תבנית:זכות/תחילת טור ימני

החל מיום 01.05.2012, משפחה חד הורית עם שלושה ילדים ומעלה המקבלת הבטחת הכנסה או מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, זכאית להנחה בתשלום חשבון החשמל
ההנחה היא בגובה של 50% מ- 400 קוט"ש בכל חודש בשימוש ביתי
למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל

תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • החל מיום 01.05.2012 הורים יחידים לשלושה ילדים לפחות, המקבלים הבטחת הכנסה או מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.
  • ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.
  • היות וחשבון החשמל מגיע פעם בחודשיים, ההנחה תינתן על צריכת עד 800 קוט"ש בכל חשבון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות הזכאים.
  • בנוסף, שולח המוסד לכל זכאי הודעה בדבר זכאותו.
  • ההנחה ניתנת באופן אוטומטי לחשבון החשמל רק למי שיש לגביו התאמה בין הנתונים הרשומים בקבצים של חברת החשמל לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (מי שרשומים כמקבלי הקצבה בפועל). ההנחה ניתנת על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום כלקוח בחברת החשמל.
  • מי שהמוסד לביטוח לאומי הודיע לו כי הוא זכאי להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל, יתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 (שיחת חינם מטלפון קווי) ויעדכן אצל נציג השירות את פרטיו - שם ומספר תעודת הזהות.


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי