הקדמה:


המשרד לאזרחים ותיקים, או בשמו הקודם: המשרד לענייני גמלאים, הוקם כגוף מטה בממשלה לפיתוח ולקידום תכניות ושירותים עבור האזרחים הוותיקים בישראל, תוך ביצוע פרויקטים לטיוב וקידום איכות חייהם במגוון תחומים.
תוחלת החיים הגבוהה והצמיחה המואצת של אחוז האזרחים הוותיקים באוכלוסייה מחייבות היערכות והתאמת כלל המנגנונים הקיימים המשיקים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. כיום חיים בישראל כ- 800,000 אזרחים ותיקים המהווים כ- 10% מאוכלוסיית ישראל. עם קבלת החלטת הממשלה בדבר פיתוח תכניות אב לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיות, המשרד החל להוביל מהלך אשר ישנה את היחס לאזרח הוותיק, צרכיו והשירותים שמעניקה לו הרשות המקומית כיום.
על רקע השינוי שחל במהלך חייו של האזרח הוותיק, ומתוך תפיסה כי הפעילות בגיל השלישי חשובה ומשמעותית לשמירה על בריאות טובה, משקיע המשרד בתכנית לפיתוח ההתנדבות בקרב האזרחים הוותיקים, על בסיס מערך התנדבות עירוני, זאת, לצד הרחבת מסגרות התעסוקה לאזרחים ותיקים, לאלו המעוניינים להמשיך ולעבוד.
כמו כן, מצוי המשרד בתכנון ייסוד מועדון צרכנות לציבור האזרחים הוותיקים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב קפלן 3 הקריה ירושלים מיקוד 91919
טלפון:
<br /> 8840* 02-6547022 <br /> 8840*
פקס:
02-6547034
02-5605034 פקס של המוקד

פעילויות מרכזיות

מאז הקמתו, המשרד פועל לקידום ולחיזוק מעמד ציבור האזרחים הוותיקים, תוך העצמתם והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה, וזאת באמצעות הפעילויות הבאות:

 • שיפור איכות ורמת החיים של האזרח הוותיק: במסגרת זו, פועל המשרד, בין היתר, למען יידוע האזרחים הוותיקים על זכויותיהם, הקמת מיזמים לשיפור ביטחונו האישי של האזרח הוותיק וכן מפעיל מיזמים בתחומי התרבות, התעסוקה, ההתנדבות, הפנאי והחינוך.
 • בנייה והתאמת שירותים ותשתיות בעידן של אוכלוסיה מזדקנת: המשרד מפעיל מוקד לפניות האזרחים הוותיקים ופועל למען שיפור וקידום נושא הדיור לאזרחים ותיקים תוך מתן פתרונות מיגון, רווחה, שיקום וסיעוד, תכניות אב יישוביות ועוד.
 • מיסוד הקשר בין הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים:המשרד מבצע מיזמים בשיתוף משרד החינוך, תנועות הנוער, התאחדות הסטודנטים והגופים המגייסים בני ובנות השירות הלאומי והאזרחי בארץ.
 • מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לאזרחים ותיקים: המשרד מפעיל מאז 2008 מרכז מידע המעניק מענה לפניות ציבור האזרחים הוותיקים בנושאים שונים. במסגרת זו ניתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעות לציבור האזרחים הוותיקים, טיפול בפניות ציבור האזרחים הוותיקים, הפנייתן לרשויות השונות וביצוע מעקב וכן סיוע במימוש זכויות ומידע על זכויות ניצולי השואה.

טיפול בזכויות ניצולי השואה

המשרד פועל לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה, תוך מעקב אחר יישום דו"ח דורנר וביצוע החלטות הממשלה מ- 2007 ועד היום בתחום הסיוע הממשלתי לניצולי השואה.
לפי החלטת הממשלה 4252 מיום 12.2.2012 תחומי האחריות של המשרד בכל הנוגע לטיפול בזכויות ניצולי השואה הם:

 • המשרד הנו גוף המטה הממשלתי לקידום השבת הרכוש היהודי מתקופת השואה מחוץ לישראל. במסגרת זו יפעל מול גופים וארגונים, העוסקים בכך, בארץ ובעולם, וירכז את הפעילות הנעשית בתחום, בתיאום עם משרד החוץ.
 • תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם.
 • תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה.
 • הפעלת מערך מתנדבים, שיסייע בין השאר בהעברת מידע לניצולי שואה על סיוע, הניתן על ידי גופים שונים.
 • ביצוע פעולות להוקרה והכרה בניצולי השואה על פי החלטת הממשלה מס' 3474 מיום 4.5.2008.
 • פעילות מול ועידת התביעות, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3940 מיום 17.8.2008.
 • גיבוש פרויקטים חברתיים לניצולי השואה, בתיאום עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ככל שיגובשו פרויקטים עבור ניצולי שואה בתחום הבריאות, לרבות בריאות הנפש, הם יבוצעו בתיאום עם משרד הבריאות.

נושאים וזכויות

הרחבות