מ (הסרת תבניות ישנות שאינן בשימוש)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף בנושא ארנונה ראו ב[http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Pages/MunicipalRate.aspx אתר משרד הפנים]
+
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/Discounts-on-Municipal.pdf אתר משרד הפנים]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 19: שורה 19:
 
| [[ארנונה]]
 
| [[ארנונה]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 +
| [[עסקים קטנים]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
משפחה שכולה זכאית להנחה בתשלום הארנונה מהרשות המקומית שבתחומה היא מתגוררת.
+
משפחה שכולה זכאית להנחה בשיעור של 66% בתשלום הארנונה מהרשות המקומית שבתחומה היא מתגוררת.
 +
* בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, ההנחה תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 +
* בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.
 
== הנחה על יחידות מגורים ==
 
== הנחה על יחידות מגורים ==
 
=== מי זכאי? ===
 
=== מי זכאי? ===
 
* בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]].
 
* בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]].
 
* יתום הרשום כמחזיק בנכס זכאי להנחה עד גיל 21.
 
* יתום הרשום כמחזיק בנכס זכאי להנחה עד גיל 21.
 
=== שיעור ההנחה ===
 
* הנחה בשיעור '''66%''' אשר תינתן באופן הבא:
 
** עד 70 מ"ר משטח הדירה - לדירה שמתגוררות בה ארבע נפשות או פחות.
 
** עד 90 מ"ר משטח הדירה - לדירה שמתגוררות בה חמש נפשות או יותר.
 
  
 
=== תהליך מימוש הזכות ===
 
=== תהליך מימוש הזכות ===
שורה 39: שורה 37:
 
** צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
 
** צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
 
** אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, עליו לצרף אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת מהרשות שבתחומה הוא רשום.
 
** אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, עליו לצרף אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת מהרשות שבתחומה הוא רשום.
** על משפחה המונה יותר מארבע נפשות לצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.
+
** על משפחה המונה יותר מ-4 נפשות לצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.
  
 
== הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק) ==
 
== הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק) ==
שורה 66: שורה 64:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]],  תש"י - 1950
 
* [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]],  תש"י - 1950
* חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג – 1953
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_002.htm חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג – 1953]
* [[תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/297_032.htm#med6 תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)]
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==
שורה 74: שורה 72:
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:צבא וביטחון]]
 
[[קטגוריה:צבא וביטחון]]
 +
[[קטגוריה:נכי צה"ל ומשפחות שכולות]]
 
[[קטגוריה:מיסים]]
 
[[קטגוריה:מיסים]]
 
[[קטגוריה:הטבות]]
 
[[קטגוריה:הטבות]]
[[קטגוריה:רשויות מקומיות]]
+
[[קטגוריה:שאירים]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:ארנונה]]
 
[[קטגוריה:ארנונה]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]

גרסה מ־15:59, 26 במרץ 2017

הקדמה:

משפחות שכולות זכאיות להנחה בתשלום הארנונה מהרשות המקומית
למידע נוסף, ראו באתר משרד הפנים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחה שכולה זכאית להנחה בשיעור של 66% בתשלום הארנונה מהרשות המקומית שבתחומה היא מתגוררת.

 • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, ההנחה תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

הנחה על יחידות מגורים

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה להנחה בארנונה. בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה מאתר עיריית תל אביב.
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
  • אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, עליו לצרף אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת מהרשות שבתחומה הוא רשום.
  • על משפחה המונה יותר מ-4 נפשות לצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.

הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק)

מי זכאי?

 • מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ופטור ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
 • או מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), אשר היה חייב במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הוא אינו חייב במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הוא רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

שיעור ההנחה

 • הנחה בשיעור 66% לגבי כל שטח העסק.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

חשוב לדעת

 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חקיקה ונהלים