{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = הורים עצמאים עם 3 ילדים ומעלה המקבלים הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל | מידע2 = ההנחה היא בגובה של 50% מ-400 קוט"ש בשימוש ביתי בכל חודש | חשוב = יש לוודא כי הזכאי להנחה רשום כלקוח בחוזה עם חברת החשמל | ממשל = למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל }} }} {{Expansion depth limit exceeded| | | }} {{Expansion depth limit exceeded| משפחות שבראשן הורה עצמאי | מדריך מיצוי זכויות למשפחות שבראשן הורה עצמאי | הבטחת הכנסה | הנחות בחשבון חשמל }} {{Expansion depth limit exceeded}} הורים עצמאים ל-3 ילדים לפחות, המקבלים גמלת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.

  • ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.
  • היות שחשבון החשמל מגיע פעם בחודשיים, ההנחה תינתן על צריכה של עד 800 קוט"ש בכל חשבון.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות הזכאים.
  • בנוסף, שולח המוסד לכל זכאי הודעה לגבי זכאותו.
  • ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש לגביו התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת החשמל לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (מי שרשום כמקבל הגמלה/הקצבה בפועל). ההנחה ניתנת על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום בחוזה עם חברת החשמל.
  • מי שעונה על תנאי הזכאות להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל שלו, יתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכן אצל נציג השירות את פרטיו - שם ומספר תעודת הזהות, בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שמו של אדם אחר, עליו לבקש כי החוזה יועבר על שמו.
  • ניתן לפנות לחברת החשמל גם באמצעות אתר האינטרנט.

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded| הנחה בחשבון חשמל למקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה#חשוב לדעת}} {{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded