תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מקבלי קצבת זיקנה לנכה זכאים להנחה בתשלומי הארנונה בשיעור של עד 100%.
ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס.
תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה מאתר עיריית תל אביב.
  • אל הטופס יש לצרף אישור על קבלת הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

endarticle

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי