פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב. מידע נוסף על פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי פשיטת רגל וחדלות פירעון

ב-1.9.2013 נכנסה לתוקפה רפורמה שנועדה להגן על האינטרס של החייב בשיקום כלכלי. הרפורמה מגבילה בזמן את הליך פשיטת הרגל לכ- 4.5 שנים, ומאפשרת לחייב לקבל הפטר מותנה כבר בשלב הכרזת פשיטת הרגל. שיתוף פעולה מלא מצד החייב וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו.

הרפורמה חלה רק על בקשות המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013. על בקשות המוגשות על ידי נושים או על בקשות שהוגשו על ידי חייבים לפני תאריך זה, חלים הנהלים המפורטים בפורטל פשיטת רגל ביוזמת נושה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מדריך על הליך פשיטת הרגל

 • חדש:מדריך כללי על הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב

פתיחת הליך פשיטת הרגל

 • חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב

הליכים מוקדמים לצו הכינוס

 • עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים
 • חדש:מינוי כונס נכסים זמני
 • חדש:פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים

מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל

 • חדש:מתן צו כינוס ומינוי מנהל מיוחד
 • חקירה על ידי המנהל המיוחד
 • חדש:צו חיפוש בפשיטת רגל
 • חדש:השלכות על הליכי הוצאה לפועל נגד החייב
 • חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים
 • חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל, תכנית פירעון והפטר מותנה או לאלתר

מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר

 • חדש:מימוש נכסי החייב בפשיטת רגל
 • חדש:פשרה או הסדר לאחר הכרזת פשיטת רגל
 • חדש:צו כינוס נוסף לחייב בפשיטת רגלארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים