מ
שורה 6: שורה 6:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = הסברים וקישורים לרשויות המקומיות השונות ב[http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OALocalAutorities פורטל המידע והשירותים הממשלתיים]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
<!--
+
 
 +
משפחה שכולה זכאית להנחה בתשלום הארנונה מהרשות המקומית שבתחומה היא מתגוררת.
 +
 
 +
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 +
 
 
=== הנחה על יחידות מגורים ===
 
=== הנחה על יחידות מגורים ===
התוקף החוקי
+
=== מי זכאי? ===
תקנה 14 (ה) (2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
+
* בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]]
סעיף 2 (6) לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג – 1953.
+
** יתום הרשום כמחזיק בנכס זכאי להנחה עד גיל 21.
פרטי הזכאות
+
 
בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950.
+
=== שיעור ההנחה ===
(יתום הרשום כמחזיק זכאי להנחה עד גיל 21).
+
* הנחה בשיעור '''66%''' אשר תינתן באופן הבא:
שיעור ההנחה
+
** עד 70 מ"ר משטח הדירה - לדירה שמתגוררות בה ארבע נפשות או פחות.
הנחה בשיעור 66%
+
** עד 90 מ"ר משטח הדירה - לדירה שמתגוררות בה חמש נפשות או יותר.
עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר משטח הדירה.
+
 
מ-5 נפשות ומעלה – עד 90 מ"ר משטח הדירה.
+
=== תהליך מימוש הזכות ===
האישורים הנדרשים
+
* יש לפנות ל[http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OALocalAutorities רשות המקומית] שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
+
** טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי העיר תל־אביב- יפו ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
+
** אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר תל-אביב-יפו, עליו להמציא מהרשות שמעודכנת בה הכתובת אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
+
** צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
+
** אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, עליו לצרף אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת מהרשות שבתחומה הוא רשום.
משפחה מעל 4 נפשות הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.
+
** על משפחה המונה יותר מארבע נפשות לצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.
  
 
=== הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק) ===
 
=== הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק) ===
התוקף החוקי
+
=== מי זכאי? ===
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
+
* מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי '''חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)''' ופטור ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.  
פרטי הזכאות
+
* '''או''' מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי '''חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)''', אשר היה חייב במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הוא אינו חייב במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הוא רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי ל'''אותה שנה בלבד'''.
מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950 ופטור ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.  
 
או
 
מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י – 1950, אשר היה חייב במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד.
 
שיעור ההנחה
 
הנחה בשיעור 66% לגבי כל שטח העסק.
 
האישורים הנדרשים
 
טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23004 36 א).
 
אישור משרד הביטחון על קבלת גמלה.
 
אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.-->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
  
== מי זכאי? ==  
+
=== שיעור ההנחה ===
<!-- בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש''י -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר.
+
* הנחה בשיעור '''66%''' לגבי כל שטח העסק.
-->
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
  
 +
=== תהליך מימוש הזכות ===
 +
* יש לפנות ל[http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OALocalAutorities רשות המקומית] שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
 +
** טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
 +
** אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
 +
** אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.
 +
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
 
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
<!--
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
-->
 
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
<!--
 
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
<!--
+
== הרחבות ופרסומים ==
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
 
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
<!--
+
== מקורות == -->
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
+
* [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)]]
-->
+
* תקנה 14 (ה) (2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
 
+
* סעיף 2 (6) לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג – 1953.
== הרחבות ופרסומים ==
+
* תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
  
 
== תגיות ==
 
== תגיות ==
שורה 87: שורה 62:
  
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
 
 
{{זכות/ראו גם  
 
{{זכות/ראו גם  
| החלף בזכות/נושא האב
+
|  
| זכות שניה
 
| וכד'
 
 
}}
 
}}
 
{{זכות/חדשות  
 
{{זכות/חדשות  
שורה 109: שורה 81:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:הטבות]]
 +
[[קטגוריה:רשויות מקומיות]]

גרסה מ־00:23, 24 בנובמבר 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

הסברים וקישורים לרשויות המקומיות השונות בפורטל המידע והשירותים הממשלתיים

משפחה שכולה זכאית להנחה בתשלום הארנונה מהרשות המקומית שבתחומה היא מתגוררת.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

הנחה על יחידות מגורים

מי זכאי?

שיעור ההנחה

 • הנחה בשיעור 66% אשר תינתן באופן הבא:
  • עד 70 מ"ר משטח הדירה - לדירה שמתגוררות בה ארבע נפשות או פחות.
  • עד 90 מ"ר משטח הדירה - לדירה שמתגוררות בה חמש נפשות או יותר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, ותואמת לכתובת המופיעה בחשבון הארנונה על שמו.
  • אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום הרשות המקומית שבה הוא מבקש את ההנחה, עליו לצרף אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת מהרשות שבתחומה הוא רשום.
  • על משפחה המונה יותר מארבע נפשות לצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.

הנחה ביחידות שאינן לצורך מגורים (עסק)

מי זכאי?

 • מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ופטור ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
 • או מחזיק בעסק הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), אשר היה חייב במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הוא אינו חייב במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הוא רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

שיעור ההנחה

 • הנחה בשיעור 66% לגבי כל שטח העסק.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.
 • חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)
 • תקנה 14 (ה) (2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.
 • סעיף 2 (6) לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג – 1953.
 • תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993.

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי