שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  =  
+
| מידע  = בקשות דחופות לשמירה על קשר בין הורה לבין הילד ולהגנה על שלומו של הילד ידונו בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה
 +
|מידע2=את הבקשות הדחופות ניתן להגיש בכל שלב של הסכסוך, כולל בתקופת עיכוב ההליכים ב[[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|הליך ליישוב סכסוך]]
 +
|מידע3=אם הסמכות בדיון שייכת לערכאה דתית, בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון בבקשות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע בהחלטה מנומקת שהבקשה לא מתאימה להתברר בתוך 14 ימים
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כרוכה בתשלום אגרה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [[https://supreme.court.gov.il/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%202-20.pdf הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_disputedocx טופס בקשה לסעד דחוף]
| 2 =  
+
| 2 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים]
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[גירושין]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[מזונות]]
 +
| [[אלימות במשפחה]]
 +
| [[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
בתי המשפט לענייני משפחה הדנים בסכסוך משפחתי, מחוייבים לקבל החלטה בתוך 14 ימים כאשר מוגשת בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד.
 
בתי המשפט לענייני משפחה הדנים בסכסוך משפחתי, מחוייבים לקבל החלטה בתוך 14 ימים כאשר מוגשת בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד.
* הבקשה יכולה להיות מוגשת בין אם בין הצדדים מתנהל הליך של יישוב סכסוך ובין אם בין הצדדים מתנהל הליך בבית המשפט.
+
* הבקשה יכולה להיות מוגשת גם כאשר הצדדים נמצאים בהליך [[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|יישוב סכסוך]] וגם אם הצדדים מנהלים תביעה בבית המשפט.
 +
* בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע כי הבקשה לא מתאימה להתברר בתוך 14 ימים, ובמקרה כזה בית המשפט ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* בני המשפחה המנהלים הליך בבית המשפט לענייני משפחה ומגישים בקשה סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד במסגרת התובענה העיקרית בעניין של סכסוך משפחתי.
+
* בני משפחה המצויים בסכסוך ומבקשים להגיש כל אחת מהבקשות הבאות:
* בני משפחה המנהלים הליך ביחידת הסיוע ומבקשים להגיש כל אחד מהבקשות הבאות:
+
** בעת ניהול תביעה בבית משפט לענייני משפחה - בהגשת בקשה סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד במסגרת התובענה העיקרית בעניין של סכסוך משפחתי. {{הערת עריכה | הערה = בניגוד לבקשות המתוארות מטה שהן מתוך התקנות, הבקשה הזאת לא מוגדרת באופן ספציפי | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:04, 13 ביולי 2021 (IDT) }}
** בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, לפי העניין.
+
** בעת ניהול הליך ליישוב סכסוך בתקופת עיכוב ההליכים, בהגשת כל אחת מהבקשות הבאות:
** בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים לצורך הגשת בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
+
**# בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם,  
** בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כאשר יש צורך בהגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום, עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם
+
**# בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים לצורך הגשת בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
** בקשה דחופה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
+
**# בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כאשר יש צורך בהגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום, עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם.
 +
**# בקשה דחופה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדי.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* אם הסמכות היא של בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה אליו משוייכים הצדדים.
+
* אם הסמכות היא של בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה אליו משוייכים הצדדים, בהתאם למתואר בהמשך.
* אם הסמכות היא של ערכאה דתית מוסמכת, יש לפנות אליה (האם הערכאות הדתיות כפופות לנוהל? נראה שלא).
+
{{שימו לב|אם הסמכות לדון בבקשה היא של ערכאה דתית מוסמכת, יש לפנות לערכאה הרלוונטית ולא לבית המשפט לענייני משפחה, והערכאה הדתית לא מחוייבת בקיום דיון דחוף.}}
 +
{{הערת עריכה | הערה = על פניו נראה שהנוהל לא חל על ערכאה שאינה בית המשפט לענייני משפחה כך שהערכאות הדתיות לא מחויבות בו | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:04, 13 ביולי 2021 (IDT) }}
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
===בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
===בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
** בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך תוגש  עך גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_disputedocx טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016"].  
+
** בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך תוגש  עך גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_disputedocx טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016"].  
** יש למלא את הפרטים המלאים של המבקש והמשיב.
+
** יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
** לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות לרבות לעניין הדחיפות;
+
** לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כולל אסמכתאות המנמקות מדוע הבקשה דחופה.
 
** הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול אך ורק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון בהן.  
 
** הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול אך ורק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון בהן.  
** הייתה הבקשה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
+
** בקשה בעניין [[מזונות]] או בעניין הבטחת קשר של הילד עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
 
** הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
 
** הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
  
 
===בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
===בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
* כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך ומבקשים לקצר את משך תקופת עיכוב ההליכים כדי להגיש תביעה לבית המשפט, יש להגיש בקשה באמצעות [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים".]
+
* בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים"].
** יש למלא הפרטים המלאים של המבקש והמשיב.
+
** יש למלא הפרטים המלאים של הצדדים.
 
** הבקשה תוגש ב- 2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
 
** הבקשה תוגש ב- 2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
** פתיחת הליך זה כרוך בתשלום אגרה.
+
** ההליך כרוך בתשלום אגרה.
  
 
===קביעת מועד===
 
===קביעת מועד===
* בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר הגשת הבקשה, וייתן הוראות לגבי מועד הגשת תגובה לבקשה.
+
* בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר הגשת הבקשה.
* כל עת במהלך ההליך המשפטי, ואף בטרם הדיון, רשאי בית המשפט ליתן הוראות על פי שיקול דעתו במסגרת הסמכויות שנתונות לו לפי כל דין.
+
* עם זאת, בימ"ש רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת, שלא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם לדעתו הבקשה לא מתאימה להתברר במועד האמור.
* בימ"ש רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת, שלא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם הוא סבור שהבקשה לא מתאימה להתברר במועד האמור.
 
* יש לבימ"ש סמכות למתן החלטות טרם הדיון.
 
* יש לבימ"ש סמכות לקבוע מי יהיה השופט שידון.
 
13. אם הסמכות היא של בית הדין הרבני – אין בימ"ש למשפחה סמכות.
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
* על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבקשות לסעד דחוף ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.
+
* על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבקשות לסעד דחוף ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
+
* אם סמכות הדיון מסורה לערכאה דתית מוסמכת, לא ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ויש לפנות לערכאה הרלוונטית.
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
+
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_151.htm חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה]
== הרחבות ופרסומים ==
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_431.htm תקנות הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה]
 +
* [https://supreme.court.gov.il/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%202-20.pdf הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20 מיום 08.10.2020] - טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת הקשר בין הורים לילדיהם.
 +
<!--== הרחבות ופרסומים ==
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
+
-->
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
{{מטא
 
{{מטא
 
|סוג ערך = הליכים
 
|סוג ערך = הליכים
|תחום תוכן =  
+
|תחום תוכן = משפחה
 
}}
 
}}
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 +
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]

גרסה מ־13:04, 13 ביולי 2021

{{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = בקשות דחופות לשמירה על קשר בין הורה לבין הילד ולהגנה על שלומו של הילד ידונו בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה |מידע2=את הבקשות הדחופות ניתן להגיש בכל שלב של הסכסוך, כולל בתקופת עיכוב ההליכים בהליך ליישוב סכסוך |מידע3=אם הסמכות בדיון שייכת לערכאה דתית, בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון בבקשות | איסור = | חשוב = בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע בהחלטה מנומקת שהבקשה לא מתאימה להתברר בתוך 14 ימים | פיצוי = בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כרוכה בתשלום אגרה | שאלה = | ממשל = לפרטים נוספים ראו [הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20 }}

}}

בתי המשפט לענייני משפחה הדנים בסכסוך משפחתי, מחוייבים לקבל החלטה בתוך 14 ימים כאשר מוגשת בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד.

 • הבקשה יכולה להיות מוגשת גם כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך וגם אם הצדדים מנהלים תביעה בבית המשפט.
 • בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע כי הבקשה לא מתאימה להתברר בתוך 14 ימים, ובמקרה כזה בית המשפט ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני משפחה המצויים בסכסוך ומבקשים להגיש כל אחת מהבקשות הבאות:
  • בעת ניהול תביעה בבית משפט לענייני משפחה - בהגשת בקשה סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד במסגרת התובענה העיקרית בעניין של סכסוך משפחתי.
  • בעת ניהול הליך ליישוב סכסוך בתקופת עיכוב ההליכים, בהגשת כל אחת מהבקשות הבאות:
   1. בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם,
   2. בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים לצורך הגשת בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
   3. בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כאשר יש צורך בהגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום, עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם.
   4. בקשה דחופה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדי.

למי ואיך פונים

 • אם הסמכות היא של בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה אליו משוייכים הצדדים, בהתאם למתואר בהמשך.
שימו לב
אם הסמכות לדון בבקשה היא של ערכאה דתית מוסמכת, יש לפנות לערכאה הרלוונטית ולא לבית המשפט לענייני משפחה, והערכאה הדתית לא מחוייבת בקיום דיון דחוף.

שלבי ההליך

בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך

  • בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך תוגש עך גבי טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016".
  • יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
  • לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כולל אסמכתאות המנמקות מדוע הבקשה דחופה.
  • הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול אך ורק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון בהן.
  • בקשה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של הילד עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
  • הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.

בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך

 • בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים תוגש על גבי טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים".
  • יש למלא הפרטים המלאים של הצדדים.
  • הבקשה תוגש ב- 2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
  • ההליך כרוך בתשלום אגרה.

קביעת מועד

 • בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר הגשת הבקשה.
 • עם זאת, בימ"ש רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת, שלא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם לדעתו הבקשה לא מתאימה להתברר במועד האמור.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבקשות לסעד דחוף ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

חשוב לדעת

 • אם סמכות הדיון מסורה לערכאה דתית מוסמכת, לא ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ויש לפנות לערכאה הרלוונטית.

חקיקה ונהלים