הקדמה:

משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמירו ברישיון נהיגה ישראלי
תנאי הזכאות לשירות והמסמכים הנדרשים משתנים בהתאם למקרים השונים
לפרטים נוספים ראו אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים


משרד התחבורה מאפשר לבעלי רישיון נהיגה זר להמיר אותו לרישיון נהיגה ישראלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עולה חדש, ובלבד שההמרה מתבצעת במהלך 3 שנות השהייה בארץ, ורק אם הרישיון הזר הונפק לפני קבלת מעמד עולה חדש ולפני הכניסה לארץ.
 • תושב ארעי ותייר תושב ישראל, ובלבד שההמרה מתבצעת בתוך שנה מכניסתם לארץ.
 • אזרח ישראלי חוזר, העונה על כל התנאים הבאים:
  • ההמרה מתבצעת תוך שנה אחת מהחזרה לארץ.
  • שהמבקש שהה בחו"ל במשך 6 חודשים לפחות.
  • למבקש רישיון נהיגה תקף לפחות 6 חודשים.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לתחנת הצילום הקרובה לשם צילום וקבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה רש"ל 18. יש להצטייד בתעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
 • בנוסף, נדרשים המסמכים והבדיקות הבאים, לפי העניין:
  • עולים חדשים, תושבים חוזרים ושוהים חוקיים אחרים המחזיקים ברישיון נהיגה תקף במדינת המוצא שלהם עם וותק של חמש שנים לפחות, רשאים לקבל רישיון נהיגה ישראלי באופן מיידי וללא צורך בבחינה, בבדיקה רפואית ובבדיקת ראייה.
  • עולה חדש שאינו מחזיק ברישיון בוותק של 5 שנים לפחות, חייב להציג בדיקת עיניים, רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקה רפואית, תעודת זהות ותעודת עולה.
  • תושב ארעי נדרש להציג בדיקת עיניים, רישיון נהיגה זר וצילום רישיון נהיגה, בדיקה רפואית, דרכון ואישור שהייה בארץ. לאחר הצגת המסמכים יידרש לעבור מבחן שליטה.
  • אזרח ישראלי חוזר נדרש להציג בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רישיון נהיגה זר, צילום רישיון נהיגה זר, תעודת זהות, דרכון עם חותמות המפרטות את מועדי הכניסות והיציאות מהארץ.
  • תייר (גם לגבי מי שאין לו מספר זהות ישראלי) יציג דרכון זר, אישור שהייה בארץ (ויזה ל- 3 חודשים לפחות), בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, ורישיון נהיגה זר תקף. אם הרישיון הזר אינו באנגלית, אלא בשפה זרה אחרת, יש לתרגם את הכתוב ברישיון לעברית.
  • שוהים בישראל כחוק עם אשרה תקפה מדרום קוריאה, יציגו בדיקות ראייה ובדיקה רפואית.
טיפ
במרבית תחנות הצילום המורשות ניתן לבצע גם בדיקת ראייה
הערת עריכה
משהו חסר כאן. מה עושים אחרי שיש טופס ויש את המסמכים והבדיקות, למי מגישים? לא כתוב באתר הרשות, גם לא בדף של הוצאת רישיון נהיגה אצלם
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:42, 1 בנובמבר 2018 (IST)

חשוב לדעת

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...