שורה 53: שורה 53:
 
* [[חדש:פשיטת רגל נוספת#פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה|פשיטת רגל נוספת]]
 
* [[חדש:פשיטת רגל נוספת#פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה|פשיטת רגל נוספת]]
 
* [[חדש:בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל]]
 
* [[חדש:בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל]]
* [[חדש:בקשה לקבלת תעודה לענין חיקוקים פוסלים]]
+
* [[חדש:בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל]
 
* [[חדש:בקשה לשינוי צו הפטר]]
 
* [[חדש:בקשה לשינוי צו הפטר]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}

גרסה מ־13:45, 29 ביוני 2015

פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה. מידע נוסף על פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון.

בהתקיים תנאים מסויימים, רשאי נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב. פורטל זה מפרט את עיקר ההליכים בהם יכול הנושה לנקוט ואת אפשרויות התגובה העומדות בפני החייב.
למידע על שלבי הליך פשיטת הרגל שנוקט חייב ראו חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


התראת פשיטת רגל

 • חדש:התראת פשיטת רגל
 • חדש:התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל

הליכים מוקדמים לצו הכינוס

 • בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים

פתיחת הליך פשיטת הרגל

 • חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי נושה
 • חדש:התנגדות חייב לבקשת פשיטת רגל
 • חדש:דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל

מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל

 • חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל
 • חדש:בקשה להפחתת תשלומים חודשיים של חייב בפשיטת רגל
 • חדש:בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל
 • חדש:חקירת חייב בפשיטת רגל
 • חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל
 • חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים
 • חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה
 • חדש:הכרזת פשיטת רגל

מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר

 • חדש:מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל
 • חדש:פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל
 • פשיטת רגל נוספת
 • חדש:בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל
 • [[חדש:בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל]
 • חדש:בקשה לשינוי צו הפטר

זכויות וחובות בפשיטת רגל

 • זכויות וחובות בפשיטת רגל
 • מדריך לחייב בפשיטת רגל - בקרוב


שלבי הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני סיוע בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/ארגוני סיוע.

גורמי ממשל

 • חדש:הכונס הרשמי

חקיקה ונהלים

 • לערך מורחב של חקיקה ונהלים בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/חקיקה ונהלים.

הרחבות ופרסומים