שורה 8: שורה 8:
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
<!--
 +
=== הנחה על יחידות מגורים ===
 +
התוקף החוקי
 +
תקנה 14 (ה) (2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
 +
סעיף 2 (6) לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג – 1953.
 +
פרטי הזכאות
 +
בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950.
 +
(יתום הרשום כמחזיק זכאי להנחה עד גיל 21).
 +
שיעור ההנחה
 +
הנחה בשיעור 66%
 +
עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 +
מ-5 נפשות ומעלה – עד 90 מ"ר משטח הדירה.
 +
האישורים הנדרשים
 +
טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
 +
צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי העיר תל־אביב- יפו ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
 +
אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר תל-אביב-יפו, עליו להמציא מהרשות שמעודכנת בה הכתובת אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
 +
אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
 +
משפחה מעל 4 נפשות – הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.
  
אישורים נדרשים:
+
=== הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק) ===
אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).
+
התוקף החוקי
 
+
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
מגבלת שטח:
+
פרטי הזכאות
עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
+
מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950 ופטור ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר
+
או
 
+
מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950, אשר היה חייב במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד.
שיעור ההנחה: 66%
+
שיעור ההנחה
 
+
הנחה בשיעור 66% לגבי כל שטח העסק.
 +
האישורים הנדרשים
 +
טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23004 36 א).
 +
אישור משרד הביטחון על קבלת גמלה.
 +
אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
+
בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש''י -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר.
בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שניספו במערכה(תגמולים ושיקום), התש''י -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר.
+
-->
 
 
אישור נדרש: אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה תוך ציון כתובת הדירה.
 
 
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->

גרסה מ־01:41, 23 בנובמבר 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני


מי זכאי?

בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מר משטח דירתו. אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מר. -->

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי