שורה 90: שורה 90:
  
 
ג.      יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה (סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972)- הוראות הדין מחייבות, אם כן, כי בכל מקרה ומקרה (למעט ייצוג בפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות) ייבחן הסיכוי המשפטי להצלחה בהליך. במסגרת זו נבחנים הן הפן העובדתי והן הפן המשפטי, תוך בחינת הראיות והטענות המשפטיות של הצד שכנגד.
 
ג.      יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה (סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972)- הוראות הדין מחייבות, אם כן, כי בכל מקרה ומקרה (למעט ייצוג בפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות) ייבחן הסיכוי המשפטי להצלחה בהליך. במסגרת זו נבחנים הן הפן העובדתי והן הפן המשפטי, תוך בחינת הראיות והטענות המשפטיות של הצד שכנגד.
 +
  
 
==סירוב לבקשה לסיוע משפטי וערעור על הסירוב==  
 
==סירוב לבקשה לסיוע משפטי וערעור על הסירוב==  

גרסה מ־16:24, 22 בדצמבר 2011

פרטים

שיוך:
משרד המשפטים
  • האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק ללא תשלום סיוע משפטי ובעיקר ייצוג בנושאים אזרחיים לאנשים שאין בידיעתם ויכולתם להתמודד עם המערכת המשפטית, הזכאים לקבלת שירות זה בהתאם לדין.
  • השירות ניתן ללא תשלום, למעט תשלום אגרת השתתפות, הנקבעת בהתאם לרמת ההכנסה של המבקש סיוע משפטי.
  • צוות הסיוע המשפטי, כולל כ- 220 מועסקים: עורכי דין, מתמחים, עובדי מנהלה ובנות שירות לאומי. בנוסף, האגף עובד עם כ-1,100 עורכי דין חיצוניים המייצגים בערכאות המשפטיות השונות כאשר שכר טרחתם משולם באמצעות אוצר המדינה.
  • האגף מוביל בשילוב מועסקים שונים ממגזרים שונים לרבות מהמגזר הערבי, עולים ממדינות חבר העמים, אתיופיה וכן שילוב של עובדים עם מוגבלויות. מועסקים אלו תורמים ראשית לאיכות השירות שניתן במקרים רבים בשפות זרות, תוך הבנת ההבדלים התרבותיים הרלוונטיים. מעבר לכך, יש בשילובים אף מסר של שוויון ועידוד מגזרים אלו.
  • האגף לסיוע משפטי, ייצג בשנת 2010 בכ 180,000 הליכים אזרחיים מהותיים, לרבות שחרור ממאסר בהליכי הוצל"פ, צווי הגנה, הליכים בבית המשפט העליון, הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה ועוד. בשנים האחרונות הורחבה פעילות האגף לסיוע משפטי בתחומי האשפוז הכפוי, ייצוג נפגעי עבירת סחר בבני אדם בהליכים אזרחיים, ליווי וייצוג משפחות נפגעי עבירות המתה וייצוג קטינים זרים בפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין.
  • לשכות הסיוע המשפטי פועלות מכוח חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 ותקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 ומעניקות ייעוץ משפטי, הדרכה ובעיקר ייצוג בערכאות משפטיות על ידי עורכי דין חיצוניים, העובדים עם האגף.


כתובות וטלפונים

לשכה כתובת מיקוד טלפון פקס
אזור ירושלים* רחוב הסורג 1, (בית מצפה), ירושלים 94145 621-1333 (02) 02-6211377
אזור תל אביב והמרכז רחוב הנרייטה סולד 4, תל אביב 61332 693-2777 (03) 03-6932722
אזור חיפה** שד' פלי"ם 15, קריית הממשלה, חיפה 33095 863-3666 (04) 863-3679 (04)
אזור הצפון רח' תאופיק זיאד 3047, בניין ופא סנטר, קומה 5, ת.ד 50021, נצרת 16160 6459444(04) 6459434(04)
אזור באר שבע שד' שזר 33, ת"ד 534 (בית נועם), באר שבע 84200 640-4526 (08) 640-4539 (08)

(*) הלשכה בירושלים מעניקה סיוע משפטי גם לתושבי אשדוד ואילת. כמו כן, מעניקה סיוע משפטי לתושבי רמלה ולוד, למעט בנושאי ביטוח לאומי אשר מוענקים על ידי הלשכה בתל אביב

(**) הלשכה בחיפה מעניקה סיוע משפטי גם לתושבי נתניה, למעט בנושאי ביטוח לאומי אשר מוענקים על ידי הלשכה בתל אביב


קבלת קהל במחוזות האגף לסיוע משפטי

ככלל, שעות קבלת הקהל במחוזות האגף לסיוע משפטי ברחבי הארץ, הם כדלהלן:

בימים א' - ה', בין השעות 8:30 - 12:30

ביום ג', גם בין השעות 17:00-15:00

  • על מנת שניתן יהיה לבדוק את הבקשה לסיוע משפטי כנדרש, על מבקשי הסיוע המשפטי להביא עימם:

· תעודת זהות.

· תשלום אגרה בסך 34 ₪.

· טופס בקשה למתן סיוע משפטי – לא חובה! ניתן לקבלו בכל אחת מהלשכות ואף יסייעו לכם למלאו.

עוד קודם ההגעה ללשכה, ניתן להוריד מראש את הטופס הרשמי מאתר האינטרנט ו/או לקבלו באגפי הרווחה של הרשויות המקומיות ו/או לקבלו בחלק מהארגונים הוולונטריים. הטופס ניתן חינם בכל המוסדות המצוינים.

יודגש, כי בכדי לייעל את הטיפול בבקשת הסיוע המשפטי, מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה לפגישה עם עורך הדין, ולהעבירו באמצעות הדואר או הפקס. לאחר שהבקשה תתקבל בלשכה תוזמנו ישירות לפגישה עם עורך הדין. עם קבלת הבקשה בלשכה יחל תהליך הטיפול בבקשה.


התנאים למתן סיוע משפטי

ככלל, הזכאות לקבלת סיוע משפטי מותנית בשלושה תנאים מצטברים:

א. הסיוע המשפטי נדרש בנושא אחד או בכמה מהנושאים שבהם אפשר לקבל סיוע משפטי (תקנה 5 לתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973)- ענייני מעמד אישי, תביעות כספיות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, דיני עבודה, ביטוח לאומי וכיו"ב.

ב. מבקש הסיוע זכאי לקבלו מבחינה כלכלית (תקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973) - למעט בענייני ביטוח לאומי וייצוג מאושפזים בכפייה בהם אין מבחן כלכלי, מוענק הסיוע רק לזכאים לכך מבחינה כלכלית. המבחן הכלכלי כולל שני מבחנים מצטברים: מבחן ההכנסה - יחיד או משפחה שבה עד שלוש נפשות שגובה הכנסתם הוא עד 67% מהשכר הממוצע במשק (כיום 5,692 ש"ח). לכל נפש נוספת יש תוספת של 6%. המבחן מתייחס להכנסה ברוטו. בענייני מעמד אישי לא נבדקת הכנסת בן/בת זוג. כמו כן, מבחן הרכוש - רכוש הפונה הניתן למימוש (חסכונות, רכב וכו') או הרכוש שבשלו אפשר לקבל הלוואה, אינו עולה על שילוש השכר הממוצע במשק (כיום 25,488 ₪). מבחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או רכוש של בן/בת הזוג.

ג. יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה (סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972)- הוראות הדין מחייבות, אם כן, כי בכל מקרה ומקרה (למעט ייצוג בפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות) ייבחן הסיכוי המשפטי להצלחה בהליך. במסגרת זו נבחנים הן הפן העובדתי והן הפן המשפטי, תוך בחינת הראיות והטענות המשפטיות של הצד שכנגד.


סירוב לבקשה לסיוע משפטי וערעור על הסירוב

אם ההחלטה היא שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח למבקשי הסיוע מכתב הסבר אודות הסיבות לסירוב. מכתב ההסבר מצורף למכתב סירוב רשמי. על החלטה שלא להעניק סיוע משפטי מבקשי הסיוע רשאים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, תוך שלושים יום, מיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב. ‎‎‎

נושאים וזכויות