שורה 38: שורה 38:
  
 
== הנגשות פרטניות לאנשים עם מוגבלות ==
 
== הנגשות פרטניות לאנשים עם מוגבלות ==
* בנוסף להנגשות הכלליות, תלמיד עם מוגבלות וכן הורה או [[אפוטרופוס]] שהוא אדם עם מוגבלות זכאים להנגשת הכניסה למוסד החינוך והנגשת דרכי הגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים הסמוכים, לחצר ולאולם הספורט (כולל התקנת כבשים בדרכי הגישה).
+
* בנוסף להנגשות הכלליות, תלמיד עם מוגבלות וכן הורה או [[אפוטרופוס]] שהוא אדם עם מוגבלות זכאים להנגשת הכניסה למוסד החינוך והנגשת דרכי הגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים הסמוכים, לחצר ולאולם הספורט (כולל התקנת כבישים בדרכי הגישה).
 
* כמו כן, יש להתקין אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר. למידע נוסף, ראו:
 
* כמו כן, יש להתקין אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר. למידע נוסף, ראו:
 
** [[הנגשות לתלמידי בית ספר עיוורים ולקויי ראיה]]
 
** [[הנגשות לתלמידי בית ספר עיוורים ולקויי ראיה]]
שורה 76: שורה 76:
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#hed27 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998] - פרק ה'1 סימן ז' חלק ב', פרק ד'
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#hed27 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998] - פרק ה'1 סימן ז' חלק ב', פרק ד'
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_562.htm תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א-2011]  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_562.htm תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א-2011]  
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_927.htm תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח-2018]
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה מ־09:48, 6 באוקטובר 2019

הקדמה:

במבנה המרכזי של כל בית ספר חייבים להיות תאי שירותים נגישים לגברים ולנשים
במבנה המרכזי של כל בית ספר (שיש בו יותר מקומה אחת) חייב להיות פיר מעלית
על בית הספר לוודא את נגישותם של תלמידים עם מוגבלות גם בפעילויות חינוכיות שמתקיימות מחוץ לבית הספר, ולבצע התאמות במידת הצורך


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות הנלוות אליו קובעים כללים לגבי הנגשת מוסדות חינוך.

מעלית

  • בקומת הכניסה של הבניין המרכזי בכל בית ספר חייב להיות פיר מעלית (אלא אם כן יש בבניין קומה אחת בלבד הנמצאת במפלס הכניסה).
  • הפיר ייבנה כך שיהיה אליו תוואי נגיש ממבנים אחרים במוסד, מכיתות הלימוד הסמוכות, מהחניה ומהחצר.

תאי שירותים

  • בקומת הכניסה של הבניין המרכזי בכל בית ספר חייבים להיות שני תאי שירותים נגישים - האחד לנשים והשני לגברים.
  • בבית ספר עם הפרדה בין אזורים לבנים ולבנות, יונגש תא שירותים אחד בכל אזור, בהתאמה.
  • תאי השירותים ימוקמו במקום המבטיח גישה בדרך נגישה הכוללת אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים ומובילה ממבנים אחרים במוסד, ממרחבי הלימוד הנגישים, מהחניה ומהחצר.
  • המרחק המירבי האופקי ממרחב לימוד בבניין המרכזי עד לתא השירותים הנגיש הקרוב לא יעלה על 80 מטרים.

הנגשות פרטניות לאנשים עם מוגבלות

מי זכאי?

  • כל תלמיד עם מוגבלות הלומד בבית ספר שהוא מוסד חינוך רשמי, מוסד חינוך מוכר, מוסד חינוך פטור ומוסד לחינוך מיוחד.
  • ילד עם מוגבלות הרשום למוסד החינוך ועתיד ללמוד בו.
  • הורה או אפוטרופוס של התלמיד שהוא אדם עם מוגבלות.
  • עובד עם מוגבלות במוסד החינוכי.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים