(תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה)
 
(32 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{מושג/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
 
| מידע  = ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = ההסכם טעון אישור של [[חדש:ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]], ועליו לעמוד במספר תנאים
+
| חשוב  = ההסכם טעון אישור של [[ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]], ועליו לעמוד במספר תנאים
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר [[משרד הבריאות]]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/Pages/Surrogacy.aspx אתר משרד הבריאות]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
{{ראו גם
[[חדש:חוק הסכמים לנשיאת עוברים|חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין [[חדש:אם נושאת|האם הנושאת]] להורים מיועדים.<br />
+
| [[פונדקאות]]
יש להעביר את ההסכם לאישורה של [[חדש:ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]]. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.
+
| [[הזכות להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים (פונדקאות)]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין [[אם נושאת|האם הנושאת]] להורים מיועדים.
 +
* יש להעביר את ההסכם לאישורה של [[ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים|ועדת אישורים]]. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.
 
<!--
 
<!--
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
 
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
 
-->
 
-->
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
 
==תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים==
 
==תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים==
על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
+
* על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
===תנאים שנקבעו [[חדש:חוק הסכמים לנשיאת עוברים|בחוק]]===
+
* לפרטים בדבר התנאים הנוגעים ל[[אם נושאת|אם הנושאת]] ראו [[אם נושאת#התנאים הנדרשים ממועמדת להיות אם נושאת|התנאים הנדרשים ממועמדת להיות אם נושאת]] וכן [[אם נושאת#מצבים שבהם לא תאושר מועמדות של אישה לשמש כאם נושאת|מצבים שבהם לא תאושר מועמדות של אישה לשמש כאם נושאת]].
*ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם '''בני זוג'''.
+
* לפרטים בדבר התנאים הנוגעים ל[[הורים מיועדים|הורים המיועדים]], ראו [[הורים מיועדים#התנאים להתקשרות בהסכם לנשיאת עוברים|התנאים הנדרשים מהורים מיועדים לצורך התקשרות בהסכם]].
*הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם '''בגירים''' '''תושבי ישראל'''.
 
*כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 
*לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
 
*לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 
*המועמדת לאם נושאת '''אינה נשואה'''. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
 
*האם הנושאת '''אינה קרובת משפחה''' של אחד מההורים המיועדים.
 
*הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית '''אינה''' של האם הנושאת.
 
*קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 
*קיימת '''חוות דעת רפואית''' על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 
*קיימת '''הערכה פסיכולוגית''' על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 
*ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
 
*אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
 
===תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה===
 
*דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.
 
* גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי
 
והמקובל (52-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים המיועדים.
 
* גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 
* במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 
* אם קיים ספק לגבי היות המועמדת לאם נושאת יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי. 
 
* מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 
* האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 
* האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 
* האם הנושאת לא עברה יותר מ- 2 הליכי נשיאת עוברים גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה. 
 
* לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 
* האם הנושאת עברה איבחון פסיכולוגי ועונה לאמות המידה כפי שמפורטים 
 
 
 
 
 
 
 
 
<!--
 
<!--
דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.(ראה
+
== פסקי דין ==
פירוט בטפסים מס'  9 ,8,10 .
 
 
-->
 
-->
  
<!--
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]
  
== תקדימים משפטיים ==
+
== הרחבות ופרסומים ==
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג
+
* [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר משרד הבריאות.
-->
+
* [https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf המלצות ועדת מור יוסף לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל]
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
* [[חדש:חוק הסכמים לנשיאת עוברים|חוק הסכמים לנשיאת עוברים]]
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
== תודות ==
* * [http://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/DocLib/pundInfo0210.pdf מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים] באתר [[משרד הבריאות]]
 
== מקורות ==
 
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{מושג/ראו גם
 
| [[חדש:פונדקאות פורטל]]
 
| זכות/הליך הקשורים למושג
 
| ערכים נוספים הקשורים למושג, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
 
 
{{מושג/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:נשים]]
 +
[[קטגוריה:הריון ולידה]]
 +
[[קטגוריה:טיפולי פוריות]]
 +
[[קטגוריה:פונדקאות]]
 +
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[קטגוריה:הורים]]
 +
[[ar:اتفاقية حمل الأجنة]]

גרסה אחרונה מ־13:59, 8 באפריל 2019

הקדמה:

ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
ההסכם טעון אישור של ועדת אישורים, ועליו לעמוד במספר תנאים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
  • חוק הסכמים לנשיאת עוברים קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין האם הנושאת להורים מיועדים.
  • יש להעביר את ההסכם לאישורה של ועדת אישורים. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.

תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.