הקדמה:

ארגון מלכ"רי הפועל לשינוי המכוונות החברתית והציבורית לתופעת ההתעמרות במקומות העבודה. המרכז מציע שירותי דרכה וייעוץ לארגונים ולמקומות עבודה ותמיכה אישית וייעוץ לנפגעי התעמרות בעבודה.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:זכויות עובדים
דוא"ל:office@apwb.co.il

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות