(יצירת דף עם התוכן " {{מושג/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע למוש...")
 
(35 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{מושג/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע למושג.-->
+
| מידע  = ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = ההסכם טעון אישור של [[ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]], ועליו לעמוד במספר תנאים
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/Pages/Surrogacy.aspx אתר משרד הבריאות]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
{{ראו גם
 
+
| [[פונדקאות]]
 +
| [[הזכות להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים (פונדקאות)]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין [[אם נושאת|האם הנושאת]] להורים מיועדים.
 +
* יש להעביר את ההסכם לאישורה של [[ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]]. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.
 
<!--
 
<!--
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
 
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
 
-->
 
-->
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
==תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים==
==תנאים שנקבעו בחוק, לאישור פונדקאות ( אישור הסכם לנשיאת עוברים)==
+
* על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
 
+
* לפרטים בדבר התנאים הנוגעים ל[[אם נושאת|אם הנושאת]] ראו [[אם נושאת#התנאים הנדרשים ממועמדת להיות אם נושאת|התנאים הנדרשים ממועמדת להיות אם נושאת]] וכן [[אם נושאת#מצבים שבהם לא תאושר מועמדות של אישה לשמש כאם נושאת|מצבים שבהם לא תאושר מועמדות של אישה לשמש כאם נושאת]].
*ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם '''בני זוג'''.
+
* לפרטים בדבר התנאים הנוגעים ל[[הורים מיועדים|הורים המיועדים]], ראו [[הורים מיועדים#התנאים להתקשרות בהסכם לנשיאת עוברים|התנאים הנדרשים מהורים מיועדים לצורך התקשרות בהסכם]].
 
 
*הצדדים להסכם הם '''בגירים''' '''תושבי ישראל'''.
 
 
 
*כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה, מרצון חופשי.
 
 
 
*לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת, או בשלום הילד שייוולד.
 
 
 
*לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים, תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 
 
 
*נערך '''הסכם בכתב''' בין האם הנושאת להורים המיועדים, והוא אושר ע" הועדה.
 
 
 
*המועמדת לאם נושאת '''אינה נשואה'''. אך, יש מצב שבו ועדת האישורים רשאית לאתר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה, אם הוכח לה, כי ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה.
 
 
 
*האם הנושאת '''אינה קרובת משפחה''' של אחד מההורים המיועדים.
 
 
 
*הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך, הוא של האב המיועד והביצית '''אינה''' של האם הנושאת.
 
 
 
*קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 
 
 
*קיימת '''חוות דעת רפואית''' על התאמתה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 
 
 
*קיימת '''הערכה פסיכולוגית''', על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 
 
 
*ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים.
 
 
 
*אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם ו/או יגרום לפגיעה בזכויותיהם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד.
 
 
 
==תנאים להתאמה להליך הפונדקאות, שגובשו ע"י הועדה לנשיאת עוברים==
 
 
 
*דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך.
 
 
 
*גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 
 
 
*גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 
 
 
*אם המועמדת לאם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 
 
 
*אם קיים ספק, האם המועמדת לאם נושאת היא יהודיה פנויה, עליה לפנות לבי"ד הרבני שבאזור מגוריה, לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה.
 
 
 
*מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 
 
 
*האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 
 
 
*האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 
 
 
*לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 
 
 
 
 
== תקדימים משפטיים ==
 
 
<!--
 
<!--
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג
+
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
<!--
+
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
 
-->
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
+
* [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר משרד הבריאות.
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
* [https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf המלצות ועדת מור יוסף לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל]
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{מושג/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של המושג
 
| זכות/הליך הקשורים למושג
 
| ערכים נוספים הקשורים למושג, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
 
 
{{מושג/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:נשים]]
 +
[[קטגוריה:הריון ולידה]]
 +
[[קטגוריה:טיפולי פוריות]]
 +
[[קטגוריה:פונדקאות]]
 +
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[קטגוריה:הורים]]
 +
[[ar:اتفاقية حمل الأجنة]]

גרסה מ־13:59, 8 באפריל 2019

הקדמה:

ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
ההסכם טעון אישור של ועדת אישורים, ועליו לעמוד במספר תנאים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
  • חוק הסכמים לנשיאת עוברים קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין האם הנושאת להורים מיועדים.
  • יש להעביר את ההסכם לאישורה של ועדת אישורים. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.

תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.