הקדמה:

אזרחים ותיקים זכאים להנחה בעמלות הבנקים
ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד בנק ויחושבו כפעולה אחת בערוץ הישיר
למידע נוסף, ראו התוספת הראשונה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אזרחים ותיקים זכאים לקבל הנחה בעמלות הבנקים.

  • ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד הבנק, שיחושבו כפעולה אחת בערוץ הישיר (עמלה הנגבית על פעולה בערוץ הישיר נמוכה בהרבה מהעמלה הנגבית עבור פעולה שבוצעה על-ידי פקיד בנק).
    • פעולה על-ידי פקיד היא כל פעולה הנעשית ישירות מול הפקיד (בבנק או באמצעות מוקד טלפוני), כגון: הפקדה או משיכה של מזומנים, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון צ'ק, הפקדת צ'ק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים), תשלום שובר ופריטת מזומן.
    • פעולה בערוץ ישיר היא כל פעולה הנעשית שלא מול פקיד בנק, אלא באמצעות האינטרנט, כספומט, הוראת קבע או הרשאה לחיוב החשבון.
  • למידע נוסף על מסלולי העמלות, ראו באתר האוצר שלי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • החל מ-01.04.2014, הבנקים בישראל חייבים להציע לכל לקוחותיהם מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע מראש עבור מכסה מסוימת של פעולות בחשבון. מומלץ לבדוק את כדאיותם של המסלולים הללו. למידע נוסף ראו מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע בחשבון עובר ושב בבנק.
  • זכות זו אינה חלה בבנק הדואר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים