תבנית:זכות/תחילת טור ימני


מי זכאי?

בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מר משטח דירתו. אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מר. -->

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי