניידות|ההלוואה העומדת '''למימון מיסים''' לרכישת רכב חדש]].  
 
*שיעור ההלוואה לרכב ראשון - 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מסים, לפי הזול מביניהם.   
 
*שיעור ההלוואה לרכב ראשון - 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מסים, לפי הזול מביניהם.   
 
*שיעור ההלוואה בהחלפת רכב - מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מסים, ולא יותר מ–80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר.
 
*שיעור ההלוואה בהחלפת רכב - מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מסים, ולא יותר מ–80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר.
*ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום חמש שנים מיום הינתנה.
+
*ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום 5 שנים מהיום שבו ניתנה.
 
+
{{תבנית:גמלת ניידות}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
 
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
*מוגבלים בניידות, בעלי רשיון נהיגה או חסרי רשיון נהיגה, אשר:  
+
* מוגבל בניידות, בעל רשיון נהיגה או חסר רשיון נהיגה, העונה על כל התנאים הבאים:  
#ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
+
** ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
#המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש להם רכב לאבזרים מיוחדים.
+
** המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים.
#הם אינם זכאים לסיוע במימון הרכב ממחלקת השיקום, או שבחרו לקבלו בניידות, במקום בשיקום.
+
** הוא אינו זכאי לסיוע במימון הרכב ממחלקת השיקום, או שבחר לקבלו בניידות, במקום בשיקום.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
*תחילה מגישים [[הגשת תביעה לגמלת ניידות|תביעה לגמלת ניידות]].
+
* תחילה מגישים [[הגשת תביעה לגמלת ניידות|תביעה לגמלת ניידות]].
*באמצעות מחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי, פונים אל [http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=71&catId=1022&PageId=5197 המכון הרפואי לבטיחות בדרכים] לאישור הרכב המתאים.  
+
* באמצעות מחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי, פונים אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים [[קביעת "רכב מיוחד" למוגבל בניידות ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים|לאישור הרכב המתאים]].  
*לאחר קבלת האישור מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:
+
* לאחר קבלת האישור מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:
#לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
+
# לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
#להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש '''לפני הזמנת הרכב'''.
+
# להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש '''לפני הזמנת הרכב'''.
*הזכאי להלוואה יידרש לשעבד את הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי. את שעבוד הרכב והתשלום בעבור אגרות השעבוד מבצע המוסד לביטוח לאומי.
+
 
 +
== שעבוד הרכב ==
 +
* בעבר, כל קבלת הלוואה היתה מותנית בשעבוד ראשון של  הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.  
 +
* החל מה-03.07.2016, שעבוד הרכב נדרש רק במקרים הבאים:
 +
** רוכש רכב חדש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי ועם הלוואת מימון מהבנק, שנדרש על-ידי הבנק לשעבד את הרכב בשעבוד ראשון. במקרה זה יידרש שעבוד שני של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 +
** במקרה שהזכאות היא להלוואה עומדת ולהלוואה מקרן הלוואות [[הלוואה לרכישת רכב פרטי במסגרת גמלת ניידות|לרכישת רכב פרטי/מסחרי]] שאינו רכב לאבזרים מיוחדים (מי שבחר ברכב פרטי למרות שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי דרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, '''אינו''' נדרש לשעבד את הרכב).
 +
** במקרים חריגים בלבד שבהם פקיד תביעות החליט כי נסיבות המקרה מחייבות לדרוש מרוכש הרכב לשעבד אותו (לדוגמה, בשל אירוע חמור בעבר של הפרה או ניסיון לקבל דבר במרמה מצד בעל הרכב).
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
*רכב עם מושב נשלף אינו נחשב כרכב לאבזרים מיוחדים.
 
*רכב עם מושב נשלף אינו נחשב כרכב לאבזרים מיוחדים.
 
*הרוכש רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לא יהיה זכאי להלוואה, אלא אם המכון הרפואי קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, ולמרות זאת אישר לו רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לפי בקשתו.
 
*הרוכש רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לא יהיה זכאי להלוואה, אלא אם המכון הרפואי קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, ולמרות זאת אישר לו רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לפי בקשתו.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
שורה 37: שורה 56:
 
*[[משרד הבריאות]]
 
*[[משרד הבריאות]]
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
*[[חוק הביטוח הלאומי]]
+
* [https://www.btl.gov.il/Laws1/20_0001_000000.pdf הסכם בדבר גימלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1 ביוני 1977)]
 +
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%202048-ביטול%20חובת%20שעבוד%20לרכב%20שנרכש%20עם%20הלוואה%20עומדת%20-גרסא%20לאינטרנט.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 03.07.2016] - ביטול חובת שעבוד לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
==Metadata==
*[http://www.btl.gov.il/laws/btllaws.aspx?lawid=104469 ‏הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים  בניידות‏] בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי
+
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
+
{{מטא
{{זכות/סיום טור ימני}}
+
|סוג ערך = זכויות
 
+
|תחום תוכן = אנשים עם מוגבלויות
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[גמלת ניידות]]
 
| [[גמלת ניידות: הלוואה למימון מסים לרכישת רכב חדש]]
 
| [[גמלת ניידות: הלוואה לרכישת רכב חדש]]
 
 
}}
 
}}
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
 
[[קטגוריה:גמלת ניידות]]
 
[[קטגוריה:גמלת ניידות]]
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
 
[[קטגוריה:תחבורה]]
 
[[קטגוריה:תחבורה]]
 +
 +
[[ar:قرض لشراء سيارة لذوي الإعاقة (ذات مستلزمات خاصة)]]
 +
[[en:Loan for Purchasing a Handicap Accessible (Special Accessories) Vehicle]]

גרסה אחרונה מ־16:56, 23 ביוני 2021

הקדמה:

מוגבל בניידות הזקוק לכיסא גלגלים, עשוי לקבל הלוואה בקניית רכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים
ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות שנקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים עשוי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב לאבזרים מיוחדים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, ולשבת או לנהוג בו בכיסא הגלגלים).

 • הלוואה זו ניתנת בנוסף על ההלוואה העומדת למימון מיסים לרכישת רכב חדש.
 • שיעור ההלוואה לרכב ראשון - 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע (סוג הרכב שאושר לרכישה) ללא מסים, לפי הזול מביניהם.
 • שיעור ההלוואה בהחלפת רכב - מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מסים, ולא יותר מ–80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר.
 • ההלוואה ניתנת בכל החלפת רכב והופכת למענק בתום 5 שנים מהיום שבו ניתנה.
 • התהליך הכללי הנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מוגבל בניידות, בעל רשיון נהיגה או חסר רשיון נהיגה, העונה על כל התנאים הבאים:
  • ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים.
  • הוא אינו זכאי לסיוע במימון הרכב ממחלקת השיקום, או שבחר לקבלו בניידות, במקום בשיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה מגישים תביעה לגמלת ניידות.
 • באמצעות מחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי, פונים אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאישור הרכב המתאים.
 • לאחר קבלת האישור מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לחתום על כתב התחייבות ובו מתחייבים:
 1. לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
 2. להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.

שעבוד הרכב

 • בעבר, כל קבלת הלוואה היתה מותנית בשעבוד ראשון של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 • החל מה-03.07.2016, שעבוד הרכב נדרש רק במקרים הבאים:
  • רוכש רכב חדש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי ועם הלוואת מימון מהבנק, שנדרש על-ידי הבנק לשעבד את הרכב בשעבוד ראשון. במקרה זה יידרש שעבוד שני של הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
  • במקרה שהזכאות היא להלוואה עומדת ולהלוואה מקרן הלוואות לרכישת רכב פרטי/מסחרי שאינו רכב לאבזרים מיוחדים (מי שבחר ברכב פרטי למרות שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי דרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, אינו נדרש לשעבד את הרכב).
  • במקרים חריגים בלבד שבהם פקיד תביעות החליט כי נסיבות המקרה מחייבות לדרוש מרוכש הרכב לשעבד אותו (לדוגמה, בשל אירוע חמור בעבר של הפרה או ניסיון לקבל דבר במרמה מצד בעל הרכב).

חשוב לדעת

 • רכב עם מושב נשלף אינו נחשב כרכב לאבזרים מיוחדים.
 • הרוכש רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לא יהיה זכאי להלוואה, אלא אם המכון הרפואי קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, ולמרות זאת אישר לו רכב פרטי או מסחרי עם מושב נשלף לפי בקשתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים