מ (רשות המסים עברו לאתר חדש)
 
שורה 13: שורה 13:
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| [[מדיה:טופס בקשה להנחה במס רכישה - הרשות לזכויות ניצולי שואה.docx|טופס בקשה להנחה במס רכישה]]
 
| [[מדיה:טופס בקשה להנחה במס רכישה - הרשות לזכויות ניצולי שואה.docx|טופס בקשה להנחה במס רכישה]]
| [http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui2973.pdf בקשה לפטור חלקי ממס רכישה]
+
| [https://www.gov.il/BlobFolder/service/real-estate-2973b/he/Service_Pages_Real_Estate_Taxation_misui2973.pdf בקשה לפטור חלקי ממס רכישה]
| [http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui7002.pdf הצהרה על רכישת הנכס]
+
| [https://www.gov.il/BlobFolder/service/real-estate-tax-7000/he/Service_Pages_Real_Estate_Taxation_real-estate-tax-7002.pdf הצהרה על רכישת הנכס]
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
שורה 35: שורה 35:
 
* על המבקש הנחה בתשלום מס רכישה עבור דירה למלא [[מדיה:טופס בקשה להנחה במס רכישה - הרשות לזכויות ניצולי שואה.docx|טופס בקשה להנחה במס רכישה]] ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה למס' פקס 03-5682605.
 
* על המבקש הנחה בתשלום מס רכישה עבור דירה למלא [[מדיה:טופס בקשה להנחה במס רכישה - הרשות לזכויות ניצולי שואה.docx|טופס בקשה להנחה במס רכישה]] ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה למס' פקס 03-5682605.
 
* במקרה שהמבקש עומד בתנאי הזכאות, הרשות תשלח לו בחזרה טופס בקשה מאושר שהמבקש יצטרך להעביר לאגף מיסוי המקרקעין ברשות המיסים יחד עם שני הטפסים הבאים:  
 
* במקרה שהמבקש עומד בתנאי הזכאות, הרשות תשלח לו בחזרה טופס בקשה מאושר שהמבקש יצטרך להעביר לאגף מיסוי המקרקעין ברשות המיסים יחד עם שני הטפסים הבאים:  
*# [http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui2973.pdf טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה]
+
*# [https://www.gov.il/BlobFolder/service/real-estate-2973b/he/Service_Pages_Real_Estate_Taxation_misui2973.pdf טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה]
*# [http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui7002.pdf טופס הצהרה] על רכישת הנכס
+
*# [https://www.gov.il/BlobFolder/service/real-estate-tax-7000/he/Service_Pages_Real_Estate_Taxation_real-estate-tax-7002.pdf טופס הצהרה] על רכישת הנכס
 
* מגישים את הטופס המאושר מהרשות לזכויות ניצולי השואה ואת הטפסים של רשות המיסים  '''ל[https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he משרדי אגף מסוי מקרקעין]'''.  
 
* מגישים את הטופס המאושר מהרשות לזכויות ניצולי השואה ואת הטפסים של רשות המיסים  '''ל[https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he משרדי אגף מסוי מקרקעין]'''.  
 
* רשות המיסים תעניק את ההנחה לאחר חישוב ערכה.
 
* רשות המיסים תעניק את ההנחה לאחר חישוב ערכה.

גרסה אחרונה מ־21:21, 13 בפברואר 2020

הקדמה:

ניצולי שואה בעלי נכות של 50% ומעלה, המקבלים קצבה מהאוצר, ונכי המלחמה בנאצים בעלי נכות של 19% ומעלה, זכאים להנחה במס רכישה עבור רכישת דירה למגוריהם
הנחה זו תינתן פעמיים בלבד
גובה ההנחה יחושב ויינתן על ידי רשות מיסוי המקרקעין


ניצולי שואה בעלי דרגת נכות של 50% ומעלה ונכי המלחמה בנאצים בעלי דרגת נכות של 19% ומעלה, זכאים להנחה במס רכישה לצורך רכישת דירה למגורי הניצול. גובה ההנחה משתנה בהתאם לערך הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על המבקש הנחה בתשלום מס רכישה עבור דירה למלא טופס בקשה להנחה במס רכישה ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה למס' פקס 03-5682605.
 • במקרה שהמבקש עומד בתנאי הזכאות, הרשות תשלח לו בחזרה טופס בקשה מאושר שהמבקש יצטרך להעביר לאגף מיסוי המקרקעין ברשות המיסים יחד עם שני הטפסים הבאים:
  1. טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
  2. טופס הצהרה על רכישת הנכס
 • מגישים את הטופס המאושר מהרשות לזכויות ניצולי השואה ואת הטפסים של רשות המיסים למשרדי אגף מסוי מקרקעין.
 • רשות המיסים תעניק את ההנחה לאחר חישוב ערכה.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
 • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים