מ (החלפת טקסט – "[[בני משפחה של נכים יוכלו לקבל סיוע בהוצאות הדיור עקב מגורי הנכה עמם" ב־"[[סיוע בדיור לבני משפחה של נכים עקב מגורי הנכה עמם")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 45: שורה 45:
 
* אם ההורים ירצו בעתיד להעביר את הזכויות בדירה מהילד לאדם אחר, יהיה צורך באישור בית המשפט לענייני משפחה.  
 
* אם ההורים ירצו בעתיד להעביר את הזכויות בדירה מהילד לאדם אחר, יהיה צורך באישור בית המשפט לענייני משפחה.  
 
* כאשר יגיע הילד לגיל 18, כל עוד לא [[מינוי אפוטרופוס|מונה לו אפוטרופוס]], יוכל לעשות בדירה כרצונו.
 
* כאשר יגיע הילד לגיל 18, כל עוד לא [[מינוי אפוטרופוס|מונה לו אפוטרופוס]], יוכל לעשות בדירה כרצונו.
* על-פי נוהל "אי זמינות" במשרד הבינוי, לא יאבד הילד את זכאותו בעתיד להטבות בדיור, רק אם הדירה שנרכשה על שמו היא דירתם היחידה של הוריו והם מתגוררים בה.
+
* על-פי נוהל "אי זמינות" במשרד הבינוי והשיכון, לא יאבד הילד את זכאותו בעתיד להטבות בדיור, רק אם הדירה שנרכשה על שמו היא דירתם היחידה של הוריו והם מתגוררים בה.
* די כי ההורים יירשו חלק קטן מדירה אחרת, בכדי לפסול את בנם מזכאות להטבות הניתנות ע"י משרד הבינוי לאנשים עם מוגבלויות (כגון קבלת משכנתא בתנאים מיוחדים או סיוע בשכר דירה). כמו כן, אין לדעת אם נוהל ה"אי זמינות" יישאר בתוקף לאורך השנים.
+
* די כי ההורים יירשו חלק קטן מדירה אחרת, בכדי לפסול את בנם מזכאות להטבות הניתנות ע"י משרד הבינוי והשיכון לאנשים עם מוגבלויות (כגון קבלת משכנתא בתנאים מיוחדים או סיוע בשכר דירה). כמו כן, אין לדעת אם נוהל ה"אי זמינות" יישאר בתוקף לאורך השנים.
 
== קבלת הנחה רטרואקטיבית ==
 
== קבלת הנחה רטרואקטיבית ==
 
* הורים שכבר שילמו מס רכישה, ועומדים בקריטריונים בכל הנוגע לדיני מיסוי מקרקעין, ומקבלים את האישורים מביטוח לאומי ומביהמ"ש כמפורט בתהליך, יכולים לפנות ולבקש פטור רטרואקטיבית עד לארבע שנים אחורה.
 
* הורים שכבר שילמו מס רכישה, ועומדים בקריטריונים בכל הנוגע לדיני מיסוי מקרקעין, ומקבלים את האישורים מביטוח לאומי ומביהמ"ש כמפורט בתהליך, יכולים לפנות ולבקש פטור רטרואקטיבית עד לארבע שנים אחורה.

גרסה מ־16:27, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור מלא (100%) עשויים לקבל הנחה במס רכישה בקניית דירה למגורי הילד
בנוסף לגמלה, יש לקבוע לילד נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% על-ידי המוסד לביטוח לאומי
במסגרת ההטבה ישלמו ההורים מס בשווי 0.5% בלבד משווי הרכישה
הנחה במס רכישה ניתן לקבל פעמיים בלבד במהלך החיים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לילדים בעלי נכות של 100%.

 • הזכאים להנחה יידרשו לשלם מס רכישה קבוע בשיעור 0.5% משווי הרכישה בלבד, וזאת במקום שיעורי מס מדורגים הקבועים כיום בחוק.
 • את הזכות ניתן לממש פעמיים בלבד במהלך החיים.

מי זכאי?

 • הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור מלא (100%).
 • נוסף על הזכאות לגמלה, יש לקבוע לילד נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% על-ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי. קביעת אחוזי הנכות נעשית כחלק מתהליך מימוש הזכות.
 • תנאי לקבלת הזכאות: הדירה צריכה לשמש לשם מגוריו של הילד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לכתוב מכתב בקשה המפרט את הצורך של המשפחה במעבר לדירה המתאימה לצורכי הילד.
 • יש למלא טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה וטופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין.
 • יש לבקש מהביטוח הלאומי אישור על קבלת גמלת ילד נכה.
 • שולחים את המכתב והמסמכים באמצעות הדואר או בפקס אל 'מיסוי מקרקעין - הסניף המרכזי'.
  • כתובת דואר: רח' כנפי הנשרים 5, ת.ד. 1170 ירושלים מיקוד 91010.
  • מס' פקס: 02-6559404.
 • מומלץ לפנות לקו פתוח לפניות ובירורים בנוגע למיסוי מקרקעין: 02-6559262 או 1-800-222-337.
 • לאחר הגשת הבקשה המשפחה תופנה לוועדה רפואית של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות רפואית של הילד.
 • רק במידה שהוועדה תקבע לילד 100% נכות רפואית צמיתה, ניתן יהיה להמשיך בתהליך.
 • לאחר החלטת הוועדה הרפואית, המשפחה תופנה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר את הזכאות לקבלת הפטור.
 • על ההורים לפנות לבית המשפט כאפוטרופוסים של הקטין בבקשה לסעד הצהרתי ולקבלת אישור לניצול הטבה לה הוא זכאי.
 • האפוטרופוס הכללי ישיב לבקשה זו, בהתייחסו לטובת הקטין.
 • לאחר קבלת פסק דין המאשר את הבקשה, תינתן ההנחה.

דירה שנרשמה על שם הילד

 • אם ההורים ירצו בעתיד להעביר את הזכויות בדירה מהילד לאדם אחר, יהיה צורך באישור בית המשפט לענייני משפחה.
 • כאשר יגיע הילד לגיל 18, כל עוד לא מונה לו אפוטרופוס, יוכל לעשות בדירה כרצונו.
 • על-פי נוהל "אי זמינות" במשרד הבינוי והשיכון, לא יאבד הילד את זכאותו בעתיד להטבות בדיור, רק אם הדירה שנרכשה על שמו היא דירתם היחידה של הוריו והם מתגוררים בה.
 • די כי ההורים יירשו חלק קטן מדירה אחרת, בכדי לפסול את בנם מזכאות להטבות הניתנות ע"י משרד הבינוי והשיכון לאנשים עם מוגבלויות (כגון קבלת משכנתא בתנאים מיוחדים או סיוע בשכר דירה). כמו כן, אין לדעת אם נוהל ה"אי זמינות" יישאר בתוקף לאורך השנים.

קבלת הנחה רטרואקטיבית

 • הורים שכבר שילמו מס רכישה, ועומדים בקריטריונים בכל הנוגע לדיני מיסוי מקרקעין, ומקבלים את האישורים מביטוח לאומי ומביהמ"ש כמפורט בתהליך, יכולים לפנות ולבקש פטור רטרואקטיבית עד לארבע שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • הנחה במס רכישה ניתן לקבל פעמיים בלבד במהלך החיים ועל כן במידה שההורים ינצלו את הזכות של הילד, תיוותר לו רק אפשרות אחת לקבלת הנחה בעתיד.
 • אין צורך לרשום את הדירה על שם הילד.
 • שאלת כדאיות ניצול הפטור ממס רכישה תלויה בשווי הדירה הנרכשת. ישנה נקודת איזון בה שווי הדירה הנרכשת ע"י הנכה אינה מצדיקה "בזבוז" פטור או אף אינה כדאית כלכלית.
דוגמה
שיעור המס על דירה יחידה עד שווי 1,350,000 ש"ח נכון ליום 21.02.2011 עומד על 0%. כלומר, במידה שהדירה עולה קצת יותר לא כדאי להשתמש בהנחה של הילד, שכן היא אינה מובילה לחיסכון משמעותי.
.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים