פורטל זה מרכז את שלבי הליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה. מידע נוסף על פשיטת רגל ראו בפורטל הראשי חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון

בהתקיים תנאים מסויימים, רשאי נושה להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל כנגד חייב. פורטל זה מפרט את עיקר ההליכים בהם יכול הנושה לנקוט ואת אפשרויות התגובה העומדות בפני החייב.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

התראת פשיטת רגל

 • חדש:התראת פשיטת רגל
 • חדש:התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל

פתיחת הליך פשיטת הרגל

 • בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל על ידי נושה
 • התנגדות חייב לבקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל
 • חדש:דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל

הליכים מוקדמים לצו הכינוס

 • עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים

מצו כינוס נכסים ועד הכרזת פשיטת רגל

 • חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל
 • חדש:חקירת חייב בפשיטת רגל
 • חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל
 • חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים
 • חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה
 • חדש:הכרזת פשיטת רגל

מהכרזת פשיטת רגל ועד הפטר

 • חדש:מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל
 • חדש:פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל
 • פשיטת רגל נוספת
 • חדש:בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל
 • חדש:בקשה לקבלת תעודה לענין חיקוקים פוסלים
 • חדש:בקשה לשינוי צו הפטר

זכויות וחובות בפשיטת רגל

 • זכויות וחובות בפשיטת רגל
 • מדריך לחייב בפשיטת רגל - בקרוב


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני סיוע בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/ארגוני סיוע.

גורמי ממשל

 • חדש:הכונס הרשמי

חקיקה ונהלים

 • לערך מורחב של חקיקה ונהלים בתחום פשיטת רגל וחדלות פירעון ראו חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון/חקיקה ונהלים.

הרחבות ופרסומים


תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח