תבנית:הליך/תחילת טור ימני

במקרים בהם אנשים עם מוגבלות שכלית צריכים לעבור חקירה משטרתית, החוק קובע התאמות לצרכיהם המיוחדים.
תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אנשים עם מוגבלות שכלית, אשר נדרשים להיחקר על ידי המשטרה כמתלוננים, כעדים או כחשודים.
  • החוק מגדיר "אדם עם מוגבלות שכלית" כאחד מאלה:
    • אדם עם פיגור שכלי.
    • אדם עם לקות שכלית אחרת, שבגללה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות.
    • אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת (כולל אוטיזם), שבגללה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות.

חוקים ותקנות

מקורות

endarticle

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי