מ (עדכון עיצוב - תקציר)
מ (עדכון עיצוב - ראו גם)
שורה 10: שורה 10:
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)]]
 +
| [[אבחון פיגור שכלי בהליך הפלילי]]
 +
| [[עדות בבית משפט של אנשים עם לקות שכלית או התפתחותית]]
 +
| [[נפגעי עבירה]]
 +
| [[המשפט הפלילי]]
 +
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
שורה 72: שורה 79:
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
{{הליך/ראו גם
 
| [[מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)]]
 
| [[אבחון פיגור שכלי בהליך הפלילי]]
 
| [[עדות בבית משפט של אנשים עם לקות שכלית או התפתחותית]]
 
| [[נפגעי עבירה]]
 
| [[המשפט הפלילי]]
 
}}
 
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  

גרסה מ־21:26, 1 באפריל 2014

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הקדמה:

במקרים בהם אנשים עם מוגבלות שכלית צריכים לעבור חקירה משטרתית, החוק קובע כיצד להנגיש עבורם את החקירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשים עם מוגבלות שכלית, אשר נדרשים להיחקר על ידי המשטרה כמתלוננים, כעדים או כחשודים.
 • החוק מגדיר "אדם עם מוגבלות שכלית" כאחד מאלה:
  • מי שאובחן כאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) על ידי ועדת אבחון.
  • אדם עם לקות שכלית אחרת, שבגללה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות.
  • אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת (כולל אוטיזם), שבגללה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות.

חוקר מיוחד

 • ככלל, כאשר אדם עם מוגבלות שכלית נדרש להיחקר על ידי המשטרה, יש להפנות אותו לחוקר מיוחד - חוקר שעבר הכשרה מיוחדת לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלית.
 • חוקר מיוחד יכול להיות אחד מאלה:
  • פסיכולוג
  • עובד סוציאלי
  • קרימינולוג קליני
  • אדם שעבר הכשרה בתחום החינוך המיוחד
 • החקירה יכולה להתבצע על ידי חוקר משטרה רגיל במקרים הדחופים והחריגים הבאים:
  • למניעה של שיבוש חקירה
  • למניעת סכנה לחיי אדם ולשלומו
  • לאפשר את מעצרם של חשודים נוספים
  • לצורך גילוי ראיה

יידוע האפוטרופוס

 • לרוב, חקירת אדם עם מוגבלות שכלית בידי חוקר מיוחד תיעשה בידיעת האפוטרופוס שלו.
 • במקרים מיוחדים, על פי החלטת הממונה על החקירה (לאחר שנועץ עם החוקר המיוחד), ניתן לבצע חקירה בטרם הודיעו לאפוטרופוס. המקרים בהם מאושרת חקירה לפני היידוע הם:
 • במקרה שבו האדם עם המוגבלות ביקש כי לא תימסר לאפוטרופוס הודעה על חקירתו, אלא אם כן הוחלט שטובתו של האדם עם המוגבלות מחייבת את יידוע האפוטרופוס.
 • במקרה שבו יש קושי ליידע את האפוטרופוס במאמץ סביר, והמתנה ליידוע האפוטרופוס עלולה לגרום לאחד מאלה:
 1. לסכל את חקירת העבירה או לשבשה
 2. לסכל מניעת פשע
 3. ליצור סיכון לחיי אדם או לשלומו
 4. למנוע מעצר חשודים נוספים או גילוי ראיה
 • במקרה שבו יש לבצע את החקירה ללא יידוע האפוטרופוס, בשל אחת מהסיבות הבאות:
 1. החשוד בביצוע העבירה הוא בן משפחתו של האדם עם המוגבלות השכלית, אפוטרופסו או בן משפחתו של האפוטרופוס, וטובת האדם עם המוגבלות, או טובת החקירה דורשים זאת.
 2. בשל חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של האדם עם המוגבלות השכלית.
 • בכל המקרים אשר צוינו לעיל, ואשר בהם נחקר האדם ללא ידיעת האפוטרופוס שלו - יש להודיע לאפוטרופוס על החקירה ברגע שבו חדלה להתקיים הסיבה לאי היידוע.

תיעוד החקירה

 • חקירת אדם עם מוגבלות שכלית תתועד, ככל האפשר, בתיעוד חזותי (וידאו), תיעוד קולי ותיעוד בכתב.

נוכחות בפעולות חקירה

 • אם במהלך החקירה מבקשת המשטרה לבצע פעולות בהן נדרשת נוכחות או השתתפות אדם עם מוגבלות שכלית - האדם עם המוגבלות השכלית יוכל להשתתף או להיות נוכח באותה פעולה רק בהתאם להוראותיו של חוקר מיוחד.

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/טפסיםתבנית:הליך/סיום טור שמאלי