(יצירת דף עם התוכן " {{מושג/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע למוש...")
 
שורה 11: שורה 11:
  
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
+
[[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין [[חדש:אם נושאת|האם הנושאת]] להורים מיועדים.<br />
 +
יש להעביר את ההסכם לאישורה של [[חדש:ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]]. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.
 
<!--
 
<!--
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
שורה 17: שורה 18:
 
-->
 
-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
==תנאים שנקבעו בחוק, לאישור פונדקאות ( אישור הסכם לנשיאת עוברים)==
+
==תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים==
 
+
על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאין נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
 +
===תנאים שנקבעו [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים|בחוק]]===
 
*ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם '''בני זוג'''.
 
*ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם '''בני זוג'''.
 
+
*הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם '''בגירים''' '''תושבי ישראל'''.
*הצדדים להסכם הם '''בגירים''' '''תושבי ישראל'''.
+
*כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 
+
*לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
*כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה, מרצון חופשי.
+
*לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 
+
*המועמדת לאם נושאת '''אינה נשואה'''. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
*לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת, או בשלום הילד שייוולד.
 
 
 
*לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים, תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 
 
 
*נערך '''הסכם בכתב''' בין האם הנושאת להורים המיועדים, והוא אושר ע" הועדה.
 
 
 
*המועמדת לאם נושאת '''אינה נשואה'''. אך, יש מצב שבו ועדת האישורים רשאית לאתר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה, אם הוכח לה, כי ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה.
 
 
 
 
*האם הנושאת '''אינה קרובת משפחה''' של אחד מההורים המיועדים.
 
*האם הנושאת '''אינה קרובת משפחה''' של אחד מההורים המיועדים.
 
+
*הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית '''אינה''' של האם הנושאת.
*הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך, הוא של האב המיועד והביצית '''אינה''' של האם הנושאת.
 
 
 
 
*קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 
*קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 
+
*קיימת '''חוות דעת רפואית''' על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
*קיימת '''חוות דעת רפואית''' על התאמתה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
+
*קיימת '''הערכה פסיכולוגית''' על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 
+
*ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
*קיימת '''הערכה פסיכולוגית''', על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
+
*אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
 
+
===תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה===
*ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים.
 
 
 
*אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם ו/או יגרום לפגיעה בזכויותיהם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד.
 
 
 
==תנאים להתאמה להליך הפונדקאות, שגובשו ע"י הועדה לנשיאת עוברים==
 
 
 
 
*דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך.
 
*דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך.
 
 
*גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 
*גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 
 
*גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 
*גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 
+
*במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
*אם המועמדת לאם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 
 
 
*אם קיים ספק, האם המועמדת לאם נושאת היא יהודיה פנויה, עליה לפנות לבי"ד הרבני שבאזור מגוריה, לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה.
 
 
 
 
*מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 
*מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 
 
*האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 
*האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 
 
*האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 
*האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 
 
*לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 
*לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
  
 +
<!--
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
<!--
 
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג  
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג  
 
-->
 
-->
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
<!--
+
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
 
-->
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
+
* * [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר [[משרד הבריאות]]
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
<!--
+
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==
שורה 93: שורה 62:
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
+
 
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של המושג
+
| [[חדש:פונדקאות פורטל]]
 
| זכות/הליך הקשורים למושג
 
| זכות/הליך הקשורים למושג
 
| ערכים נוספים הקשורים למושג, כל אחד בשורה נפרדת
 
| ערכים נוספים הקשורים למושג, כל אחד בשורה נפרדת

גרסה מ־00:27, 8 בספטמבר 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני


חוק הסכמים לנשיאת עוברים קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין האם הנושאת להורים מיועדים.
יש להעביר את ההסכם לאישורה של ועדת אישורים. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן. תבנית:מושג/סיום הקדמה

תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים

על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאין נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.

תנאים שנקבעו בחוק

 • ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג.
 • הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם בגירים תושבי ישראל.
 • כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 • לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
 • לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 • המועמדת לאם נושאת אינה נשואה. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
 • האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 • הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית אינה של האם הנושאת.
 • קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 • קיימת חוות דעת רפואית על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
 • אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.

תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה

 • דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך.
 • גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 • גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 • במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 • מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 • האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 • האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 • לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי