מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:הסכם לנשיאת עוברים ל־הסכם לנשיאת עוברים בלי להשאיר הפניה)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר [[משרד הבריאות]]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf אתר משרד הבריאות]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
  
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין [[אם נושאת|האם הנושאת]] להורים מיועדים.<br />
+
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין [[אם נושאת|האם הנושאת]] להורים מיועדים.
 
* יש להעביר את ההסכם לאישורה של [[ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]]. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.
 
* יש להעביר את ההסכם לאישורה של [[ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]]. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.
 
<!--
 
<!--
שורה 20: שורה 20:
 
==תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים==
 
==תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים==
 
* על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
 
* על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
===תנאים שנקבעו [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים|בחוק]]===
+
===תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים===
*ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם '''בני זוג'''.
+
* ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם '''בני זוג'''.
*הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם '''בגירים''' '''תושבי ישראל'''.
+
* הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם '''בגירים''' '''[[תושב ישראל|תושבי ישראל]]'''.
*כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
+
* כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי.
*לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
+
* לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
*לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
+
* לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
*המועמדת לאם נושאת '''אינה נשואה'''. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
+
* המועמדת לאם נושאת '''אינה נשואה'''. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
*האם הנושאת '''אינה קרובת משפחה''' של אחד מההורים המיועדים.
+
* האם הנושאת '''אינה קרובת משפחה''' של אחד מההורים המיועדים.
*הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית '''אינה''' של האם הנושאת.
+
* הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית '''אינה''' של האם הנושאת.
*קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
+
* קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
*קיימת '''חוות דעת רפואית''' על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
+
* קיימת '''חוות דעת רפואית''' על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
*קיימת '''הערכה פסיכולוגית''' על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
+
* קיימת '''הערכה פסיכולוגית''' על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
*ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
+
* ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
*אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
+
* אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
 
===תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה===
 
===תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה===
*דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.
+
* דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.
 
* גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי והמקובל (52-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים המיועדים.
 
* גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי והמקובל (52-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים המיועדים.
 
* גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 
* גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
* במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
+
* במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, עליה להיות לפחות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 
* אם קיים ספק לגבי היות המועמדת לאם נושאת יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.   
 
* אם קיים ספק לגבי היות המועמדת לאם נושאת יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.   
* מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 
 
* האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 
* האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 +
* מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, והיא עברה לידות ללא סיבוכים.
 
* האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 
* האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
* האם הנושאת לא עברה יותר מ- 2 הליכי נשיאת עוברים גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.   
+
* האם הנושאת לא עברה יותר מ- 2 הליכי נשיאת עוברים, גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.   
 
* לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 
* לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
* האם הנושאת עברה איבחון פסיכולוגי ועונה לאמות המידה כפי שמפורטים
+
* האם הנושאת עברה איבחון פסיכולוגי ועונה לאמות המידה כפי שמפורטות. {{הערת עריכה|הערה=אילו אמות מידה ואיפה הן מפורטות?|חתימה=[[משתמש:עידו מירז|עידו מירז]] ([[שיחת משתמש:עידו מירז|שיחה]]) 16:09, 4 באוקטובר 2012 (IST)}}
  
 
===מצבים שבהם לא תאושר פונדקאות===
 
===מצבים שבהם לא תאושר פונדקאות===
* הוועדה קבעה רשימת מצבים, שבהם לא תאשר הסכם לנשיאת עוברים. המצבים מתיחסים למקרים שבהם האם הנושאת:
+
* הוועדה קבעה רשימת מצבים, שבהם לא תאשר הסכם לנשיאת עוברים. המצבים מתייחסים למקרים שבהם האם הנושאת:
#עברה יותר מ- 3 לידות.   
+
# עברה יותר מ- 3 לידות.   
 
# עברה שתי לידות באמצעות ניתוחים קיסריים.   
 
# עברה שתי לידות באמצעות ניתוחים קיסריים.   
# הלידה האחרונה היתה מוקדמת – לפני שבוע 35 או שהילוד היה נמוך משקל לגיל ההריון מתחת לאחוזון החמישי .   
+
# הלידה האחרונה היתה מוקדמת – לפני שבוע 35 או שהילוד היה נמוך משקל לגיל ההריון מתחת לאחוזון החמישי.   
 
# עברה הריון חוץ רחמי בעבר.   
 
# עברה הריון חוץ רחמי בעבר.   
#הריונה האחרון הסתיים בהפלה יזומה עם הרחבת 10 HEGAR או יותר של צואר הרחם   
+
# הריונה האחרון הסתיים בהפלה יזומה עם הרחבת 10 HEGAR או יותר של צואר הרחם.  
 
# בעברה הרחקת שאריות הריון וחלל רחם פגום אלא אם הוכח שהפגם תוקן.
 
# בעברה הרחקת שאריות הריון וחלל רחם פגום אלא אם הוכח שהפגם תוקן.
# בעברה ניתוחים העלולים להיות בעלי השלכות שליליות על  מהלך  הריון עתידי (למשל ניתוחי קיצור קיבה למיניהם).   
+
# בעברה ניתוחים העלולים להיות בעלי השלכות שליליות על  מהלך  הריון עתידי (למשל, ניתוחי קיצור קיבה למיניהם).   
# בהריונה האחרון סבלה מסכרת הריונית.   
+
# בהריונה האחרון סבלה מסכרת הריונית.   
 
# סובלת מיתר לחץ דם.   
 
# סובלת מיתר לחץ דם.   
 
# בעברה סבלה מרעלת הריון בהריון שני או שלישי.   
 
# בעברה סבלה מרעלת הריון בהריון שני או שלישי.   
# סובלת מהשמנת יתר(משקל מעל 90 ק"ג או BMI יותר מ- 30.   
+
# סובלת מהשמנת יתר (משקל מעל 90 ק"ג או BMI יותר מ- 30). {{הערת עריכה|הערה=משקל מעל 90 ק"ג ביחס לאיזה גובה? או שמדובר בקריטריון משקל קשיח (מה שנראה לי קצת לא הגיוני)|חתימה=[[משתמש:עידו מירז|עידו מירז]] ([[שיחת משתמש:עידו מירז|שיחה]]) 16:09, 4 באוקטובר 2012 (IST)}}  
 
# סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.   
 
# סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.   
 
# עם מצב דיספלזיה בצואר הרחם.   
 
# עם מצב דיספלזיה בצואר הרחם.   
שורה 65: שורה 65:
 
# עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.   
 
# עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.   
 
# מעשנת כבדה או משתמשת בסמים ואלכוהול.   
 
# מעשנת כבדה או משתמשת בסמים ואלכוהול.   
 
 
<!--
 
<!--
 
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג
 
 
-->
 
-->
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
 
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים|חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]
 
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים|חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* * [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר [[משרד הבריאות]]
+
* [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר משרד הבריאות.
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].

גרסה מ־17:09, 4 באוקטובר 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
ההסכם טעון אישור של ועדת אישורים, ועליו לעמוד במספר תנאים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

תבנית:מושג/סיום הקדמה

 • חוק הסכמים לנשיאת עוברים קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין האם הנושאת להורים מיועדים.
 • יש להעביר את ההסכם לאישורה של ועדת אישורים. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.

תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים

 • על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.

תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים

 • ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג.
 • הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם בגירים תושבי ישראל.
 • כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי.
 • לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
 • לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 • המועמדת לאם נושאת אינה נשואה. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
 • האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 • הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית אינה של האם הנושאת.
 • קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 • קיימת חוות דעת רפואית על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
 • אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.

תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה

 • דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.
 • גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי והמקובל (52-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים המיועדים.
 • גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 • במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, עליה להיות לפחות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 • אם קיים ספק לגבי היות המועמדת לאם נושאת יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.
 • האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 • מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, והיא עברה לידות ללא סיבוכים.
 • האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 • האם הנושאת לא עברה יותר מ- 2 הליכי נשיאת עוברים, גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.
 • לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 • האם הנושאת עברה איבחון פסיכולוגי ועונה לאמות המידה כפי שמפורטות.
  הערת עריכה
  אילו אמות מידה ואיפה הן מפורטות?
  הערה מאת עידו מירז (שיחה) 16:09, 4 באוקטובר 2012 (IST)

מצבים שבהם לא תאושר פונדקאות

 • הוועדה קבעה רשימת מצבים, שבהם לא תאשר הסכם לנשיאת עוברים. המצבים מתייחסים למקרים שבהם האם הנושאת:
 1. עברה יותר מ- 3 לידות.
 2. עברה שתי לידות באמצעות ניתוחים קיסריים.
 3. הלידה האחרונה היתה מוקדמת – לפני שבוע 35 או שהילוד היה נמוך משקל לגיל ההריון מתחת לאחוזון החמישי.
 4. עברה הריון חוץ רחמי בעבר.
 5. הריונה האחרון הסתיים בהפלה יזומה עם הרחבת 10 HEGAR או יותר של צואר הרחם.
 6. בעברה הרחקת שאריות הריון וחלל רחם פגום אלא אם הוכח שהפגם תוקן.
 7. בעברה ניתוחים העלולים להיות בעלי השלכות שליליות על מהלך הריון עתידי (למשל, ניתוחי קיצור קיבה למיניהם).
 8. בהריונה האחרון סבלה מסכרת הריונית.
 9. סובלת מיתר לחץ דם.
 10. בעברה סבלה מרעלת הריון בהריון שני או שלישי.
 11. סובלת מהשמנת יתר (משקל מעל 90 ק"ג או BMI יותר מ- 30).
  הערת עריכה
  משקל מעל 90 ק"ג ביחס לאיזה גובה? או שמדובר בקריטריון משקל קשיח (מה שנראה לי קצת לא הגיוני)
  הערה מאת עידו מירז (שיחה) 16:09, 4 באוקטובר 2012 (IST)
 12. סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.
 13. עם מצב דיספלזיה בצואר הרחם.
 14. סובלת ממחלה כרונית עם סיכון לסיבוכי הריון.
 15. עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.
 16. מעשנת כבדה או משתמשת בסמים ואלכוהול.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי