שורה 4: שורה 4:
 
ב-1.9.2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שמטרתה לאפשר לחייב להשתקם כלכלית. הרפורמה מגבילה בזמן את הליך פשיטת הרגל לכ-4.5 שנים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו יקדם קבלת הפטר מהחובות.  
 
ב-1.9.2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שמטרתה לאפשר לחייב להשתקם כלכלית. הרפורמה מגבילה בזמן את הליך פשיטת הרגל לכ-4.5 שנים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו יקדם קבלת הפטר מהחובות.  
  
'''הרפורמה חלה רק על בקשות המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013. על בקשות המוגשות על ידי נושים או על בקשות שהוגשו על ידי חייבים לפני תאריך זה, חלים הנהלים המפורטים בפורטל [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]].'''
+
'''הרפורמה חלה רק על בקשות המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013. על בקשות המוגשות על ידי נושים או על בקשות שהוגשו על ידי חייבים לפני תאריך זה, חלים הנהלים המפורטים בפורטל [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]].'''
  
למידע נוסף על זכויות וחובות של הצדדים בהליך פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון]].
+
למידע נוסף על זכויות וחובות של הצדדים בהליך פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי [[פשיטת רגל וחדלות פירעון]].
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
  
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
+
| [[פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
 
}}
 
}}
  
שורה 18: שורה 18:
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים מוקדמים לצו הכינוס}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים מוקדמים לצו הכינוס}}
* [[חדש:פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים]]
+
* [[פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים]]
* [[חדש:בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים בפשיטת רגל|בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים]]
+
* [[בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים בפשיטת רגל|בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים]]
 
<!--
 
<!--
* [[חדש:מינוי כונס נכסים זמני]]
+
* [[מינוי כונס נכסים זמני]]
 
-->
 
-->
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פתיחת הליך פשיטת הרגל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פתיחת הליך פשיטת הרגל}}
* [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב]]
+
* [[בקשת פשיטת רגל על ידי חייב]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל}}
* [[חדש:מתן צו כינוס נכסים ומינוי מנהל מיוחד]]
+
* [[מתן צו כינוס נכסים ומינוי מנהל מיוחד]]
* [[חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:בקשה להפחתת תשלומים חודשיים של חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[בקשה להפחתת תשלומים חודשיים של חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:חקירת חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[חקירת חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל]]
+
* [[הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]]
+
* [[פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]]
* [[חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב]]
+
* [[דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב]]
* [[חדש:הכרזת פשיטת רגל]]
+
* [[הכרזת פשיטת רגל]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר}}
* [[חדש:מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל]]
+
* [[פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל]]
* [[חדש:פשיטת רגל נוספת#פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה|פשיטת רגל נוספת]]
+
* [[פשיטת רגל נוספת#פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה|פשיטת רגל נוספת]]
* [[חדש:בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל]]
+
* [[בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל]]
* [[חדש:בקשה לשינוי צו הפטר]]
+
* [[בקשה לשינוי צו הפטר]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זכויות וחובות בפשיטת רגל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זכויות וחובות בפשיטת רגל}}
* [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון|זכויות וחובות בפשיטת רגל]]
+
* [[פשיטת רגל וחדלות פירעון|זכויות וחובות בפשיטת רגל]]
 
* [[מדריך לחייב בפשיטת רגל]] - בקרוב
 
* [[מדריך לחייב בפשיטת רגל]] - בקרוב
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
שורה 64: שורה 64:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* לערך מורחב של ארגוני סיוע בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/ארגוני סיוע]].
+
* לערך מורחב של ארגוני סיוע בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[פשיטת רגל וחדלות פירעון/ארגוני סיוע]].
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[חדש:הכונס הרשמי]]
+
* [[הכונס הרשמי]]
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* לערך מורחב של פסקי דין בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/פסקי דין]].
+
* לערך מורחב של פסקי דין בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[פשיטת רגל וחדלות פירעון/פסקי דין]].
 
-->
 
-->
  
 
==חקיקה ונהלים ==
 
==חקיקה ונהלים ==
* לערך מורחב של חקיקה ונהלים בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/חקיקה ונהלים]].
+
* לערך מורחב של חקיקה ונהלים בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[פשיטת רגל וחדלות פירעון/חקיקה ונהלים]].
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־19:15, 29 ביוני 2015

פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב.

ב-1.9.2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שמטרתה לאפשר לחייב להשתקם כלכלית. הרפורמה מגבילה בזמן את הליך פשיטת הרגל לכ-4.5 שנים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו יקדם קבלת הפטר מהחובות.

הרפורמה חלה רק על בקשות המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013. על בקשות המוגשות על ידי נושים או על בקשות שהוגשו על ידי חייבים לפני תאריך זה, חלים הנהלים המפורטים בפורטל הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה.

למידע נוסף על זכויות וחובות של הצדדים בהליך פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי פשיטת רגל וחדלות פירעון.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים