מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(39 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
 
+
{{פשיטת רגל ישן}}
{{תקציר | כותרת=פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה. מידע נוסף על פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון]]}}
+
{{תקציר |כותרת=פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה. מידע נוסף על פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי [[פשיטת רגל וחדלות פירעון]]. |תוכן=
בהתקיים תנאים מסויימים, רשאי [[חדש:נושה בפשיטת רגל|נושה]] להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל כנגד [[חדש:חייב בפשיטת רגל|חייב]]. פורטל זה מפרט הן את ההליכים בהם יכול הנושה לנקוט והן את אפשרויות התגובה העומדות בפני החייב.
+
בהתקיים תנאים מסויימים, רשאי נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב. פורטל זה מפרט את עיקר ההליכים בהם יכול הנושה לנקוט ואת אפשרויות התגובה העומדות בפני החייב.{{ש}}
{{תקציר/סיום}}
+
למידע על שלבי הליך פשיטת הרגל שנוקט חייב ראו [[הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]].
 +
}}
  
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
+
| [[פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
 
}}
 
}}
  
שורה 13: שורה 14:
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
  
{{תרשים זרימה/פשיטת רגל ביוזמת נושה}}
 
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=התראת פשיטת רגל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=התראת פשיטת רגל}}
* [[חדש:התראת פשיטת רגל]]
+
* [[התראת פשיטת רגל]]
* [[חדש:התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל]]
+
* [[התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל]]
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פתיחת הליך פשיטת הרגל}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים מוקדמים לצו הכינוס}}
* [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל על ידי נושה]]
+
* [[בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים בפשיטת רגל|בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים]]
* [[חדש:התנגדות חייב לבקשת פשיטת רגל|התנגדות חייב לבקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל]]
+
* [[בקשה למינוי כונס נכסים זמני לפני צו כינוס נכסים בפשיטת רגל]]
* [[חדש:דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל]]
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים מוקדמים לצו הכינוס}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פתיחת הליך פשיטת הרגל}}
* [[חדש:עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים בפשיטת רגל|עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים]]
+
* [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה]]
* [[חדש:מינוי כונס נכסים זמני]]
+
* [[התנגדות חייב לבקשת פשיטת רגל]]
 +
* [[דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל}}
* [[חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:חקירת חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[בקשה להפחתת תשלומים חודשיים של חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:צו חיפוש בפשיטת רגל]]
+
* [[בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:חקירה פומבית של חייב בפשיטת רגל|חקירה פומבית של החייב]]
+
* [[חקירת חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל]]
+
<!--
* [[חדש:השלכות על הליכי הוצאה לפועל נגד החייב]]
+
* [[חקירה פומבית של חייב בפשיטת רגל|חקירה פומבית של החייב]]
* [[חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]]
+
-->
* [[חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה]]
+
* [[הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:הכרזת פשיטת רגל]]
+
* [[פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]]
 +
* [[דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה]]
 +
* [[הכרזת פשיטת רגל]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר}}
* [[חדש:מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל]]
+
* [[מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל]]
* [[חדש:ביטול הענקות בפשיטת רגל]]
+
* [[פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל]]
* [[חדש:פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל]]
+
* [[פשיטת רגל נוספת#פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה|פשיטת רגל נוספת]]
* [[חדש:פשיטת רגל נוספת#פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה|פשיטת רגל נוספת]]
+
* [[בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל]]
* [[חדש:בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל]]
+
* [[בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל]]
* [[חדש:בקשה לקבלת תעודה לענין חיקוקים פוסלים]]
+
* [[בקשה לשינוי צו הפטר]]
* [[חדש:בקשה לשינוי צו הפטר]]
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זכויות וחובות בפשיטת רגל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זכויות וחובות בפשיטת רגל}}
* [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון|זכויות וחובות בפשיטת רגל]]
+
* [[פשיטת רגל וחדלות פירעון|זכויות וחובות בפשיטת רגל]]
* [[מדריך לחייב בפשיטת רגל]] - בקרוב
+
* '''[[מדריך לאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל]]'''
 +
* [[מדריך לנושה בפשיטת רגל]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת פורומים
 
| 1 =
 
}}
 
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
 +
* [[הגדרת חדלות פירעון#הגדרת "חדלות פירעון" בהליכים שנפתחו לפני 15.09.2019|חדלות פירעון]]
 +
* [[חייב בפשיטת רגל]]
 +
* [[נושה בפשיטת רגל]]
 +
* [[מעשה פשיטת רגל]]
 +
* [[צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים]]
 +
* [[צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|צו תשלומים חודשיים]]
 +
* [[צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל|צו עיכוב יציאה מהארץ]]
 +
* [[מנהל מיוחד בפשיטת רגל]]
 +
* [[צו פשיטת רגל]]
 +
* [[נאמן בפשיטת רגל]]
 +
* [[אסיפת נושים בפשיטת רגל|אסיפת נושים]]
 +
* [[תכנית פירעון בפשיטת רגל|תכנית פירעון]]
 +
* [[דיבידנד בפשיטת רגל]]
 +
* [[צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]]
 +
* [[הפטר לאלתר בפשיטת רגל|הפטר לאלתר]]
 +
* [[הפטר מותנה בפשיטת רגל|הפטר מותנה]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 +
 +
== שלבי הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה==
 +
{{תרשים זרימה/פשיטת רגל ביוזמת נושה}}
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* לערך מורחב של ארגוני סיוע בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/ארגוני סיוע]].
+
* לערך מורחב של ארגוני סיוע בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[פשיטת רגל וחדלות פירעון/ארגוני סיוע]].
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[חדש:הכונס הרשמי]]
+
* [[הכונס הרשמי]]
<!--
+
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* לערך מורחב של פסקי דין בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[פשיטת רגל וחדלות פירעון/פסקי דין]].
 
* לערך מורחב של פסקי דין בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[פשיטת רגל וחדלות פירעון/פסקי דין]].
-->
+
 
  
 
==חקיקה ונהלים ==
 
==חקיקה ונהלים ==
* לערך מורחב של חקיקה ונהלים בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/חקיקה ונהלים]].
+
{{הטמעת כותרת|פשיטת רגל וחדלות פירעון/חקיקה ונהלים#רשימת החוקים והתקנות}}
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/skira.aspx?WPID=WPQ7&PN=1 הליכי פשיטת רגל באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
+
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/BankruptcyProceedings.aspx הליכי פשיטת רגל באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = פתיח לדוגמה
 
| תוכן = תוכן התיבה
 
| קישור = ערך לפרטים נוספים
 
| סוג = כסף
 
}}
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = פתיח נוסף לדוגמה
 
| תוכן = תוכן התיבה
 
| קישור = ערך לפרטים נוספים
 
| סוג = זכות
 
}}
 
 
 
{{פורטל/שאלות נפוצות
 
| 1 =
 
}}
 
 
 
{{פורטל/קהילת הידע |שם קהילת הידע}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 +
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[AR:إجراءات اعلان الافلاس بمبادرة الدائن]]

גרסה אחרונה מ־21:11, 19 בינואר 2020

אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה. מידע נוסף על פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי פשיטת רגל וחדלות פירעון.

בהתקיים תנאים מסויימים, רשאי נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב. פורטל זה מפרט את עיקר ההליכים בהם יכול הנושה לנקוט ואת אפשרויות התגובה העומדות בפני החייב.
למידע על שלבי הליך פשיטת הרגל שנוקט חייב ראו הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב.
שלבי הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים