(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(12 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע1  = בקשות דחופות לשמירה על קשר בין הורה לבין הילד ולהגנה על שלומו של הילד ידונו בבית המשפט לענייני משפחה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה
+
| מידע1  = בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשות דחופות לשמירה על קשר בין הורה לילד או להגנה על שלום הילד, בתוך 14 ימים מהיום שהוגשו 
|מידע2=את הבקשות הדחופות ניתן להגיש בכל שלב של הסכסוך, כולל בתקופת עיכוב ההליכים ב[[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|הליך ליישוב סכסוך]]
+
|מידע2=את הבקשות הדחופות ניתן להגיש בכל עת, כולל בתקופת עיכוב ההליכים ב[[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|הליך ליישוב סכסוך]]
|מידע3=אם הסמכות בדיון שייכת לערכאה דתית, בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון בבקשות
 
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע בהחלטה מנומקת שהבקשה לא מתאימה להתברר בתוך 14 ימים  
+
| חשוב  = בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע כי הבקשה לא מתאימה לבירור בתוך 14 ימים
 +
|חשוב2=ערכאות שיפוט דתיות לא כפופות לחובה לקיים דיון בתוך 14 ימים
 
| פיצוי = בקשות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים בעת יישוב סכסוך כרוכות בתשלום אגרה
 
| פיצוי = בקשות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים בעת יישוב סכסוך כרוכות בתשלום אגרה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [https://supreme.court.gov.il/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%202-20.pdf הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://supreme.court.gov.il/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%202-20.pdf הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_disputedocx טופס בקשה לסעד דחוף]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_disputedocx בקשה לסעד דחוף]
| 2 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים]
+
| 2 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים]
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
שורה 24: שורה 24:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
בתי המשפט לענייני משפחה הדנים בסכסוך משפחתי, מחוייבים לקבל החלטה בתוך 14 ימים כאשר מוגשת בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד.
+
* כאשר מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד, הוא ידון בה בתוך 14 ימים מיום שהוגשה אם לדעתו מדובר במקרה חריג שההמתנה לדיון בעניינו תגרום נזק.
* הבקשה יכולה להיות מוגשת גם כאשר הצדדים נמצאים בהליך [[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|יישוב סכסוך]] וגם אם הצדדים מנהלים תביעה בבית המשפט.
+
** עם זאת, בית המשפט לענייני משפחה רשאי לקבוע כי הבקשה לא מתאימה לבירור בתוך 14 ימים, ובמקרה כזה ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.
* בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע כי הבקשה לא מתאימה להתברר בתוך 14 ימים, ובמקרה כזה בית המשפט ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.
+
** הבקשה יכולה להיות מוגשת בכל עת, גם כאשר הצדדים נמצאים בהליך [[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|יישוב סכסוך]] וגם אם הצדדים מנהלים תביעה בבית המשפט.
 +
 
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* בני משפחה המצויים בסכסוך ומבקשים להגיש כל אחת מהבקשות הבאות:
+
# בני משפחה המנהלים תביעה בבית משפט לענייני משפחה (לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים) ובמסגרת התביעה מגישים בקשה לסעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד. {{הערת עריכה | הערה = בניגוד לבקשות המתוארות מטה שהן מתוך התקנות, הבקשה הזאת לא מוגדרת באופן ספציפי | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:04, 13 ביולי 2021 (IDT) }}
** בעת ניהול תביעה בבית משפט לענייני משפחה - בהגשת בקשה סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד במסגרת התובענה העיקרית בעניין של סכסוך משפחתי. {{הערת עריכה | הערה = בניגוד לבקשות המתוארות מטה שהן מתוך התקנות, הבקשה הזאת לא מוגדרת באופן ספציפי | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:04, 13 ביולי 2021 (IDT) }}
+
# בני משפחה המנהלים הליך ליישוב סכסוך בתקופת עיכוב ההליכים, ומגישים אחת או יותר מהבקשות הבאות:
** בעת ניהול הליך ליישוב סכסוך בתקופת עיכוב ההליכים, בהגשת כל אחת מהבקשות הבאות:
+
#* בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
**# בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם,
+
#* בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים לצורך הגשת בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
**# בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים לצורך הגשת בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
+
#* בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כאשר יש צורך בהגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם.
**# בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כאשר יש צורך בהגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום, עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם.
+
#* בקשה דחופה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו יחידת הסיוע המליצה לאפשר הגשת תובענה, היות שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק ממשי לצדדים או לילדים.
**# בקשה דחופה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדים.
 
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* אם הסמכות היא של בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה אליו משוייכים הצדדים, בהתאם למתואר בהמשך.
+
* יש להגיש את הבקשה לערכאה השיפוטית המתאימה.
* אם הסמכות לדון בבקשה היא של ערכאה דתית מוסמכת, יש לפנות לערכאה הרלוונטית ולא לבית המשפט לענייני משפחה
+
{{שימו לב|ערכאות שיפוטיות דתיות לא מחוייבות לקיים את הדיון בבקשות בתוך 14 ימים.}}
{{שימו לב|ערכאות שיפוטיות דתיות אינן מחוייבות לקיים את הדיון בבקשות בתוך 14 ימים.}}
 
 
  {{הערת עריכה | הערה = על פניו נראה שהנוהל לא חל על ערכאה שאינה בית המשפט לענייני משפחה כך שהערכאות הדתיות לא מחויבות בו | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:04, 13 ביולי 2021 (IDT) }}
 
  {{הערת עריכה | הערה = על פניו נראה שהנוהל לא חל על ערכאה שאינה בית המשפט לענייני משפחה כך שהערכאות הדתיות לא מחויבות בו | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:04, 13 ביולי 2021 (IDT) }}
  
שורה 48: שורה 47:
 
* יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
 
* יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
 
* לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כולל אסמכתאות המנמקות מדוע הבקשה דחופה.
 
* לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כולל אסמכתאות המנמקות מדוע הבקשה דחופה.
* הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול אך ורק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון בהן.  
+
* הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול רק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון.
* בקשה בעניין [[מזונות]] או בעניין הבטחת קשר של הילד עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
+
* בקשה בעניין [[מזונות]] או בעניין הבטחת קשר של הילד עם כל אחד מהוריו, תכלול רק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
* הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
+
* הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בבקשה לפי מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג.
  
 
===בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
===בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
* בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים"].
 
* בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים"].
* יש למלא הפרטים המלאים של הצדדים.
+
* יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
* הבקשה תוגש ב- 2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
+
* הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בבקשה לפי מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג.
 
* ההליך כרוך בתשלום אגרה.
 
* ההליך כרוך בתשלום אגרה.
  
 
===קביעת מועד לדיון===
 
===קביעת מועד לדיון===
* בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר הגשת הבקשה.
+
* בית המשפט לענייני משפחה יקבע מועד לדיון בבקשה שיתקיים בתוך 14 ימים מהיום שהוגשה הבקשה.
* עם זאת, בימ"ש רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת, שלא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם לדעתו הבקשה לא מתאימה להתברר במועד האמור.
+
* עם זאת, בית המשפט יכול לקבוע כי לא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם לדעתו הבקשה לא מתאימה לבירור בפרק זמן זה.
 +
* במקרה בית המשפט ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.  
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 66: שורה 66:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* אם סמכות הדיון מסורה לערכאה דתית מוסמכת, לא ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ויש לפנות לערכאה הרלוונטית.
+
* אם סמכות הדיון שייכת לערכאה דתית מוסמכת, לא ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ויש לפנות לערכאה הרלוונטית.
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
== פסקי דין ==
+
=== חקיקה ונהלים ===
-->
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_151.htm חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה]
== חקיקה ונהלים ==
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_431.htm תקנות הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה]
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_151.htm חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה].
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_431.htm תקנות הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה].
 
 
* [https://supreme.court.gov.il/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%202-20.pdf הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20 מיום 08.10.2020] - טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת הקשר בין הורים לילדיהם.  
 
* [https://supreme.court.gov.il/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%202-20.pdf הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון מס' 2-20 מיום 08.10.2020] - טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת הקשר בין הורים לילדיהם.  
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
 
== תודות ==
 
-->
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
שורה 87: שורה 82:
 
}}
 
}}
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 +
[[קטגוריה:גירושין]]
 +
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 +
[[ar:اجراءات مستعجلة لضمان التواصل بين الوالدين وأطفالهم وحماية الأطفال]]

גרסה אחרונה מ־14:18, 13 ביולי 2022

הקדמה:

בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשות דחופות לשמירה על קשר בין הורה לילד או להגנה על שלום הילד, בתוך 14 ימים מהיום שהוגשו
את הבקשות הדחופות ניתן להגיש בכל עת, כולל בתקופת עיכוב ההליכים בהליך ליישוב סכסוך
בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבוע כי הבקשה לא מתאימה לבירור בתוך 14 ימים
ערכאות שיפוט דתיות לא כפופות לחובה לקיים דיון בתוך 14 ימים
בקשות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים בעת יישוב סכסוך כרוכות בתשלום אגרה
 • כאשר מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד, הוא ידון בה בתוך 14 ימים מיום שהוגשה אם לדעתו מדובר במקרה חריג שההמתנה לדיון בעניינו תגרום נזק.
  • עם זאת, בית המשפט לענייני משפחה רשאי לקבוע כי הבקשה לא מתאימה לבירור בתוך 14 ימים, ובמקרה כזה ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.
  • הבקשה יכולה להיות מוגשת בכל עת, גם כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך וגם אם הצדדים מנהלים תביעה בבית המשפט.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. בני משפחה המנהלים תביעה בבית משפט לענייני משפחה (לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים) ובמסגרת התביעה מגישים בקשה לסעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד.
 2. בני משפחה המנהלים הליך ליישוב סכסוך בתקופת עיכוב ההליכים, ומגישים אחת או יותר מהבקשות הבאות:
  • בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
  • בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים לצורך הגשת בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
  • בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כאשר יש צורך בהגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם.
  • בקשה דחופה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו יחידת הסיוע המליצה לאפשר הגשת תובענה, היות שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק ממשי לצדדים או לילדים.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הבקשה לערכאה השיפוטית המתאימה.
שימו לב
ערכאות שיפוטיות דתיות לא מחוייבות לקיים את הדיון בבקשות בתוך 14 ימים.

שלבי ההליך

בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך

 • בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך תוגש עך גבי טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016".
 • יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
 • לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כולל אסמכתאות המנמקות מדוע הבקשה דחופה.
 • הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול רק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון.
 • בקשה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של הילד עם כל אחד מהוריו, תכלול רק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
 • הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בבקשה לפי מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג.

בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך

 • בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים תוגש על גבי טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים".
 • יש למלא את הפרטים המלאים של הצדדים.
 • הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בבקשה לפי מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג.
 • ההליך כרוך בתשלום אגרה.

קביעת מועד לדיון

 • בית המשפט לענייני משפחה יקבע מועד לדיון בבקשה שיתקיים בתוך 14 ימים מהיום שהוגשה הבקשה.
 • עם זאת, בית המשפט יכול לקבוע כי לא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם לדעתו הבקשה לא מתאימה לבירור בפרק זמן זה.
 • במקרה בית המשפט ינמק את החלטתו ויקבע מועד אחר לדיון.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבקשות לסעד דחוף ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

חשוב לדעת

 • אם סמכות הדיון שייכת לערכאה דתית מוסמכת, לא ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ויש לפנות לערכאה הרלוונטית.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים